Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tre bra sätt att spara till din pension

Avdragsrätten för privat pensionssparande har tagits bort, men det är fortfarande viktigt att spara till sin pension och många undrar hur man ska göra. Jens Magnusson, privatekonom på SEB, listar några alternativ för dig som vill fortsätta att spara till pensionen.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Ett av alternativen är att spara inom en så kallad kapitalförsäkring. En av fördelarna med det är att det går att öronmärka sparandet för din pension, vilket gör att du inte kan plocka ut pengarna i förtid utan vet att de finns kvar där till din pension.

– Med en kapitalförsäkring kan du också koppla på ett efterlevandeskydd till dina närstående, vilket kan öka tryggheten. Du kan till exempel välja ett återbetalningsskydd där ditt sparkapital går till dina anhöriga om du avlider innan försäkringen har betalats ut. Du kan också styra vem som får kapitalet i försäkringen genom att välja förmånstagare i ett så kallat förmånstagarförordnande, säger Jens Magnusson.

Det går även att välja hur du vill ha pengarna utbetalda, till exempel per månad. Förvaltningen kan du antingen sköta själv eller så kan du låta banken sköta den.

– När du gör förändringar i sparandet, till exempel säljer och byter fonder, behöver du inte ta upp det i deklarationen. Istället betalas en årlig avkastningsskatt, oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut, säger Jens Magnusson.

Fri sparform

Ett investeringssparkonto* (ISK) är ett annat bra alternativ. Det är en fri sparform som till viss del påminner om en kapitalförsäkring.

– Det som är gemensamt med ISK och en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt när du köper och säljer till exempel fonder. Istället betalas en schablonskatt på innehavet, säger Jens Magnusson. En viktig skillnad är dock att det inte är öronmärkt pensionen, utan ett fritt sparande där du kan sälja av innehavet av dina värdepapper/fonder eller plocka ut kontanta medel när som helst. Det är förstås både på gott och ont: Det kan vara bra att kunna komma åt pengarna innan pensionen, men det kan förstås också vara en frestelse att göra av med pengarna för tidigt, säger Magnusson.

Ett tredje alternativ som Jens lyfter fram är så kallad löneväxling som kan vara fördelaktigt om du tjänar över 40 000 kronor i månaden.

– Löneväxling innebär att du avstår från en del av din lön i dag för att få en högre pension imorgon, säger Jens Magnusson. Det är något du kan komma överens med din arbetsgivare om och är ofta en bra, enkel och billig lösning. Att det i första hand är ett alternativ för den som tjänar minst 40 000 kronor i månaden beror på att löneväxling vid lägre inkomster kan påverka till exempel den allmänna pensionen och sjukförsäkringen negativt.
Läs mer om olika sätt att spara till din pension

De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

Customer service