Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur lång tid tar en inbetalning i svensk fondförsäkring?

I fondförsäkring styrs alltid inbetalningen av den fond som har längst handelscykel. Detta innebär till exempel att vid en inbetalning där en SEB Fond utan förskjuten handel och en extern fond ingår, så är det reglerna för den externa fonden som styr vilken kurs inbetalningen får.

Vid inbetalning till SEB-fonder

Fondandelar köps normalt till följande vardags* kurs efter det att inbetalningen kommit försäkringen tillhanda. Följande fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar:

Fondens namn  Antal vardagar framåt då köpet kurssätts
SEB Active 20 A 2
SEB Active 30 A 2
SEB Active 55 A 2
SEB Active 80 A 2
SEB Asienfond ex Japan 2
SEB Blockchain Economy Exp A USD 2
SEB Emerging Marketsfond 2
SEB Global Indexnära C USD – Lux  2
SEB Impact Fund M USD 2
SEB PB Aktiv 25 2
SEB PB Aktiv 50 2
SEB PB Aktiv 75 2
SEB Pensionsfond SEK – Lux 2
SEB Pensionsfond Plus SEK – Lux  2
SEB Pensionsfond Extra SEK – Lux  2

 
Du kan se att köpet är utfört en till tre vardagar efter kursdagen.

Vid inbetalning till externt förvaltade fonder

Fondandelar köps normalt till kursen en vardag* efter det att inbetalningen kommit försäkringen tillhanda. Följande externa fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar:

Fondens namn Antal vardagar framåt då köpet kurssätts
CB Save Earth RC EUR 2
East Capital Global EM Sust A SEK 2
East Capital Lux Frontier Markets 2
Kempen Lux Global Small Cap A EUR 2
Partners Group Listed Infrastructure EUR 2
Polar Capital Em Ma Stars X USD 2

 
*Vardag är inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vänligen notera att en fond kan vara stängd för handel på grund av en helgdag i det land som fonden är registrerad i, eller om fonden har en betydande andel av sina investeringar i ett land som har helgdag. En fond kan även stängas för handel med anledning av extraordinära händelser.

Tidigarelagd bryttid

Vissa dagar på året är bryttiden för SEB:s aktiefonder tidigarelagd till klockan 10.30. Dessa dagar är:

  • trettondagsafton
  • skärtorsdag
  • valborgsmässoafton
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag
  • dag före alla helgons dag

Räntemarknaden stänger klockan 12.00 på svenska halvdagar och svenska räntehalvdagar. Det innebär att SEB:s räntefonder i fondförsäkring har bryttid kl 9.30. Utöver ovanstående dagar gäller även halvdag vardag före nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

SEB Pension och Försäkring AB garanterar inte att inbetalning sker enligt ovan och kompenserar inte för eventuella kursförluster som kan uppstå på grund av fördröjd handläggningstid eller någon annan oförutsedd orsak.