Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur kan börsen gå så bra trots krisen?

Bild på Stockholm

Börsen återhämtade sig med för många förvånansvärd styrka efter de kraftiga rasen tidigt i våras. Hur kan den utvecklas så väl i dessa tider är en fråga som vi fått från många av våra kunder. ”Det är inte orimligt med stigande börser trots svag ekonomi, pandemi och fallande bolagsvinster”, svarar vår placeringsstrateg Jonas Evaldsson.

Via media har vi sedan i mars nästan i realtid kunnat följa aktuell utveckling rörande den pågående coronapandemin. Många av världens länder har under perioder i princip varit nedstängda och befolkningen har hänvisats till att hålla sig hemma. Detta har fått stora ekonomiska konsekvenser och prognoser för såväl länders BNP-tillväxt som företagens vinster har justerats ner kraftigt.

Under inledningen av pandemin ledde detta till minskad riskvilja och kraftigt fallande börser, men sedan slutet av mars har flertalet börser världen över stigit stadigt, med endast några få bakslag, och kurserna är nu i många fall högre än vid senaste årsskiftet. I flera fall noteras också nya rekordnivåer.

Förutom för de företag och sektorer som direkt gynnats av rådande situation kan detta tyckas mycket märkligt samtidigt som antalet nya fall av coronasmittade tyvärr sätter rekord på många håll i världen, länder befinner sig i recession och företagens vinster aggregerat har fallit kraftigt.

Det är framtidsförväntningar som styr

Varför ser vi då den här börsutvecklingen? Till att börja med är det viktigt att ha med sig att aktier inte handlas på historiska vinster utan på förväntan om vad som kan presteras i framtiden. Så även om vinsterna fallit kraftigt under första halvåret och förväntningarna för helåret är kraftigt nedreviderade är alla överens om att tillväxten, vinsterna och ekonomin vänder upp under hösten och nästa år, vilket har hållit uppe börshumöret.

Inför sommarens bolagsrapporteringar avseende årets andra kvartal var marknadens bedömningar minst sagt försiktiga. Alla var överens om att det skulle bli en dyster läsning när vinstutvecklingen presenterades. Visst var det också kraftiga nedgångar, men i många fall inte i den dignitet som befarats. Det har bidragit till en optimism på aktiemarknaden och givit bränsle till stigande börskurser.

Den samlade bedömningen är nu att globala bolagsvinster faller med 23 procent under innevarande år, men att de sedan stiger med 29 procent under 2021. Det innebär inte att vinstnivån 2021 väntas landa på samma nivå som beräkningarna var innan coronakrisen, utan snarare att den landar på 2019 års nivå, men det är ändå ytterligare en delförklaring till börsutvecklingen.

Den ekonomiska statistiken har på global nivå i de flesta fall under våren varit mycket svag, men även här inte på de nivåer som marknaden fruktade. Under de senaste månaderna har statistiken också tydligt stärkts i positiv anda, bland annat gällande företagens framtidstro.

Extremt låga räntenivåer under lång tid

För att stötta länders tillväxt ligger räntorna i många länder världen över nära eller på noll och centralbanker signalerar att denna nivå kommer att gälla under lång tid framöver. Det får ett antal följder. Värdet idag av ett företags framtida vinster stiger (man diskonterar vinsterna med en lägre ränta). En annan effekt är att investeringar i till exempel statsobligationer blir oattraktiva då de ger ingen eller väldigt låg avkastning, även de med långa löptider. Detta är något som skapat uttrycket TINA-effekten (there is no alternative). Det finns med andra ord få alternativ till aktier för den som söker avkastning, vilket skapar ett kapitalflöde till aktiemarknaden.

Mycket kraftiga stimulansåtgärder

Hittills i år har penningpolitiken tillfört motsvarande cirka 6000 miljarder dollar och finanspolitiken än mer, cirka 11 000 miljarder dollar, och mer är på gång. Dessutom räknar marknaden med att om behov uppstår kommer sannolikt ytterligare stimulanser att adderas. Det här har inte bara gett mycket stöd till aktuell situation och stöttar prisuppgångar på tillgångar, det har också blivit någon slags försäkring att om det behövs så kommer mer stöd.

Slutsats

Med tanke på alla åtgärder som genomförs för att stötta tillväxten, aktiemarknadens framåtblickande kombinerat med att det finns få alternativ till aktieplaceringar för den som söker avkastning, känns det rimligt att börsen gått upp under våren och sommaren. Styrkan i uppgången överraskar dock. Aktuella värderingar börjar förvisso bli ansträngda även om man tittar på nästa års förväntade vinster. Men som investerare kan man sannolikt acceptera en lägre avkastning än historiskt då alternativen inom exempelvis räntemarknaden är än högre värderade och dessutom ger lägre eller ingen avkastning.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service