Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ryssland-Ukrainakrisen – Experterna om krisens påverkan

Situationen mellan Ryssland och Ukraina oroar omvärlden på alla sätt. Och risken finns för att konflikten ska eskalera. SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth förklarar ur ett investerarperspektiv och Rysslandsexperten Per Hammarlund från ett makroperspektiv om vad det kan innebära och vilken påverkan det kan få.

Johan Hagbarth svarar:

Konflikten kring Ryssland och dess grannar är utan tvekan oroande och obehaglig. Med tankar hos de som drabbas vill vi ändå försöka överblicka ekonomiska konsekvenser. Historien visar att geopolitiska konflikter sällan får större eller mer långvariga ekonomiska konsekvenser, annat än lokalt i den berörda regionen.

Global tillväxt och globala börser drivs av andra faktorer. Med det sagt, skulle detta eskalera till en större militär konflikt lär det mötas med omfattande ekonomiska sanktioner.

Företag som är aktiva i regionen eller med handel till eller från regionen riskerar då naturligtvis att drabbas, likaså länder i samma situation. Det skulle, åtminstone kortsiktigt, sannolikt skapa oro på finansmarknaderna, i alla fall de berörda, med börsnedgångar som
följd. Även om den svenska exponeringen är relativt begränsad riskerar Stockholmsbörsen att då dras med.

Det framstår dock inte som ett huvudscenario, lyckligtvis. Den senaste tidens börsoro handlar mer om den oväntat höga inflationen och risken för snabbt höjda räntor. Det manar till försiktighet, men
vi bedömer ändå att inflationsuppgången klingar av och att relativt god tillväxt ger stöd till börserna framöver.

Per Hammarlund svarar:

Ryssland-Ukrainakrisen riskerar att sätta avtryck på finansiella marknader i Europa. I vårt huvudscenario kommer Ryssland inte att invadera Ukraina utan kommer försöka hitta en förhandlingslösning med NATO och USA. Osäkerheten väntas dock bestå och kan även stiga kommande månader. Framförallt har aktie- och räntemarknaderna i Ryssland drabbats, men även oljepriset har stigit kraftigt delvis på grund av ökad risk för krig.

Oron har även bidragit till att hålla uppe priserna för metaller som zink, nickel, aluminium och palladium. Effekterna på valuta-, ränte- och aktiemarknaderna i EU inklusive Sverige har varit milda. Om NATO och Ryssland lyckas hitta en lösning lär ryska tillgångar återhämta sig gradvis. Gas och oljepriserna bör också falla något i takt med att produktionen ökar och att relationerna mellan Ryssland och EU normaliseras.

Om däremot Ryssland väljer att slå mot mål i Ukraina kommer marknadsreaktionen bli stark, åtminstone initialt. Dollarn kommer att förstärkas medan aktiemarknaderna framförallt i Europa
faller. Smittoeffekterna på mer riskabla investeringar skulle vara tydliga.

Om de militära aktionerna blir begränsade kommer USA och EU att svara med begränsade sanktioner, sannolikt liknande de som redan finns på plats sedan annekteringen av Krimhalvön. Marknaderna bör under detta scenario återhämta sig relativt snabbt under förhoppning att exporten av energi från Ryssland inte kommer att påverkas.

Det värsta scenariot för marknaderna i Europa skulle vara om Ryssland invaderade och ockuperade Ukraina i syfte att förhindra NATO-medlemskap. I ett sådant läge skulle USA och EU komma överens om att införa mycket långtgående sanktioner trots tidigare tvekan från tyskt håll.

Den avgörande skillnaden mot en begränsad attack är att marknadseffekterna skulle vara mer bestående. Projektet med gasledningen Nord Stream 2 skulle läggas på is för överskådlig framtid. Även om ryska banker inte skulle uteslutas från internationella betalningssamarbeten är risken stor för att rysk gas- och oljeexport drabbas, vilket skulle driva upp energipriserna ytterligare och kunna orsaka en recession i Europa.

Customer service