Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Spara i fonder

 • Välj bland våra startfonder eller gör ett eget fondval.
 • Gör ett avtryck i framtiden – spara i fonder med hållbarhet som mål.
 • Ge dina pengar en större chans att växa än på ett vanligt sparkonto.

Investeringar innebär en risk.

 • Välj bland våra startfonder eller gör ett eget fondval.
 • Gör ett avtryck i framtiden – spara i fonder med hållbarhet som mål.
 • Ge dina pengar en större chans att växa än på ett vanligt sparkonto.

Investeringar innebär en risk.

Varför ska jag spara i fonder?

När du sparar i fonder får pengarna en större chans att växa än på ett vanligt sparkonto. Det beror dels på att fonder kan placeras på börsen, men också på den så kallade ränta på ränta-effekten som med tiden kan få även en liten summa att växa sig stor.

Vill du ha hjälp på vägen eller vill du välja dina fonder själv?

Fondlistan

Sätt ihop ett eget fondsparande

Välj bland över 400 fonder i vår fondlista och skapa ditt eget fondsparande. Filtrera på fonder som passar ditt intresse och din riskvilja, eller utgå från våra experters rekommendationer.

Grafer som visas på en stor skärm
Hållbarhet

Spara i fonder som investerar hållbart

Fonder med hållbara investeringar som mål, så kallade mörkgröna fonder, investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt som dina pengar får en bra chans att växa.

Kvinna på vandring i skogen som stannat till vid en bäck

Vill du ha hjälp på vägen eller vill du välja dina fonder själv?

Fondlistan

Sätt ihop ett eget fondsparande

Välj bland över 400 fonder i vår fondlista och skapa ditt eget fondsparande. Filtrera på fonder som passar ditt intresse och din riskvilja, eller utgå från våra experters rekommendationer.

Hållbarhet

Spara i fonder som investerar hållbart

Fonder med hållbara investeringar som mål, så kallade mörkgröna fonder, investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt som dina pengar får en bra chans att växa.

Lär dig mer

En fond består av en samling olika värdepapper, till exempel aktier. En fond har alltid en viss risknivå och när du köper fonder ska du välja en risknivå som du känner dig bekväm med. Värdet på fonden kan gå både upp och ner beroende på hur innehavet i fonden utvecklas.

Eftersom fonder placerar i många olika värdepapper sprids risken mer än när du handlar med till exempel enskilda aktier. Genom att spara i fonder kan du också få tillgång till värdepapper som annars kan vara svåra att handla på egen hand.

Läs mer om vad en fond är

För att kunna handla med fonder och aktier krävs det ett konto att placera dem i, ett investeringssparkonto är ett sådant konto. Med ett investeringssparkonto (ISK) behöver du inte deklarera dina vinster och förluster på skattedeklarationen. Istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du haft på kontot under året. Att ha ett ISK-konto kostar ingenting.

Läs mer om vad ett ISK-konto är

Öppna ett ISK-konto

När du månadssparar köper du fonder löpande varje månad och du behöver inte fundera på att pricka rätt tidpunkt för dina fondköp. I och med att du köper i både upp- och nedgång sprider du risken över tid jämfört med om du gör en insättning vid ett enda tillfälle.

När börsen går ned köper du till ett lägre pris och får på så sätt fler fondandelar för ditt månadssparande, vilket du tjänar på när börsen går upp igen. Genom att du sparar löpande så missar du heller aldrig en börsuppgång och med ett automatiskt månadssparande kan du tänka på annat.

När du investerar i fonder eller aktier har dina pengar en chans att växa genom att du får avkastning på din placering. Om fonden går upp i värde och du behåller den över tid får du avkastning inte bara på det belopp du satt in i fonden, utan också på den avkastning fonden ger. Du får alltså avkastning på din avkastning, vilket gör att sparandet växer exponentiellt. Det brukar liknas vid en snöbollseffekt och gör att även mindre belopp med tiden kan växa till något stort. Även om du skulle sluta sätta in nya pengar i din fond kan värdet alltså öka tack vare avkastningen på avkastningen – eller räntan på räntan.

Ränta på ränta – så får du dina pengar att växa

Vi hjälper dig att resonera kring hur du ska hitta de fonder som känns bäst för dig genom ett antal frågor som du kan ställa dig, exempelvis hur aktiv du vill vara och vilken risk du vill ta. Såklart kan det också finnas andra aspekter som är viktigare för just dig.

Läs mer om hur du väljer de bästa fonderna

En fond sköts av ett fondbolag och det är oftast en eller flera ansvariga personer från fondbolaget som förvaltar fonden. En aktiv förvaltning betyder i de flesta fall att förvaltaren försöker slå ett visst index, det vill säga en viss marknad. Passiv förvaltning betyder att man följer ett visst index vilket håller nere avgiften. Aktivt förvaltade fonder kostar oftast mer än passivt förvaltade.

Läs mer om varför fonder kostar olika mycket

I vår fondlista och när du köper en fond, visar vi den totala fondavgiften, eller den så kallade årliga kostnads­effekten.

Den totala fondavgiften består av:

 • förvaltnings­avgifter och andra administrations- eller drifts­kostnader
 • transaktions­kostnader
 • resultat­relaterande avgifter för en del fonder.

Den faktiska kostnaden kan skilja sig från den förväntade totala fond­avgiften. Det beror på hur det går för fonden under året.

 • Den förväntade kostnaden, den totala fond­avgiften (årliga kostnads­effekten), visas i vår fondlista, i fondens faktablad och när du lägger en fondorder. Den visas som en procentsats av din investering.
 • Din faktiska kostnad visas på din årliga kostnads­redovisning.

Läs mer om total fondavgift

När du sparar i fonder och andra finansiella produkter tar du en risk med dina spar­pengar och får därmed möjlighet till avkastning. Ju högre risk du är beredd att ta, desto högre avkastning har du möjlighet att få, samtidigt som risken för att din placering kan sjunka i värde också ökar. För att du ska få ett sparande som passar dig är det viktigt att du hittar en risknivå som du känner dig bekväm med.

Riskskalan

Placeringen på riskskalan, den så kallade riskindikatorn, visar sambandet mellan risk och avkastning för fonder och andra finansiella produkter. En högre placering på skalan innebär att produkten har högre risk, men samtidigt möjlighet till högre avkastning. En lägre placering på skalan innebär lägre risk, men samtidigt mindre möjlighet till avkastning.

Beskrivning av de olika risknivåerna

 • Produkter med risknivå 1 har lägst risk
 • Produkter med risknivå 2 har låg risk
 • Produkter med risknivå 3 har medellåg risk
 • Produkter med risknivå 4 har medelrisk
 • Produkter med risknivå 5 har medelhög risk
 • Produkter med risknivå 6 har näst högst risk
 • Produkter med risknivå 7 har högst risk

Riskskalan används för vanliga värdepappers­fonder, men också för komplexa finansiella instrument som till exempel warranter. Merparten av fonderna i vårt fondutbud har en riskklass mellan 1 och 5.

Läs mer om risknivåer för fonder

ISK eller sparkonto?

Ska jag välja investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fondkonto eller sparkonto? Det finns flera olika sparformer att välja mellan.