Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Veckopeng och månadspeng – därför ska du ge veckopeng till barnen

Dekorativ bild
Föräldrar har en viktig roll som ”sparcoach".

De flesta föräldrar i Norden ger sina barn vecko- eller månadspeng för att barnen på så sätt ska lära sig att planera och prioritera sina utgifter. Men det finns det några saker som kan vara bra att tänka på som förälder. 

Enligt en rapport från SEB får 6 av 10 svenska barn mellan 9 och 19 år vecko- eller månadspeng. Hur mycket de får varierar med åldern. Genomsnittet för 8-åringar ligger på 25 kronor, medan 14-åringarna, som då ofta får månadspeng, har fyra gånger mer.

Américo Fernández, privatekonom menar att det viktigaste är att koppla sparandet till något positivt.
Américo Fernández, privatekonom menar att det viktigaste är att koppla sparandet till något positivt.

Enligt SEB:s privatekonom Américo Fernández är vecko- och månadspeng ett bra sätt för barn att lära sig hantera pengar.    

– Det är bra att sätta in veckopengen i ett sammanhang och göra barnen delaktiga i både frågan om hur stor summan ska vara och vad den ska användas till.  

Att få en fast vecko- eller månadspeng, som ska räcka hela veckan eller månaden, gör att barnen lär sig planera och prioritera. Det är det vanliga argumentet till varför en fast summa är det bästa alternativet. Att istället ge sina telningar lite pengar då och då, vid behov, anses inte ha samma karaktärsuppbyggande och utbildande funktion.  

Men även i de fall då barnen har en fast veckopeng är det enligt Américo en stor fördel om föräldrarna har en övervakande roll när det gäller hur pengarna används.  

– Undersökningar visar att en stor del av veckopengen går till godis, snacks och spel till mobilen, säger han, och menar att det är positivt om barnen tidigt lär sig pengars värde och varför det är bra att spara. Och här har föräldrarna enligt Américo en viktig roll som ”sparcoach”. 

– Framför allt handlar det om att koppla sparandet till något positivt. Det kan uppnås genom att säga att ”lägger du undan lite pengar varje månad så kan du köpa det här, eller göra det här när sommaren kommer”, fortsätter Fernández, som menar att sparande för barnet inte ska uppfattas som en uppoffring. 

Det är också viktigt att barnen lär sig att ju mer de sparar, desto roligare kan de ha längre fram.
Américo Fernández

Många föräldrar ger också barnen extra pengar om de utför någon typ av arbete i hemmet. Américo menar att det är positivt eftersom det lär barnen att extra ansträngning betyder mer pengar, och att det inte finns några ”gratispengar”.  

– Men då måste det som barnet gör, och får pengar för, också vara något extra. Egentligen finns det inte någon anledning att ge pengar för något som barnet faktiskt bör göra, och förväntas göra, i vilket fall som helst.  

Finns det något negativt med veckopeng? 

– Inkomstskillnaderna mellan familjer blir extra tydliga när barn inte får lika mycket i vecko- eller månads­peng, säger Fernández, som menar att detta kan leda till att en del barn känner sig missnöjda när de inte hat lika mycket pengar att röra sig med som andra jämnåriga.

Så mycket vecko- eller månadspeng får svenska barn i snitt:

  • 8 år: ca 25 kronor i veckan .
  • 10 år: 30–50 kronor i veckan.
  • 14 år: ca 100 kronor i veckan. Det är ungefär i den här åldern som föräldrar börjar ge månadspeng istället för veckopeng. 
  • Vid 16–17 års ålder får många barn hela eller delar av studiebidraget från CSN på 1250 kronor, där snittet ligger på 800–900 kronor i månaden.
  • 18–19-åringar får en lägre summa än 16–17-åringar, i snitt 400–600 kronor. Det kan bero på att studiebidraget går direkt till barnens konton eller att barnen börjat arbeta vid sidan av studierna.    
Kundservice