Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kom igång med företagets hållbarhetsarbete

Att komma igång med hållbarhetsarbetet kan väcka frågor om hur företaget ska gå tillväga och hur resurserna bäst fördelas. Behovet av att sätta igång har dock aldrig varit större. Effekterna av klimatförändringar påverkar människor runtom i världen och krav om hållbarhet och åtgärder ställs i allt högre utsträckning av investerare, nya regelverk och kunder. Att jobba aktivt med hållbarhet kan därför ha flera fördelar. I den här guiden får du tips om hur ditt företag kan komma igång.

Tre steg: så kan du komma igång med hållbarhetsarbetet

 1. Kartlägg och prioritera
 2. Sätt mål, kommunicera och följ upp
 3. Påbörja åtgärderna

Kartlägg och prioritera

Ett sätt att påbörja hållbarhetsarbetet är att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta i ditt företag, både utifrån affärsmodellen och produkterna eller tjänsterna. Genom att reflektera över vad företaget tjänar pengar på går det ofta att hitta viktiga hållbarhetsfrågor och potential att göra skillnad. Det kan också vara bra att diskutera frågorna tillsammans med företagets intressenter, till exempel kunder och leverantörer.

Här är några frågor som ditt företag kan utgå ifrån

 • Vilka produkter och tjänster erbjuder ditt företag idag?
 • Vilken eller vilka hållbarhetsutmaningar kan företagets produkter eller tjänster bidra till att lösa? Finns ett hållbarhetsperspektiv i erbjudandet idag eller kan det inkluderas framåt?
 • Vilka externa krav och förväntningar finns det från företagets omgivning? Det kan till exempel handla om lagkrav eller förväntningar från kunder och leverantörer.

Sätt mål, kommunicera och följ upp

När ditt företag har gjort en första kartläggning och prioritering kan det vara dags att sätta mål på kort och lång sikt. Med beslutade mål kan det bli enklare komma igång med hållbarhetsarbetet och det blir även möjligt att följa upp hur det går. Att kommunicera målen och utvecklingen är viktigt av flera skäl. Det ökar transparensen och möjligheten för potentiella kunder att jämföra leverantörer, samtidigt som det är möjligt att öka intresset för ditt företag genom kommunikationen. Ditt företag kan välja att sätta egna mål och kommunicera målen i egna kanaler, till exempel på ditt företags webbplats. Ett annat alternativ är att delta i globala initiativ, exempelvis FN:s Race To Zero-kampanj. Då åtar sig företaget att följa målen och uppföljningsprocesserna inom initiativet. 

 I hållbarhetsrelaterad kommunikation är det viktigt att ditt företag följer de regler som finns, bland annat när det gäller miljöpåståenden i reklam. Mer information och riktlinjer hittar du hos Konsumentverket.

Vilka mål som är relevanta kan variera mellan branscher och företag

Exempel på hur målen kan se ut:

 • Företagets utsläpp, både egna och i värdekedjan, ska minska med 50 % till 2030.
 • Transporter kopplade till verksamheten ska vara 100 % fossilfria.
 • Hållbarhetsutbildning ska genomföras årligen för alla anställda.

Påbörja åtgärderna

Genom kartläggningen och prioriteringen kan ditt företag skapa fokus i hållbarhetsarbetet. Därefter är det är dags att påbörja åtgärderna. Lyft hållbarhet som en naturlig del i företagets processer och se till att beslut fattas med hållbarhet i åtanke. Det kan också vara bra att ha en fortsatt dialog med olika intressenter. Det gör att ditt företag kan vidareutveckla hållbarhetsarbetet löpande.

Checklista

 • Identifiera vilken eller vilka hållbarhetsutmaningar ditt företag kan bidra till att lösa.
 • Ha en dialog med företagets intressenter kring krav och förväntningar.
 • Sätt kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsmål.
 • Kommunicera målen och eventuella åtaganden.
 • Rapportera och följ upp hur det går.
 • Lyft hållbarhet i beslutsprocesser.