Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

3 tips: Tänk på detta när du ska bygga en hållbar affärsmodell

Gabriel Lundström
Gabriel Lundström

En stark hållbarhetsprofil för företag blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Dessutom ökar både lagstiftare och dina konkurrenter sitt fokus på hållbarhet i allt snabbare takt. Därför är det bra att vara tidigt ute eftersom det kan ge dig en konkurrensfördel. Här ger hållbarhetsexperten Gabriel Lundström sina tre bästa tips hur du skapar värde för företaget samtidigt som du tar ansvar för människor och miljön.

 1. Hållbarhetsarbetet har två dimensioner – fokusera på båda
  Det finns två dimensioner i arbetet med att bygga en mer hållbar verksamhet. Den ena delen handlar om hur ditt företag påverkar miljön och samhället, till exempel genom koldioxidutsläpp, arbetsförhållanden, energiförbrukning och avskogning. Den andra handlar om hur miljön och samhället påverkar ditt företag, till exempel genom förändrat klimat som översvämningar, ny omvälvande teknik, förändrad efterfrågan och ny lagstiftning.

  Börja alltid med att utgå från hur din affärsmodell påverkas av dessa två dimensioner. Prioritera sedan de faktorer som din verksamhet har störst möjlighet att påverka samt de som potentiellt har störst påverkan på verksamheten.

 2. Förstå dina kunders och andra intressenters förväntningar
  Det finns ett stort värde av att förstå vilka krav och förväntningar dina intressenter – det vill säga kunder, anställda, ägare, lagstiftare och leverantörer – har på ditt hållbarhetsarbete. Dels för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning, dels för att skapa förtroende för dig och ditt företag.

  Bjud in dina intressenter och ha en öppen dialog om hållbarhet. Då får du ovärderliga insikter om vad som är viktigt för dem. Prioritera det som du tror har störst effekt och går att påverka.

 3. Sätt tydliga hållbarhetsmål
  “What gets measured is what gets done.” Om man inte har mål på de förändringar man vill göra inom hållbarhetsområdet är det lätt prioritera därefter. Att sätta konkreta mål med kontinuerlig uppföljning är en nyckel för att få saker att hända. Helst ska målen följas upp på styrelsenivå.

  Hållbarhetsmål får störst effekt när de kan kopplas till företagets strategi och prioriterade områden. Så när du sätter dina hållbarhetsmål se till att de är inom områden som du faktiskt kan påverka. Målen ska helst också ha en koppling till affärsverksamheten och din bransch.

  Exempel
  Ett hållbarhetsmål kan till exempel vara att minska företagets koldioxidutsläpp genom att effektivisera logistiken. Ett annat kan vara att minska energianvändningen i dina lokaler. Detta kan kopplas till både kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläpp.

  Läs mer:
  Så bygger du en hållbar affärsmodell
  Hållbara företag är livskraftiga företag. Ta hjälp av de tre P:na – People, Planet, Profit.
  Här är vår hållbarhetsguide för dig som företagare.
Customer service