Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så mycket kostar ett barn från födsel till 18-årsdagen

Barn är dyrast det första året och kostnaderna kan uppgå till nästan 115 000 kronor, menar Américo Fernández, privatekonom.

Barn kan inte mätas i pengar och den stora glädjen det lilla livet ger är ofta över­väldigande. Men när två i familjen blir fler går det inte att undvika att utgifterna ökar. Enligt beräkningar av vår expert Américo Fernández kostar ett barn från födseln till 18-årsdagen nästan 1,3 miljoner kronor men notan kan uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor om man beaktar extra nöjen, deltids­arbete och förlorade pensions­avsättningar.

De nödvändigaste kostnaderna för ett barn från födseln till 18-årsdagen ligger runt 1,3 miljoner kronor. Förutom löpande levnads­kostnader, barnomsorg och utrustning ingår även inkomst­bortfallet för föräldra­ledighet under barnets första år. Skulle en förälder välja att gå ned på deltid tills barnet börjar första klass stiger kostnaden till cirka 2,3 miljoner kronor.

– Dessa beräkningar kan vara en finger­visning över hur privat­ekonomin utmanas när familjen växer. Och snarare än att avskräcka bör det ses som ett startskott till att förbereda privat­ekonomin redan innan barnet kommer, säger privat­ekonom Américo Fernández.

Barn är dyrast det första året och kostnaderna kan uppgå till nästan 115 000 kronor. Nyfödda barn behöver en hel del utrustning som t.ex. barnvagn och bilbarnstol samtidigt som inkomsterna reduceras under föräldra­ledigheten. Under tonåren växer såväl matkostnaderna som utgifterna för diverse aktiviteter. Den största dolda kostnaden som tillkommer är när man som förälder väljer att deltids­arbeta under småbarns­åren. Utöver att inkomsten reduceras ytterligare så går man miste om pensions­avsättningar vilket gör att den totala notan för ett barn under 18 år kan växa till så mycket som 2,3 miljoner kronor. 

– För alla småbarns­föräldrar kan detta vara ett ypperligt tillfälle att diskutera hur fördelningen ser ut på hemma­fronten. Kvinnor tenderar att ta ett större familje­ansvar genom både deltids­arbete och vab vilket är förknippat med uteblivna pensions­avsättningar som riskerar att försämra den framtida ekonomiska tryggheten, säger Américo Fernández.

Senast SEB:s privatekonomer undersökte kostnaden för att ha barn var 2018. Sedan dess har det blivit avsevärt dyrare, drygt en halv miljon kronor. 

– Det mesta har blivit dyrare under de senaste 6 åren, främst drivet av en högre inflation. Däremot är har barnbidragen, som är ett av få inkomststöd till barnfamiljer, inte räknats upp. De är kvar på 2018 års nivåer. Skulle barnbidraget räknas upp för att matcha inflationen borde man ha 1600 kronor per barn och månad i stället för som idag 1250kr", säger Américo Fernández.

Så mycket kostar ett barn 0–18 år

Kostnad År 2018
(i kronor)
År 2024
(i kronor)
Differens
(i kronor)
Inkomstbortfall vid föräldraledighet och vab 150 000 170 000 20 000
Barnomsorg och fritidsverksamhet 150 000 180 000 30 000
Levnadskostnader (t.ex. mat, kläder, fritid och lek) 840 000 1 130 000 290 000
Veckopeng eller månadspeng 60 000 80 000 20 000
Barnbidrag och studiebidrag -270 000 -280 000 -10 000
Delsumma 930 000 1 280 000 350 000
Extranöjen (t.ex. bio, teater, presenter, semester) 280 000 360 000 80 000
Inkomstbortfall vid deltidsarbete under småbarnsåren 330 000 390 000 60 000
Förlorade pensionsavsättningar vid deltidsarbete 210 000 240 000 30 000
Total kostnad 1 750 000 2 270 000 520 000
  • Beräkningarna utgår ifrån två vuxna och första barnet.
  • Vi räknar med att föräldrarna tar ut ett års betald föräldra­ledighet med fördelningen 70 procent för kvinnan och 30 procent för mannen. 
  • Genomsnitts­inkomst för kvinnor (cirka 37 700 kronor) och män (cirka 41 800 kronor). 
  • Antagande om att föräldrarna går tillbaka och jobbar heltid efter ett år med föräldra­penning. 
  • Antagande om att kvinnan väljer att gå ned på deltid till 80 procent tills barnet börjar första klass. 
  • Levnads­kostnader från Konsument­verket.
  • Avrundade siffror vilket kan bidra i summeringen av tabellen. 
  • Vi har inte tagit hänsyn till att man kanske byter till en större bostad eller att man behöver skaffa bil eller byta till en större. 
Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.