Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Att kvitta eller inte kvitta, kvittar inte!

Susanne Eliasson
Susanne Eliasson: "Vill du påverka din skattepliktiga kapitalvinst eller -förlust måste du agera innan den sista december."

Om du köpt och sålt aktier eller fonder under året kan du ha möjlighet att påverka hur mycket du behöver betala i skatt genom att kvitta vinster mot förluster. Som en inbiten skattenörd kan jag inte låta bli att påminna om hur kvittnings­reglerna fungerar. Nu är det visserligen för sent att göra något för inkomst­året 2023 men planera redan för deklarationen 2025. Så här funkar det!

Det är bra att ha koll på sina kapital­inkomster löpande under året och alltid göra bokslut och se över sina kapital­vinster och förluster i god tid innan årsskiften. Har du möjlighet att ”kvitta” vinster och förluster mot varandra? Den som är yngre eller fått ett nyvunnet intresse för värde­papper och aktie­affärer kanske inte tänkt så mycket på hur man redovisar sina vinster och förluster och hur det fungerar. 

Handla med aktier och fonder i en depå

Om du köper och säljer aktier och fonder via exempelvis en depå ska du årligen deklarera dina försäljningar som gått med vinst eller förlust under året. Vanligtvis på blankett K4. De flesta prokrastinerar och tänker säkert att det löser sig i maj när jag ska deklarera, men vill du påverka din skattepliktiga kapitalvinst eller -förlust måste du agera innan den sista december. 

Hur du kvittar vinst mot förlust

Det är nu begreppet kvittning av vinster och förluster kommer in. Du tjänar oftast på att kvitta förluster på marknads­noterade aktier mot liknande aktie- och fondvinster. Det kan alltså löna sig att se över hur värde­pappers­affärerna gått innan året är slut. Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t. ex. marknads­noterade aktier ändå återstår en kapital­förlust får du endast dra av 70 procent av förlusten mot övriga kapital­inkomster (exempelvis utdelningar, ränte­inkomster och vinst vid försäljning av privat­bostad). Det är därför man helst vill kvitta bort en förlust mot en vinst helt eftersom man inte kan använda 100 procent av förlusten mot andra kapitalinkomster.

Omvänt resonemang gäller om du har vinster. Titta efter om du har fonder eller aktier som gått med förlust som du inte har sålt ännu. I så fall kan det vara idé att sälja av dessa för att plocka fram en förlust som du kan utnyttja för att kvitta bort vinsten. Vill du fortfarande äga värdepappret kan du sen köpa tillbaka det några dagar senare. Vi kallar det för att vända aktien eller fonden.

Skattereduktion med 30 procent vid underskott av kapital

Men kom ihåg att det gäller att ha koll på hela inkomstslaget kapital. Det består till exempel av: 

  • försäljning av aktier och fonder
  • ränteinkomster och ränteutgifter
  • vinst vid försäljning av bostad.

Uppstår ett totalt överskott av kapital beskattas det med 30 procent och blir det ett totalt underskott av kapital får man en skattereduktion vid skatteberäkningen. Skattereduktionen är 30 procent upp till ett underskott på 100 000 kronor. Skatte­reduktionen räknas bara av mot kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetskatt och fastighetsavgift så det gäller att ha skatt att räkna av emot. Får man ett totalt underskott av kapital som överstiger 100 000 kronor, vilket är vanligare när räntekostnaden för många har ökat, blir skattereduktionen dessutom endast värd 21 procent på belopp som överstiger 100 000 kronor. Tänk på att förluster och underskott inte kan sparas till din deklaration för ett annat år! Svårt? För den som inte är en skattenörd, likt undertecknad, finns en förenklad lathund längst ner.

Handla aktier och fonder på ett investeringssparkonto

Om du gör dina värdepappersaffärer på ett investeringssparkonto, ISK, behöver du inte tänka på att deklarera vinster och förluster eftersom den sparformen schablonbeskattas årligen. Samma gäller om du sparar i en kapitalförsäkring och i tjänstepensionslösningar. Enkelt uttryckt; det räknas ut en årlig ränta på ditt kapital på ISK oavsett om det gått med vinst eller förlust.

Lathund för inkomst av kapital

Om du har Beskattning
Totalt överskott av kapital 30 % i statlig inkomstskatt på kapital­inkomsten
Totalt underskott upp till 100 000 kronor Skattereduktion på 30 %
Totalt underskott som överstiger 100 000 kronor Skattereduktion på 21 %


Det kan alltså vara en stor plånboksvinst att se över vinster och förluster under året och allra helst i god tid innan årsskiften – det kvittar alltså inte att kvitta!

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson