Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sustainability Business Program

Sustainability Business Program – hitta en vinnande hållbarhetsstrategi för ditt bolag

Sustainability Business Program är ett unikt utbildningsprogram som ger dig experthjälp med att utveckla ditt företags hållbarhetsstrategier. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Konceptet har tagits fram av SEB, i samarbete med revisions- och konsultbyrån Grant Thornton.

Jag blev positivt överraskad av hur långt vi kom med att jobba fram konkreta planer för vårt bolag.
Jonas Marking
Senior Product and Sustainability Manager på HL Display och tidigare deltagare i utbildningsprogrammet.

Upplägg och innehåll 

Sustainability Business Program är ett unikt erbjudande där du får experthjälp med att sätta en hållbarhetsstrategi. Vi hjälper dig identifiera och prioritera dina viktigaste hållbarhetsfrågor samt integrera mätbara mål i verksamheten.

Arbetet görs i utbildningsform som tar dig igenom de nödvändiga stegen för att sätta en hållbarhetsstrategi. Det första steget inleds med en workshop där du med stöd av vår partner Grant Thornton’s experter får göra en nulägesanalys av företagets specifika hållbarhetsutmaningar. Efter detta följer en process där du själv väljer vilka delar av en strategiprocess som är rätt för ditt bolag och hur mycket ni vill fördjupa er inom:

Intressentanalys

Vilken påverkan på eller från har bolaget från olika grupperingar såsom medarbetare, ägare, investerare och media? Vi hjälper dig att kartlägga för att kunna prioritera rätt i bolagets hållbarhetsfokus.  

Väsentlighetsanalys

Vilka är de största hållbarhetsriskerna och möjligheterna för bolaget? Vi hjälper dig att analysera och fokusera.

Målsättning och Nyckeltal

Hur sätter man trovärdiga mål för sitt hållbarhetsfokus och hur följer man bäst upp? Vi går igenom vanliga nyckeltal i er bransch och hjälper er prioritera rätt mål och relaterade aktiviteter för ert bolag.
 
Dessa 3-4 steg följs sedan av ett leveransmöte med slutrekommendationer med implementeringsplan samt förslag på nästa steg.

  • Programmet mynnar ut i en konkret strategisk handlingsplan som hjälper dig att uppnå intern samsyn och långsiktighet i bolagets hållbarhetsarbete, samt
  • Belyser nyckelaktiviteter för att förädla affärsmodell och nå konkurrensfördelar.


Vem passar programmet för?

Programmet riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom extra fokus på sitt hållbarhetsarbete. I huvudsak är programmet anpassat för:

  • Ledningsgrupper, nyckelpersonal och styrelser i svenska startups, små- och medelstora bolag.
  • Bolag med en stark vilja att utveckla sitt hållbarhetsarbete och hitta struktur och arbetssätt för att minimera risker i sin verksamhet och framtidssäkra sin verksamhet.

Vi ser gärna att flera personer från ditt företag deltar.

Anmäl dig till Sustainability Business Program