Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Energiförbättringslån

  • Finansiera energiåtgärder i företagets eller bostadsrättsföreningens byggnader.
  • Minska energianvändningen med 30 % eller gör insatser inom utvalda områden.
  • Lånet kan användas både till material- och arbetskostnader.
  • Finansiera energiåtgärder i företagets eller bostadsrättsföreningens byggnader.
  • Minska energianvändningen med 30 % eller gör insatser inom utvalda områden.
  • Lånet kan användas både till material- och arbetskostnader.

Att effektivisera energi­användningen i byggnader har stor betydelse för att minska det totala energibehovet i samhället. Med vårt energi­förbättringslån kan företag och bostads­rätts­föreningar investera i ökad energi­effektivitet och förnybar energi. Genom åtgärderna är det möjligt att bidra till minskade utsläpp, bevara fastighets­värde och sänka kostnaderna på sikt.

Vad kan ett energi­förbättringslån användas till?

Ditt företag eller din bostads­rätts­förening kan ansöka om ett energi­förbättringslån för större renoveringar och åtgärder som tillsammans minskar energi­användningen i byggnaden med 30 procent eller mer. Det kan handla om olika typer av insatser, beroende på vad som gör mest nytta i byggnaden. Det går också att ansöka om finansiering av mindre omfattande åtgärder inom åtta utvalda områden. Lånet kan användas både till material- och arbets­kostnader.

Utvalda åtgärder som kan finansieras enskilt

Även om företaget eller bostads­rätts­föreningen inte uppnår 30 procents samlad effektivisering så går det att ansöka om lån för åtta utvalda åtgärder. Det gör det möjligt att ta steg mot ökad effektivitet och att satsa på förnybar energi, utan att behöva göra allt på en gång.

Solceller

Producera el för det egna energibehovet och sälj överskottet.

Batterier

Lagra överskott från solceller för förbrukning vid en senare tidpunkt.

Laddstolpar

Gör det enklare att äga elbil genom att erbjuda laddplatser i anslutning till byggnaden.

Fönster- och dörrbyte

Byt till energieffektiva dörrar och fönster.

Isolering och tilläggsisolering

Minska energiförbrukningen genom att behålla mer av värmen.

Ventilations- och värmesystem

Återvinn varmluft eller genomför andra förbättringar av ventilationen.

Värmepump

Installera en mer effektiv lösning för byggnadens uppvärmning.

Solfångare

Använd värmen från solen i byggnadens vattenburna uppvärmning.

Hur går ansökan till?

För att ansöka om ett energi­förbättringslån är du välkommen att kontakta oss. Du kan prata direkt med din företags­rådgivare eller ringa oss på 0771-62 53 53.

Om målet är att uppnå 30 procents minskad energi­användning behövs ett underlag som visar effekten av åtgärderna. Våra rådgivare ger dig mer information om vilket underlag som behövs för projektet. Det kan till exempel handla om att ta in offerter eller att göra beräkningar med hjälp av en konsult. Om ansökan gäller finansiering för enskilda åtgärder kan det ofta räcka med en offert och därefter en faktura från leverantören.

Vad kostar lånet och hur sätts villkoren?

Prissättningen är individuell och vi försöker att anpassa amorterings­planen efter behov. Det går att få lånet med fast eller rörlig ränta och med betalning månadsvis eller kvartalsvis.

Vi kommer att gå igenom uppgifterna om projektet och göra en kreditprövning i vår bedömning av ansökan och utformningen av lånets villkor. I de flesta fall behöver lånet vara säkerställt med pantbrev med fullt belåningsvärde. Hur hög belåningsgrad som kan godkännas beror på bland annat på vilken fastighetstyp som lånet ska användas till.

Frågor och svar om energiförbättringslån

Ditt företag eller din bostads­rätts­förening kan ansöka om ett energi­förbättringslån för olika typer av fastigheter. Vi undersöker möjligheten att erbjuda ett lån utifrån uppgifterna i ansökan, där typen av fastighet är en av aspekterna som vägs in i beslutet och utformningen av lånets villkor.

Det går att ansöka om energi­förbättringslån för investeringar i byggnader som ägs av företag och bostads­rätts­föreningar. Du kan ansöka om energi­förbättringslån som företrädare för en bostads­rätts­förening eller ett företag, men inte som privat­person för en privatbostad.

Om planen är att genomföra en större renovering för att uppnå 30 procent minskad energi­användning kan åtgärderna vara av varierande karaktär. Vi gör alltid en bedömning av underlaget i ansökan, men vissa typer av investeringar är helt undantagna från vårt energi­förbättringslån.

Det går inte att få lån för

  • lösningar där energi­källan utgörs av fossila bränslen
  • värmepumpar med ett köldmedium som överstiger 675 i GWP-värdet (Global Warming Potential).

Rådgivning om energieffektivisering från våra samarbetspartners

För företag som äger fastigheter kan det finnas flera fördelar med att uppnå en hög energiprestanda. Genom våra samarbetspartners kan du få experthjälp hela vägen från analysstadiet till genomförande, oavsett om det innebär mindre optimeringsåtgärder eller större energirenoveringar. Genom att satsa på ökad energieffektivitet kan det också bli möjligt att få tillgång till grön finansiering, som vårt energiförbättringslån och vårt gröna fastighetslån.

Erbjudande från PE Teknik & Arkitektur

PE Teknik & Arkitektur ger dig rådgivning i energi­effektiviseringens olika steg. Du kan bland annat anlita dem för att kartlägga energi­förbrukningen, prioritera åtgärder och räkna på kostnaden eller för att kartlägga potentialen för solenergi. Som bankkund hos oss får ditt företag ett inledande möte med PE Teknik & Arkitektur utan kostnad.

Erbjudande från Afry

Afry erbjuder rådgivning och tjänster för fastighetsägare som vill arbeta med energieffektivisering. Du kan anlita dem för att få stöd i olika frågor om energieffektivisering och för att ta fram energibesparingskalkyler, åtgärdersplaner och annat underlag. Som bankkund hos oss får ditt företag ett första rådgivningsmöte med Afry utan kostnad.

AFRY

Kontakta mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 0771-62 53 53.

Vardagar 8–20.

Lördag och söndag 10–18.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.

Kontakt för bostadsrättsföreningar

Ring våra specialister för bostadsrättsföreningar måndag–fredag klockan 8:30–11:30.

Du kanske också är intresserad av

Hållbart boende

Lån för privatbostäder – för ditt eget boende kan du ansöka om olika typer av lån med fokus på hållbarhet.