Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Grönt byggnadskreditiv

– för dig som vill bygga klimatsmart

  • Smidig finansiering när du bygger miljö­klassade fastigheter.
  • Du slipper ta flera olika lån under de olika bygg­etapperna.
  • Förenklar betalningen till under­entreprenörerna.

Fördelarna med grönt byggnadskreditiv hos SEB

Efterfrågan på klimat­vänliga bostäder och lokaler ökar stadigt. Genom att bygga nytt med hjälp av grönt byggnads­kreditiv tar du ansvar för hela värde­kedjan i bygg­processen tillsammans med gröna fastig­hets­lån och gröna bolån. Det stärker ditt varu­märke.

Ett grönt byggnads­kreditiv innebär i korthet att du utnyttjar krediten i etapper medan bygg­projektet pågår. Du behöver alltså inte ta flera olika lån. Vi erbjuder grönt byggnads­kreditiv med rörlig ränta och individuell pris­sättning. Kriteriet för ett grönt byggnadskreditiv är att projektet uppnår minst 10 % lägre primär­energital än satt nivå från Boverkets Byggnad­sregler 29 (BBR).

3 steg: Så här fungerar grönt byggnads­kreditiv

 

  1. Kontakta din företags­rådgivare eller ring oss på 0771-62 53 53 så hjälper vi dig att starta upp processen.
  2. När vi har beviljat krediten får den en förfallo­dag som stämmer överens med det datum när bygget beräknas vara klart. Vår kund­service hjälper dig med hanteringen av krediten och utbetalningarna från den. Vi kontrollerar bygget löpande för att se till att allt går som planerat och att lyft­besiktningar görs.
  3. När bygget är klart ska hela krediten lösas. Det kan ditt företag eller din förening göra antingen med eget kapital eller med hjälp av ett grönt fastighets­lån.

Initiativet Hållbar byggbransch för kreditgivning till byggbranschen 

Hållbar byggbransch är ett initiativ mellan bank-, fastighets- och byggbranschen i Sverige. Syftet är att bidra till sund konkurrens och motverka arbetsmarknadskriminalitet genom att förhindra att finansiering används i kriminella syften.  

Vid finansiering av byggverksamhet där syftet är ny-, till och ombyggnation tillämpar vi de särskilda villkoren som har tagits fram inom initiativet. Bland annat innebär det att vi behöver säkerställa att kunden har nödvändiga kontroller och uppföljningssystem för en byggarbetsplats.  

Undantag för etablerade bostadsrättsföreningar 

Tillsvidare är finansiering till etablerade bostadsrättsföreningar undantagna från kraven i Hållbar byggbransch. 

Ansök om grönt byggnadskreditiv

Ring oss så hjälper vi dig med att ansöka om grönt byggnadskreditiv.