Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Handel med fonder i SEB:s fondlista

I SEB:s fondkurslista hittar du handelsinformation på fondnivå. I kurslistan kan du läsa om en fonds bryttid för orderläggning, kursdag och när affären blir synlig på ditt fondkonto eller i din försäkring.

Vi ber dig notera att många fonder inom det alternativa tillgångsslaget, som till exempel en hedgefond, kan ha avvikande regler för handel. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 0771-365 365.

Fondernas kurser

För merparten av de fonder du kan handla via SEB gäller daglig kurssättning, det vill säga att en ny så kallad NAV-kurs (net asset value) räknas fram varje vardag. För vissa fonder fastställs kursen efter fondens bryttid samma dag som order registrerats.

För övriga fonder baseras fondkursen på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden, det vill säga kurserna läses av vid börsens stängning (så kallade slutkursvärderade fonder).

Beräkningen av andelsvärdet sker normalt vardagen efter handel, vilket innebär att orderhanteringen i dessa fonder förskjuts med en eller i vissa fall flera dagar.

Kurserna visas i kurslistan där uppdateringar sker varje kväll. Många dagstidningar publicerar också fondernas kurser dagligen. Kursuppdateringen i tidningar och kurslista för slutkursvärderade fonder sker med en dags fördröjning, eller i vissa fall med flera dagars förskjutning.

De fondkurser som visas i tidningarna för de externa fonder som SEB förmedlar kan avvika från de kurser som används vid fondaffärer den kursdagen. Det beror på att dessa fonder är noterade i utländsk valuta. För att få en fondkurs i svenska kronor (SEK) måste fondens kurs i utländsk valuta därför räknas om med en aktuell växlingskurs mot den svenska kronan.

Tidpunkterna för när valutakurserna hämtas är olika vid kursrapportering respektive fondaffärens genomförande, vilket ger något olika fondkurser i svenska kronor. Underliggande kurs i den externa fondens basvaluta är dock alltid densamma.

I kurslistan visas fondkursen för de externa fonderna i respektive fonds basvaluta, medan utvecklingen i procent är baserad på kursen uttryckt i svenska kronor.

Fondhandel vid helgdagar

Handel i fonder sker på vardagar. Med vardag avses inte lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. Helgdagar i andra länder och vilka av våra fonder som berörs av dessa hittar du i pdf:en Fondhandel i SEB:s fonder. Tänk på att kalendern uppdateras löpande och att informationen kan förändras.

Vad bestämmer om en fond är stängd?

Om det land där fonden är registrerad eller distribuerad har helgdag är fonden stängd för handel. Om en fond innehåller mer än 30 procent av värdepapper på en marknad vars börs är stängd är också handel i fonden stängd över helgdagen. När en fond är stängd sker ingen kurssättning i fonden, men du kan lägga en order.

Vad händer om jag lägger en order när en fond är stängd?

Ordern genomförs så snart fonden har öppnat igen. Notera dock att vissa fonder har förskjuten handel. Vid orderläggning i fondförsäkringar gäller att affären kommer att utföras enligt reglerna för den fond i affären som har längst handelscykel.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.