Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur lång tid tar ett fondbyte i svenska fondförsäkringar?

Fondbyten i fondförsäkringar styrs alltid av den fond som har längst handelscykel. Om ett byte exempelvis ska göras mellan en SEB-fond utan förskjuten handel och en extern fond med förskjuten handel, styr reglerna för den externa fonden vilken kurs bytet får.

Hur gör jag ett fondbyte i fondförsäkring?

Fondbyten gör du på Internetbanken privat, se filmen för instruktioner om hur du går tillväga.

Fondbyte i svenska fondförsäkringar

Du kan byta delar av eller hela ditt andelsinnehav från en fond till en annan. Ett fondbyte kan ta olika lång tid att genomföra beroende på vilka fonder du handlar med. Här ser du vad som gäller generellt, men vi reserverar oss för avvikelser.

Fondbytestjänsten håller stängt på natten för underhåll från cirka midnatt fram till cirka klockan 02. Du kan placera i upp till 20 fonder i din försäkring samtidigt.

Fondbyte mellan SEB-fonder

Hur lång tid ditt fondbyte tar och vilken kurs det får avgörs av när på dagen du gör din registrering. Om du gör ett fondbyte mellan SEB-fonder får du dagens kurs när du lägger din order före klockan 13.30** på vardagar*. Följande fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar.

Fondens namn Antal vardagar framåt då bytet kurssätts
SEB Active 20 A 1
SEB Active 30 A 1
SEB Active 55 A 1
SEB Active 80 A 1
SEB Asienfond ex Japan 1
SEB Blockchain Economy Exp A USD 1
SEB Emerging Marketsfond 1
SEB Global Indexnära C USD – Lux  1
SEB Impact Fund M USD 1
SEB PB Aktiv 25 1
SEB PB Aktiv 50 1
SEB PB Aktiv 75 1
SEB Pensionsfond SEK – Lux 1
SEB Pensionsfond Plus SEK – Lux 1
SEB Pensionsfond Extra SEK – Lux 1

 

Fondbyten med externt förvaltade fonder

Om du gör ett fondbyte före klockan 08.00 en vardag* får du normalt dagens kurs. Efter det får du normalt nästkommande vardags* kurs. Följande fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar:

Fondens namn Antal vardagar framåt då bytet kurssätts
CB Save Earth RC EUR 1
East Capital Global EM Sust A SEK 1
East Capital Lux Frontier Markets 1
Kempen Lux Global Small Cap A EUR 1
Partners Group Listed Infrastructure EUR 1
Polar Capital Em Ma Stars X USD 1


* Vardag är inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vänligen notera att en fond kan vara stängd för handel på grund av en helgdag i det land som fonden är registrerad i, eller om fonden har en betydande andel av sina investeringar i ett land som har helgdag. En fond kan även stängas för handel med anledning av extraordinära händelser.

** Vissa dagar på året är tiden för orderstopp tidigarelagd till klockan 10.30. Dessa dagar är:

  • trettondagsafton
  • skärtorsdag
  • valborgsmässoafton
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag
  • dag före alla helgons dag.

Räntemarknaden stänger klockan 12.00 på svenska halvdagar och svenska räntehalvdagar. Det innebär att SEB:s räntefonder i fondförsäkring har bryttid kl 9.30. Utöver ovanstående dagar gäller även halvdag vardag före nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

SEB Pension och Försäkring AB garanterar inte att fondbyten sker enligt texten ovanför och kompenserar inte för eventuella kursförluster som kan uppstå på grund av fördröjd handläggningstid eller andra oförutsedda orsaker.