Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbart företagande lönar sig

Vi är övertygade om att hållbart företagande, det vill säga att som företag kontinuerligt jobba med miljömässiga och sociala frågor, är ett vinnande koncept.

 • Fler och fler bryr sig om hållbarhet – en stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.
 • Både lagstiftare och dina konkurrenter kommer att öka sitt fokus på hållbarhet – att vara tidigt ute ger ett försprång.
 • I sökandet efter hållbara lösningar finns stora affärsmöjligheter, exempelvis inom miljöteknik.

De tre p:na – ett sätt att bygga en hållbar affärsmodell

Ett bra sätt att jobba med hållbarhet är att fundera på hur du kan skapa värde utifrån de tre p:na: People, Planet och Profit. Det hjälper dig att utforska hur din verksamhet på bästa sätt kan ta ansvar för människor och miljön, och samtidigt var lönsam. Genom att ta fram en plan för hur du kan arbeta med de tre p:na sätter du grunden för att bygga en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Att fundera på:

 • Om du ska anställa – är du tillräckligt insatt i arbetsrättens lagar, förordningar och föreskrifter?
 • Hur kan du bredda de nätverk du når ut i vid rekryteringar? Tänker du på mångfald och könsrepresentation?
 • Vad kan du göra för att minska risken för ohälsa och olycksfall?
 • Hur kan du skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering?
 • När du gör inköp – hur ser arbetsvillkoren ut i samband med produktionen? Kan du vara säker på att inget barnarbete förekommer samt att de anställda har rimliga villkor och inte utsätts för exempelvis skadliga ämnen?
 • Hur säkerställer du att produkterna är säkra för konsumenten?

Att fundera på:

 • Kan din produkt eller tjänst bidra till att minska negativ miljöpåverkan?
 • Hur kan du göra för att hålla nere transporter, energianvändning och mängden avfall som uppstår i verksamheten?
 • Vid varutransporter – hur tänker du att produkterna ska fraktas till dig? Går det att välja en mer miljövänlig transportmetod?
 • Hur belastar produktionen miljön? Kan du göra något där?

Att fundera på:

 • Vad är det du tjänar pengar på? I svaret på den frågan hittar man ofta sin främsta hållbarhetsfråga och var man kan göra de viktigaste och mest lönsamma förändringarna.
 • Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast för kunderna i din bransch? Kan ditt företag på något sätt bli mer unikt genom att fokusera på de aspekterna?
 • Hur kan du kommunicera och nå ut med ditt hållbarhetsarbete, för att stärka ditt varumärke hos kunderna och som arbetsgivare?
 • Vid placeringar och pensionssparande – hur kan du spara på ett sätt som både ger bra avkastning och bidrar till en bättre värld?

Håll hållbarhetsarbetet levande

Hållbarhetsarbete är inte något som man bockar av eller blir klar med – det handlar snarare om ett perspektiv som man hela tiden har med sig i sitt företagande. Och för den som lyckas med det är möjligheterna stora.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.

Customer service