Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

ITP-sparande i traditionell försäkring hos SEB

När du placerar dina ITP-pengar hos oss får du en traditionell försäkring. Det är ett tryggt och bekvämt pensionssparande med

  • låg avgift (0.19 % av förvaltat kapital + 55 kr/år) och garanterad ränta (0, 30 % netto)
  • 100 procent garanti på ITP-inbetalningar som görs från 1 juli 2023
  • möjlighet till god och stabil utveckling utöver garantin.

Våra erfarna förvaltare sköter placeringarna åt dig och investerar i flera olika tillgångsslag, som till exempel aktier, räntor, fastigheter och alternativa placeringar. Du behöver alltså inte själv välja fonder, följa utvecklingen och göra omplaceringar. De breda placeringarna ger möjlighet till en långsiktigt god och stabil avkastning till en begränsad risk.

När det är dags för utbetalning är du alltid garanterad en viss lägstanivå på dina pensionsutbetalningar, samtidigt som du även kan få ytterligare avkastning

Hållbarhet i traditionell försäkring

Hållbarhetsanalys är en viktig del vid investeringsbesluten i vår traditionella försäkring. Områden som miljö och mänskliga rättigheter vägs in i bedömningen och bolag verksamma inom kontroversiella vapen, förbränningskol och bolag som bryter mot internationella konventioner väljer vi bort. 

Som långsiktiga investerare väljer vi också in särskilt hållbara satsningar inom miljö och finansiell inkludering.

Här kan du läsa mer om SEB:s hållbarhetsarbete 

Customer service