Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Grönt byggnadskreditiv

– för dig som vill bygga klimatsmart

  • Smidig finansiering när du bygger miljö­klassade fastigheter.
  • Du slipper ta flera olika lån under de olika bygg­etapperna.
  • Förenklar betalningen till under­entreprenörerna.

Fördelarna med grönt byggnadskreditiv hos SEB

Efterfrågan på klimat­vänliga bostäder och lokaler ökar stadigt. Genom att bygga nytt med hjälp av grönt byggnads­kreditiv tar du ansvar för hela värde­kedjan i bygg­processen tillsammans med gröna fastig­hets­lån och gröna bolån. Det stärker ditt varu­märke.

Ett grönt byggnads­kreditiv innebär i korthet att du utnyttjar krediten i etapper medan bygg­projektet pågår. Du behöver alltså inte ta flera olika lån. Vi erbjuder grönt byggnads­kreditiv med rörlig ränta och individuell pris­sättning.

Ett av kriterierna nedan behöver vara uppfyllda:

  • Minst 10 % lägre primär­energital än satt nivå från Boverkets Byggnad­sregler 29 (BBR).
  • Certifierad byggnation via Nordic Swan Ecolabel (Svanen) eller Sweden Green Building Council (Miljö­byggnad Silver och Guld).

3 steg: Så här fungerar grönt byggnads­kreditiv

 

  1. Kontakta din företags­rådgivare eller ring oss på 0771-62 53 53 så hjälper vi dig att starta upp processen.
  2. När vi har beviljat krediten får den en förfallo­dag som stämmer överens med det datum när bygget beräknas vara klart. Vår kund­service hjälper dig med hanteringen av krediten och utbetalningarna från den. Vi kontrollerar bygget löpande för att se till att allt går som planerat och att lyft­besiktningar görs.
  3. När bygget är klart ska hela krediten lösas. Det kan ditt företag eller din förening göra antingen med eget kapital eller med hjälp av ett grönt fastighets­lån.

Ansök om grönt byggnadskreditiv

Ring oss så hjälper vi dig med att ansöka om grönt byggnadskreditiv.