Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Total fondavgift – vad ingår i kostnaden?

När du äger en fond betalar du över tid fondavgifter. En gång om året redovisar vi alla kostnader du betalat för fonden under året innan. När du köper en fond behöver du ibland betala en engångs­avgift vid köp­tillfället.

I vår fondlista och när du köper en fond, visar vi den totala fondavgiften, eller den så kallade årliga kostnads­effekten. Den totala fondavgiften består av:

  • förvaltnings­avgifter och andra administrations- eller drifts­kostnader 
  • transaktions­kostnader 
  • resultat­relaterande avgifter för en del fonder.

Den faktiska kostnaden kan skilja sig från den förväntade totala fond­avgiften. Det beror på hur det går för fonden under året.

  • Den förväntade kostnaden, den totala fond­avgiften (årliga kostnads­effekten), visas i vår fondlista, i fondens faktablad och när du lägger en fondorder. Den visas som en procentsats av din investering.
  • Din faktiska kostnad visas på din årliga kostnads­redovisning. 

Total fondavgift ersätter Årlig avgift

Vi har gått över till att visa Total fondavgift istället för, som tidigare, Årlig avgift. På så sätt visar vi tydligare alla fondens kostnader, och beskriver kostnaderna i samma poster som i fondernas faktablad. Det innebär ingen förändring av din faktiska fondkostnad.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader

Av utrymmesskäl förkortar vi posten Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader till Förvaltningsavgift m.m. i våra digitala flöden.

I kostnadsposten Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader ingår:

  • att förvalta och distribuera fonden 
  • fondens administration och marknadsföring
  • kostnader för fondens eventuella övertrasseringar.

För Luxemburgregistrerade fonder tillkommer lokal registreringsskatt, revisionsavgift och depårelaterade transaktionsavgifter.

För fond-i-fond (fonder som investerar i andra fonder) tillkommer insättnings- och uttagsavgifter, förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader samt transaktionskostnader för underliggande fonder.  

Vad innebär distributionsersättning?

För alla fonder som du handlar hos oss får vi en distributionsersättning från fondbolaget (även vårt eget fondbolag SEB Investment Management AB). Distributionsersättningen ingår i förvaltningsavgiften, och specificeras när du lägger en fondorder.

Distributionsersättningen ingår som en andel av den förvaltningsavgift som du som fondsparare betalar och innebär därför ingen extra kostnad för dig. Distributionsersättningen som vi tar emot används för att höja kvaliteten på de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi har ett stort utbud av fonder och olika verktyg som kan hjälpa dig som kund att fatta investeringsbeslut. Distributionsersättningen ger oss också möjlighet att bedriva analys, erbjuda information och rådgivning om ett större antal fonder än vad som annars skulle varit fallet.

Du som är kund hos Private Wealth Management & Family Office eller Private Banking och har rådgivningsavtal eller avtal om diskretionär förvaltning får tillbaka hela distributionsersättningen.

Andel av förvaltningsavgiften som vi får i distributionsersättning

Typ av fond SEB:s fondbolag Externa fondbolag
Aktiefonder 50–70 % 50–76 %
Räntefonder 50–70 % 57–82 %
Alternativa fonder¹ 50–70 % 53–75 %

 
¹Alternativa fonder innefattar fonder som investerar i fler tillgångsslag än aktier och räntor. Exempel på sådana tillgångsslag kan vara råvaror, fastigheter eller liknande.

Exempel:

Via SEB investerar du 10 000 kronor i en fond förvaltad av ett externt fondbolag. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,25 procent. Den distributionsersättning SEB erhåller uppgår till 60 procent, vilket i detta fall innebär 75 kronor (10 000 kronor × 1,25 % = 125 kronor i förvaltningsavgift, vilket i distributionsersättning blir 125 kronor × 60 % = 75 kronor).

Önskar du information om distributionsersättningen för en viss specifik fond är du välkommen att ringa oss på 0771-365 365.

Hur beräknas förvaltningsavgiften?

Den förväntade kostnaden baseras på 12 månaders rullande historik. Om kostnaderna de senaste 12 månaderna inte är rättvisande för fonden, till exempel för att förvaltningsarvodet har ändrats, så kan mer relevant information användas i beräkningen.

Transaktionskostnader

I kostnadsposten Transaktionskostnader ingår kostnaderna för fondens egna värdepappersaffärer, till exempel courtage och skatter. Vi visar en förväntad kostnad – vad den faktiska kostnaden blir beror på typ av och antal affärer. Transaktionskostnaderna kan variera mer än andra fondkostnader.

Hur beräknas kostnaden?

Förväntad kostnad: Den förväntade transaktionskostnaden baseras på alla affärer de senaste tre åren. Om den treåriga historiken inte är rättvisande, till exempel om fonden har ändrat strategi eller har handlat avsevärt mer än normalt under den tiden, kan en mer relevant period användas.

Faktisk kostnad: Den faktiska transaktionskostnaden för det föregångna året baseras på alla transaktioner som gjorts i fonden under året. 

Resultatrelaterad kostnad

Resultatrelaterad kostnad tas ut i vissa fonder med en rörlig avgiftsmodell om avkastningen överträffar vissa förutbestämda kriterier. Det kan till exempel vara avkastningen på ett jämförelseindex eller en referensränta.

Hur beräknas kostnaden?

Förväntad kostnad: Den förväntade resultatrelaterade avgiften baseras på de senaste fem årens resultatrelaterade avgifter i fonden. Om historiken inte skulle vara rättvisande på grund av att avgiftsmodellen ändrats kan en mer relevant period användas – eller så görs en uppskattning med hjälp av fondens avkastningsmål och modell – fram till dess att relevant historik finns tillgänglig.

Den förväntade resultatrelaterade avgiften kan skilja sig markant mot det faktiska uttaget då den baseras på fondens historiska utveckling. De pengar som investeras i fonden kan därför belastas av både högre och lägre resultatrelaterade avgifter än den förväntade.

Faktisk kostnad: Den faktiska resultatrelaterade avgiften baseras på det senaste årets resultatrelaterade avgifter i den aktuella fonden.

Engångsavgifter

Vi på SEB tar inte ut någon så kallad tecknings- eller inlösenavgift när du handlar med en fond. Den avgift som kan bli aktuell vid ett fondköp är en valuta­växlings­avgift på 0,25 procent om fonden handlas i en annan valuta än svenska kronor. Valuta­växlings­avgiften ingår i växel­kursen.