Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur väljer jag de bästa fonderna?

Här hjälper vi dig att resonera kring hur du ska hitta de fonder som känns bäst för dig genom ett antal frågor som du kan ställa dig, exempelvis hur aktiv du vill vara och vilken risk du vill ta. Såklart kan det också finnas andra aspekter som är viktigare för just dig.

Investeringar innebär en risk. 

1. Fundera på vilken risk du vill ta

Ett allmänt råd är att ju längre tid du sparar ju högre risk kan du välja, för att få en möjlighet till en högre avkastning.

Fonder med högre risk har kraftigare värdesvängningar än fonder med lägre risk. Risken för att förlora pengar sjunker vanligtvis ju längre tid du sparar förutsatt att du inte behöver pengarna vid en viss tidpunkt.

De flesta fonder med högre risk har en rekommenderad spartid på minst fem år vilket innebär att om fonden tappar i värde har den möjlighet att återhämta sig fram till dess att du nått ditt planerade sparmål. Fonder med lägre risk har ofta en rekommenderad spartid på minst tre år.

När du väljer en högre risk har du en större chans att få en högre avkastning. Men också större risk att förlora pengar, särskilt om du måste ta ut dem vid ett visst tillfälle. När du väljer en lägre risk är utvecklingen oftast stabilare men ger lägre avkastning.

Fondernas riskskala går från 1–7 där 1 är lägsta och 7 är högsta. När värdesvängningarna är små motsvarar det 1–3 i riskskalan vilket innebär en låg risk. När det svänger måttligt motsvarar det 4–5 vilket är medelrisk. När det är kraftiga svängningar motsvarar det 6–7 och en hög risk.

Läs mer om tid och risk

2. Fundera på hur engagerad du vill vara

Om du inte har tiden eller intresset att följa och göra förändringar i ditt sparande kan våra Active-fonder vara ett lämpligt alternativ. Active-fonderna investerar i flera olika marknader och tillgångsslag för en bra riskspridning och förvaltarna har stora möjligheter att ändra innehållet efter vad som händer på marknaden. Samma sak gäller för våra pensionsfonder som passar bra för ett långsiktigt pensionssparande. Allt du behöver göra är att välja den risknivå som passar dig.

Läs mer om våra Active-fonder
Läs mer om privat pensionssparande

Om du vill ha hjälp att komma igång men samtidigt själv vill göra omplaceringar och se över ditt sparande regelbundet kan våra färdiga fondportföljer med olika risknivåer passa dig. En fondportfölj är en sammansättning olika fonder vilket sprider risken.

Läs mer om våra fondportföljer

För dig som själv vill vara engagerad, se över ditt sparande regelbundet och leta efter fonder själv i fondlistan. Här följer några tips på hur du kan jämföra och hur du kan tänka när du väljer fonder.

Kolla hur fonden har gått hittills

När du klickar på en fond i fondlistan kan du se fondens historiska utveckling. De flesta aktivt förvaltade fonder brukar jämföra sin värdeutveckling mot ett visst index. I grafen för fondens historiska utveckling ser du om den har lyckats överträffa sitt index eller inte. Du kan också titta på vilket betyg fonden har från det oberoende analysföretaget Morningstar.

Stjärnbetyget sätts i jämförelse med andra liknande fonder, med skalan 1–5 där ett är sämsta betyget och fem är det högsta.

Det bygger på historisk avkastning under en viss period med hänsyn till skillnader i risk och avgifter. Om en fond saknar stjärnbetyg betyder det antingen att fonden är yngre än tre år eller att det inte finns tillräckligt många andra liknande fonder att jämföra med.

Stjärnbetyget säger ingenting om hur marknaden kommer att utvecklas i framtiden. Och om fonden nyligen har bytt förvaltare eller ändrat avgift har den inte samma förutsättningar som tidigare.

Finns det några rekommendationer för fonden?

Våra generella köp- och säljrekommendationer som du hittar i fondlistan kan hjälpa dig när du ska ta beslut om vilka fonder du ska köpa.

Rekommendationerna i fondlistan följer våra experters aktuella marknadssyn. Där hittar du både våra köp, sälj- och behållrekommendationer, och i inloggat läge kan du för varje rekommendation även läsa en motivering. Vi ser över rekommendationerna och vår marknadssyn minst en gång per månad.

Logga in och se vilka fonder vi har rekommendationer på just nu

Jämför avgiften med andra fonder

Du ser den årliga avgiften för fonden i fondlistan, och du kan lätt jämföra med andra fonder genom att sortera på avgift i listan. Aktivt förvaltade fonder har oftast en högre avgift än passivt förvaltade fonder som till exempel indexfonder.

Gå direkt till fondlistan

Leta efter en hållbarhetsprofil

Om du vill ta reda på hur hållbar en fond är kan du till exempel titta om det finns en hållbarhetsprofil och hur högt hållbarhetsbetyg den har fått från Morningstar. I vårt eget fondutbud är hållbarhet och etik viktiga aspekter.

Hållbarhetsprofilen som du hittar i fondlistan visar på vilket sätt fonden tar hänsyn till olika sociala och miljömässiga aspekter. Att det finns en hållbarhetsprofil betyder inte att det är en hållbar fond. Bara att den har utvärderats utifrån de aspekterna.

Finns det ett hållbarhetsbetyg?

Det finns också ett hållbarhetsbetyg från Morningstar med 1–5 jordglober. Betyget visar i hur stor utsträckning fonden har placerat i företag som tar hänsyn till miljön, och att de behandlar kunder och anställda väl. Antal jordglober gäller historiska innehav, som ändras av förvaltaren.

Hållbarhetskraven på våra egna fonder

För SEB:s egna fonder har vi som mål att utesluta kontroversiella vapen, kärnvapen, liksom företag där kolutvinning står för mer än 20 procent av omsättningen. Våra egna fonder utesluter också företag som bryter mot internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Våra hållbara och etiska fonder går ännu längre och investerar i företag som arbetar för att minska sin klimatpåverkan. De hållbara och etiska fonderna påverkar också aktivt hållbarhetsarbetet i företagen de investerar i.

Kravet på de externa fonder som du kan handla hos oss är att de följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) eller motsvarande.

Läs mer om våra hållbara och etiska fonder

Starta månadssparandet

En liten summa varje månad kan växa över tid. Starta ditt sparande redan idag!

Börja månadsspara (logga in)

Välj fonder i fondlistan

I vår fondlista hittar du alla våra fonder. Du filtrerar själv fram de som passar dig.

Gå direkt till fondlistan

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi har öppet dygnet runt.