Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur handlas mina fonder i svensk depåförsäkring

När du handlar med fonder i svensk depåförsäkring gäller följande information.

Bryttider SEB-fonder och externt förvaltade fonder

Hur lång tid din order tar och vilken kurs du får avgörs av när på dagen du registrerar din order. 
Om du registrerar en order i en SEB-fond före bryttid kl. 13:00 på en vardag* får du den dagens kurs.

Det finns SEB-fonder som inte följer det beskrivna regelverket. För dessa fonder förskjuts kursdagen ytterligare en eller flera dagar. Här hittar du vilka fonder det är 

Hur lång tid tar fondbyte i svenska fondförsäkringar?

För de externt förvaltade fonderna förskjuts kursdagen ännu en dag utifrån fondens handelsregel.

Vissa dagar på året är fondernas bryttid tidigarelagd. Dessa dagar sker ingen orderläggning för svensk depåförsäkring. Dessa dagar är:

  • trettondagsafton
  • skärtorsdag
  • valborgsmässoafton
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag
  • dag före alla helgons dag.

För räntefonder sker ingen orderläggning vardag före nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton då räntemarknaden stänger kl. 12:00.

* Vardag är inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vänligen notera att en fond kan vara stängd för handel på grund av en helgdag i det land som fonden är registrerad i, eller om fonden har en betydande andel av sina investeringar i ett land som har helgdag. En fond kan även stängas för handel med anledning av extraordinära händelser.

SEB Pension och Försäkring AB garanterar inte att fondaffärer sker enligt texten ovanför och kompenserar inte för eventuella kursförluster som kan uppstå på grund av fördröjd handläggningstid eller andra oförutsedda orsaker.