Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista – Så här kan du påverka din pension

Pensionen består ofta av tre delar. Allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Storleken på de två första delarna beror till största delen på hur länge du har jobbat, vilken lön du har och har haft under åren, och om du har jobbat heltid eller deltid. Men det finns saker du kan göra för att själv påverka alla delar av pensionen. 

1. Den allmänna pensionen från staten – välj placering för dina PPM-pengar

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension (PPM). Den senare kan du själv påverka, genom att välja hur den ska placeras. Kolla upp vilka val du har gjort, hur utvecklingen ser ut och fundera på om du vill göra några förändringar.
Läs mer på Pensionsmyndigheten.se

2. Tjänstpensionen – gör de val du kan och se över placeringarna

De flesta som är anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är en viktig del av den totala pensionen och saknar du tjänstepension är det extra viktigt med eget sparande.

Du kan själv påverka genom att välja förvaltare och se över placeringarna. Du kan också lägga till eller ta bort försäkringsskydd beroende på om du har familj eller inte. Storlek och upplägg på din tjänstepension beror på det avtal du och din arbetsgivare har.

3. Kolla om du kan löneväxla

Att löneväxla innebär att du byter ut en del av din bruttolön mot ett pensionssparande. Du betalar ingen skatt för det belopp du växlar utan istället betalar du inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension. Eftersom de flesta betalar lägre skatt som pensionär brukar det vara ett förmånligt sätt att spara till sin pension. Månadslönen efter löneväxlingen ska år 2020 vara minst 45 000 kronor för att inte påverka dina sociala förmåner. Kolla upp med din arbetsgivare om du har möjlighet att löneväxla.

4. Placeringar – se över risknivån i ditt sparande

Ett sätt att påverka storleken på sin framtida pension är att se över placeringarna. Men hur ska man tänka? Det beror främst på hur stor risk du är beredd att ta. Risknivå hänger ofta ihop med avkastning. Hög risk innebär större möjlighet till hög avkastning, men också större risk att förlora pengar. Låg risk förknippas med låg avkastning.

Det beror också på hur aktiv sparare du vill vara. Ju högre risk desto viktigare är det att följa utvecklingen regelbundet och byta fonder vid behov. Vill du inte vara så aktiv kan det vara bättre med lågriskfonder eller en traditionell försäkring, där våra förvaltare sköter placeringarna.

Tidsaspekten är också viktig. Generellt kan man säga att ju längre tid du tänker spara desto högre risk kan du ta för att öka möjligheten till en långsiktigt högre avkastning. Tänk också på att det kan vara bra att minska risken ju närmare pensionen du kommer.

5. Se över dina försäkringsskydd – behöver du dem?

Det finns ofta olika former av försäkringsskydd kopplade till både tjänstepension och eget pensionssparande. Exempel är återbetalningsskydd och familjeskydd. I vissa lägen kan det vara bra att ta bort skydd man har, men inte behöver, för att istället få mer pension. I andra lägen kan det vara bra att lägga till skydd för familjen. Så se till att kolla upp vilka försäkringsskydd du har och tänk igenom dina behov. Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig.

6. Samla din pension hos oss

Kanske har du pensionssparande hos flera olika bolag? Välkommen att flytta hit ditt pensionssparande, både privat sparande och tjänstepension. Med allt samlat på ett ställe får  du bättre överblick, vilket gör det enklare att planera utbetalningarna när det är dags. På vår internetbank kan du kan följa utvecklingen på sparandet och byta fonder när du vill, med bara en inloggning. Vi hjälper dig med allt kring flytten och du får även en pensionsrådgivning. 

Samla din pension och få bättre koll


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service