Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Löneväxling – ett steg på vägen till dina framtidsdrömmar?

"Oavsett skälen för att börja ta ut pension tidigare, erbjuder löneväxling en större flexibilitet än den allmänna pensionen när det gäller uttag" menar Mathias Böös.

Många drömmer om att gå i pension tidigt för att kunna resa mer, umgås med familj och vänner och ägna sig åt fritidsintressen. Det förvånar knappast någon, men utmaningen ligger i att klara av finansieringen. Ett steg på vägen till att förverkliga dina framtidsdrömmar kan vara att avstå en del av din lön idag, mot pengar till din pension. Men för att löneväxla förmånligt behöver två saker uppfyllas.  

Undersökningar visar att många drömmer om att gå i pension tidigt för att kunna resa mer, umgås med familj och vänner och ägna sig åt fritidsintressen. Det förvånar knappast någon, men utmaningen ligger i att klara av finansieringen.

Vad är löneväxling?

Ett steg på vägen till att förverkliga dina framtidsdrömmar kan vara att avstå en del av din lön idag, mot pengar till din pension. Det kan göras genom något som kallas löneväxling. För att kunna löneväxla på ett förmånligt sätt behöver du 

  • ha mer än 51 300 kronor i månadslön (år 2024)
  • en arbetsgivare som erbjuder den möjligheten. 

Tidigare kunde alla med inkomst från anställning ha ett gynnsamt pensionssparande genom de avdrags­möjligheter som fanns, men som idag har begränsats kraftigt. Personligen skulle jag välkomna om lagstiftaren återinförde avdrags­möjligheten eller gjorde löneväxling tillgängligt för alla, oavsett inkomstnivå.

Riktålder och när går man i pension

Att människor lever allt längre är givetvis positivt, men det innebär också lägre pensioner, då pensionskapitalet behöver fördelas över längre tid. För att förhindra att den allmänna pensionens andel av den slutliga lönen, även känd som kompensations­graden, fortsätter att sjunka har Riksdagen infört något som kallas för riktålder. Idag är riktåldern satt till 66 år – vilket också styr den lägsta åldern för att ta ut allmän pension som nu ligger på 63 år. 

Riktåldern kommer stegvis att höjas för att kunna möta de utmaningar som uppstår när den förväntade medellivslängden stiger. Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga åldern för pensionering samtidigt inte stigit, även om variationen ökat. För 20 år sedan gick nämligen åtta av tio i pension vid 65, jämfört med endast fyra av tio idag. Det tyder på att allt fler väljer att pensionera sig antingen senare eller tidigare än vid 65.

Det finns många möjliga orsaker till de här trenderna. Till exempel kan det vara så att yngre generationer har bättre ekonomiska förutsättningar eller prioriterar sin fritid högre än vad äldre generationer gjort, vilket leder till att de väljer att pensionera sig tidigare. En annan faktor kan vara att en del personer väljer att ta ut sin pension tidigt på grund av brist på andra inkomstkällor. Dessutom finns det de som kombinerar pension med fortsatt arbete, så kallade "jobbonärer".

Löneväxling mer flexibel än allmän pension vid uttag

Oavsett skälen för att börja ta ut pension tidigare, erbjuder löneväxling en större flexibilitet än den allmänna pensionen när det gäller uttag. Inom den privata sektorn är det möjligt att börja ta ut tjänstepension inklusive löneväxling redan vid 55 års ålder, medan det inom den offentliga sektorn beror på de specifika kollektiv­avtalen. Löneväxling skapar därmed möjlighet att pensionera sig tidigare.

Investering och avkastning

Att uppnå en god avkastning på det löneväxlade sparandet kan ofta kräva att man är beredd att ta en viss risk med sina investeringar. Eftersom pensionssparande ofta är avsett för den långa horisonten, tio år eller mer, kan en högre men väl diversifierad risknivå innebära chans till bättre tillväxt och mer pengar till pensionen. När pensionen närmar sig kan det dock vara klokt att minska risken för att skydda sparandet inför de stundande utbetalningarna.

3 fördelar med löneväxling som kan innebära en högre framtida pension

  1. Du betalar ingen skatt för beloppet som löneväxlas. Du betalar i stället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension. Om inkomstskatten är lägre när du går i pension än det du skattar i dag kan det vara extra förmånligt att löneväxla.
  2. Arbetsgivaren kan tillföra cirka sex procent extra på det belopp som du väljer att växla, eftersom tjänste­pensions­premier beskattas lägre än lön för arbetsgivaren. Det innebär ett högre sparande (än vad som annars skulle utbetalats som lön) och om avkastningen på ditt sparande är positivt ökar ditt pensions­kapital ännu mer tack vare ränta-på-ränta-effekten.
  3. Avkastnings­skatten på kapitalet du sparar genom löneväxling till en pensions­försäkring är lägre än för andra sparformer. I år (2024) är avkastnings­skatten för pensions­försäkringar 0,37 procent jämfört med 1,09 procent för investerings­sparkonto (ISK) och kapital­försäkring. På lång sikt har den lägre skattesatsen på ditt pensions­kapital en positiv effekt som kan öka med antalet år som du sparar tack vare ränta-på-ränta-effekten.
Mathias Böös
Market and Competitive Insights Manager

Mathias Böös

Market and Competitive Insights Manager

Mathias Böös