Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonder med hållbara investeringar som mål – mörkgröna fonder

Fonder med hållbara investeringar som mål, också kallade mörkgröna fonder, är placeringar med fokus på en mer hållbar värld. Fonderna investerar i bolagen som arbetar för att lösa de globala hållbarhets­utmaningarna och som bidrar till att uppfylla FN:s hållbar­hetsmål – samtidigt som de ger dina pengar en bra chans att växa. 

Investeringar innebär en risk. 

Utvalda fonder i fokus

SEB Global Climate Opportunity Fund

 • Investera i klimatomställningen.

Denna globala aktiefond har som målsättning att ge en långsiktigt god avkastning samtidigt som den bidrar positivt till klimatomställningen i enlighet med Parisavtalet. Fonden investerar aktivt i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål och FN:s hållbarhetsmål. Exempel på innehav är bolag involverade i förnybar energi, energieffektivitet eller bolag som tydligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

 

 

Risknivå: 4 av 7. 

SEB Green Bond Fund SEK – Lux

 • Investera i gröna obligationer.

Denna globala räntefond investerar främst i gröna obligationer med en hållbar profil, som direkt eller indirekt har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Exempel på projekt som fonden bidrar till är vindkraftverk, vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och avfallshantering. Fonden investerar i obligationer från utgivare med god kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer.

 

Risknivå: 2 av 7

Polar Capital Smart Energy Fund R USD Acc

 • Kraftigt ökat intresse för förnybar energi.

Fonden har en global inriktning med målsättning att generera långsiktig god tillväxt. Fonden har en koncentrerad aktie­exponering mot bolag som är positionerade för att gynnas av den pågående och nödvändiga energi­omställningen. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på förnybar energi, distribution och lagring av el, teknik för eldrivna transporter samt distribution och lagring av vätgas. Innehaven är ofta relativt högt värderade men också med potential till snabbt växande vinst­utveckling.

 

Risknivå: 5 av 7. 

Fondens sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder gör att fondens värde kan variera kraftigt.

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

 • Växande brist på vatten – ett globalt problem.

Fondens målsättning är att generera långsiktig god avkastning genom att placera i attraktivt värderade värdepapper av hög kvalitet med koppling till utmaningen med en ökande brist på rent vatten. Fonden ger en koncentrerad aktieexponering mot företag verksamma inom temat ”hållbart vatten”, med diversifiering över hela vattenförsörjningskedjan. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på vattenkvalitet och vattenrening, bevattningssystem, avloppsvattenhantering och infrastruktur.

 

Risknivå: 4 av 7.

EU:s hållbarhetskategorier för fonder

Våren 2021 trädde ett nytt regelverk i kraft som ska göra det enklare för sparare att jämföra hur hållbara olika fonder är. Alla fonder ska enligt lag delas in i EU:s tre hållbarhetskategorier:

 • Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9) – också kallade mörkgröna fonder.
  Fonderna investerar i bolag som med sina produkter och tjänster arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller tillhandahåller rent vatten.

 • Fonder som främjar hållbara egenskaper (artikel 8) – också kallade ljusgröna fonder.
  Dessa fonder bidrar till hållbarhet genom att välja hållbara investeringar och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen. Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med förvaltningen. Fonderna ska också ta hänsyn till hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

 • Övriga fonder (artikel 6)

  Fonder som inte klassas som artikel 8 eller artikel 9 kan ändå ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning, men behöver inte göra det. Fonderna kan också ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder. Fonderna ska även lämna information om eventuella hållbarhetsrisker och hur de väntas påverka fondens avkastning.

Gemensamt för SEB:s fonder

Sektorer som kontroversiella vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol och kommersiella spel utesluts eller begränsas kraftigt i samtliga SEB:s egna fonder utifrån fondbolagets hållbarhetspolicy.

Vill du veta mer om fonderna?

Du hittar alla fonder i vår fondlista och du kan läsa mer om hur fonderna arbetar med hållbarhet i respektive fonds hållbarhetsinformation.

Till fondlistan

I fondlistan kan du också enkelt filtrera fram alla fonder med hållbarhet som mål och fonder med hållbara egenskaper, även de som förvaltas av andra fondbolag.

Alla fonder med hållbarhet som mål

Alla fonder med hållbara egenskaper

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund