Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Handelsinformation vid fondbyte i engelsk kapitalförsäkring (Capital Growth plan)

Fondbyten i fondförsäkringar styrs alltid av den fond som har längst handelscykel. SEB Life garanterar inte att fondbytet sker enligt nedan och kompenserar inte för eventuella kursförluster som kan uppstå på grund av fördröjd handläggningstid eller någon annan oförutsedd orsak.

Byte av andelar i engelsk kapitalförsäkring

Du kan byta delar av eller hela ditt andelsinnehav från en fond till en annan. Byten tar olika lång tid att genomföra beroende på vilka fonder du handlar med. Nedan ser du vad som gäller generellt, men vi reserverar oss för avvikelser. Tjänsten är stängd för underhåll nattetid från ca klockan 24 till klockan 2. Du kan ha upp till 12 fonder i din försäkring samtidigt.

Hur lång tid tar det att byta fonder i engelsk kapitalförsäkring?

Om du registrerar bytet före kl. 15.30** en vardag* får du normalt dagens kurs. Efter 15.30** får du normalt nästa vardags* kurs. Dagen efter utförs fondbytet och ytterligare en dag senare kan du se att fondbytet är utfört. Följande fonder följer dock inte detta schema, utan ordern förskjuts ytterligare en eller flera dagar:

Fondens namn Antal vardagar framåt då bytet kurssätts
SEB Life USA Index Fund 1
SEB Life Ethical Global Index 2


*Vardag är inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Handeln i en fond kan dessutom vara stängd en vardag på grund av helgdag i det land där fonden är registrerad.

** Vissa dagar på året är tiden för orderstopp tidigarelagd till klockan 12.30.

Dessa dagar är:

  • trettondagsafton
  • skärtorsdag
  • valborgsmässoafton
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag
  • dag före alla helgons dag.