Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ta nästa steg i företagets hållbarhetsarbete

Omställningen mot nettonollutsläpp kan medföra möjligheter både för etablerade och nystartade företag. Genom att bidra till att lösa olika hållbarhetsutmaningar, till exempel genom minskade utsläpp, kan ditt företag få ett försprång och hitta ny affärspotential. I den här guiden får du tips om tre steg för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet. 

Tre steg för att ta hållbarhetsarbetet vidare

 1. Sätt mål för hela värdekedjan och följ upp
 2. Gör hållbarhet till en nyckelfråga
 3. Utöka affärspotentialen

Sätt mål för hela värdekedjan och följ upp 

Att utöka kartläggningen och målen till att omfatta hela värdekedjan är ett sätt att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå. Ett av skälen till att kartlägga hela värdekedjan är att stora delar av företagets hållbarhetsutmaningar kan finnas utanför den egna verksamheten, till exempel när det gäller utsläppen. I värdekedjan ingår bland annat leverantörer som ditt företag arbetar direkt med, men också leverantörer till dina leverantörer. Det kan också vara relevant att analysera effekten av kundernas användning av produkterna eller tjänsterna och om eventuellt material återanvänds i ett cirkulärt flöde. Utöver klimat- och miljörelaterade aspekter kan det finnas risker kopplade till social hållbarhet inom värdekedjan, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Efter kartläggningen är det dags att sätta tydliga mål och mäta värdekedjans påverkan utifrån olika hållbarhetsaspekter. Ditt företag kan välja att sätta egna mål och kommunicera i egna kanaler, till exempel på ditt företags webbplats. Ett annat alternativ är att delta i globala initiativ, exempelvis FN:s Race To Zero-kampanj. Då åtar sig företaget att följa målen och uppföljningsprocesserna inom initiativet.

I hållbarhetsrelaterad kommunikation är det viktigt att ditt företag följer de regler som finns, bland annat när det gäller miljöpåståenden i reklam. Mer information och riktlinjer hittar du hos Konsumentverket.

Utöver att sätta mål kan ditt företag införa en leverantörsuppförandekod med krav utifrån miljömässiga, styrningsrelaterade och sociala aspekter. Uppförandekoden kan användas i samband med leverantörsval och i utvärdering av leverantörerna. 

Vilka mål som är relevanta kan variera mellan branscher och företag

Exempel på hur målen kan se ut:

 • Alla leverantörer ska följa företagets uppförandekod.
 • Företagets utsläpp, både egna och i värdekedjan, ska minska med 50 % till 2030.
 • Transporter kopplade till verksamheten ska vara 100 % fossilfria.
 • En jämnare könsfördelning ska uppnås bland högre chefer med en målsättning om 50/50.
 • Hållbarhetsutbildning ska genomföras årligen för alla anställda.
 • Fotavtrycket per tillverkad produkt ska reduceras med 50 % till 2030 (beräknat från basåret, till exempel 2019).
 • År 2025 ska 100 % av företagets förpackningar vara tillverkade av återvunnet material.

Det löpande arbetet bygger sedan på rapportering, uppföljning och transparens. Ett sätt att åstadkomma detta är att publicera en hållbarhetsrapport årligen. När det gäller större företag kan en hållbarhetsrapport krävas i samband med årsredovisningen. Mer information hittar du hos Bolagsverket. 

Gör hållbarhet till en nyckelfråga

För att ge hållbarhetsarbetet goda chanser att bli framgångsrikt behöver det bli en naturlig del i företagets processer.

För att ge hållbarhetsarbetet goda chanser att bli framgångsrikt behöver det bli en naturlig del i företagets processer. Med en tydlig intern arbetsfördelning kan ditt företag se till att det finns tid, mandat och förutsättningar att driva arbetet. Det kan också vara nödvändigt att allokera budget för hållbarhetsinsatser och att ta fram en hållbarhetspolicy. Med en hållbarhetspolicy på plats får företag riktlinjer att förhålla sig till, som kan vara ett stöd i hållbarhetsarbetet och ett sätt att se till att beslut fattas med hållbarhet i åtanke.

En annan del i hållbarhetsarbetet är de insatser ditt företag kan göra som arbetsgivare. Du kan bland annat arbeta för god hälsa på jobbet och se till att de anställda har bra arbetsvillkor en ekonomisk trygghet. Hos oss kan du exempelvis få hjälp med lösningar för tjänstepension och försäkringar till dig själv och dina anställda.

Utöka affärspotentialen

Genom att tänka igenom hur hållbarhet kan lyftas in i affärs­modellen kan företag hitta nya möjligheter. Med en mer cirkulär, resurs­effektiv och tjänste­baserad affärsmodell finns potential att minska företagets kostnader, material­användning och utsläpp. Samtidigt kan det öka chanserna att vinna upphandlingar och att bli kundernas förstahandsval. Att göra hållbarhet till en central del av företagets strategi kan också göra det enklare att attrahera och behålla personal.

Förslag på frågor att diskutera

 • Vilka produkter och tjänster erbjuder ditt företaget idag?
 • Vilka hållbarhetsutmaningar kan produkterna eller tjänsterna bidra till att lösa? Behöver ditt företag exempelvis justera erbjudandet eller förändra valet av leverantörer och målgrupper?
 • Kan produktutvecklingen inkludera ett hållbarhets­perspektiv i större utsträckning framöver? Skulle det exempelvis vara möjligt att erbjuda hållbara alternativ till utsläppstunga produkter eller lösningar för förnyelsebar energi?

Checklista

 • Kartlägg värdekedjan.
 • Ta fram en leverantörsuppförandekod.
 • Utvärdera leverantörer enligt leverantörsuppförandekoden och ta fram en process för uppföljning.
 • Sätt mål för värdekedjan.
 • Mät utsläpp och annan relevant hållbarhetsdata för värdekedjan.
 • Kommunicera målen och rapportera.
 • Fördela mandat och resurser och allokera budget för hållbarhetsinsatser.
 • Se över vilka insatser du kan göra som arbetsgivare.
 • Utvärdera hur företagets produkt- eller tjänsteutbud kan förändras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Inkludera hållbarhet i produktutvecklingen.