Tillsammans mot en hållbar framtid

Vår planet står inför större utmaningar än någonsin förut och vi vet att hur vi agerar som bank påverkar människor, miljö och samhälle. Det är en lång resa utan slut, men vi är stolta över det arbete vi påbörjat för att bidra till en långsiktigt hållbar värld. Vi har som ambition att skapa värde för våra kunder, de företag vi arbetar med och för samhället i stort. Här på sidan kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och hur du kan ta del av det. 

Så påverkar våra fondsparare företagen i rätt riktning

Varje år frågar vi våra fondsparare vilka hållbarhetsfrågor de vill att vi ska driva. Tillsammans har vi ett stort inflytande och kan påverka investeringarna i en mer hållbar riktning.
Så här blev resultatet

Vi vill vara med och bidra till en långsiktigt hållbar värld.

Investeringar som skapar nytta

Hållbara investeringar innebär att pengar placeras på ett sätt som skapar social och miljömässig nytta. Det vill vi bidra till, bland annat genom hur vi arbetar med våra fonder.

Läs mer om hållbara investeringar

Finansieringar i framkant

Genom grön finansiering skapar vi förutsättningar för projekt med tydlig miljöprofil. Ett exempel finns i de gröna obligationer som vi 2008 utvecklade tillsammans med Världsbanken.

Läs mer om grön finansiering

Ansvar för vår egen miljöpåverkan

År 2008 – 2015 minskade vi våra koldioxidutsläpp med 54 procent. Men vi stannar inte där. Fram till 2020 ska vi minska utsläppen med ytterligare 20 procent.

Läs mer om hur vi minskar vår egen miljöpåverkan

Vi utvecklar unga personer och företag

Barn och ungdomar formar framtiden, innovativa företag behövs för att skapa en bättre och mer hållbar värld. Därför engagerar vi oss i bland annat mentorskap för unga och entreprenörskap i alla dess faser.

Läs mer om vårt stöd till entreprenörer och unga

Aktivt arbete mot finansiell brottslighet

För att kunna motverka bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi känna våra kunder.

Läs mer om hur vi jobbar för att motverka finansiell brottslighet