Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktuella basbelopp 2023

Basbeloppen gäller från 2023-01-01

Prisbasbelopp 52 500 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 53 500 kronor
Inkomstbasbelopp 74 300 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 393 750 kronor
10 prisbasbelopp 525 000 kronor
20 prisbasbelopp 1 050 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 575 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 557 250 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 599 601 kronor
10 inkomstbasbelopp 743 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 486 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 229 000 kronor

 

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt för pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS)¹ är: 0,219 % (15 % x 0,5 %)

Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring² är 0,882 %

Särskild löneskatt: 24,26 %

¹ Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för föregående år (som lägst kan det dock bli 0,5 %). 
² Beräknas på statslåneräntan per 30 november föregående år, ökad med 1,0 %  (som lägst kan det dock bli 1,25 %).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Kundservice