Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktuella basbelopp 2024

 

Basbeloppen gäller från 2024-01-01

Prisbasbelopp 57 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 58 500 kronor
Inkomstbasbelopp 76 200 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 429 750 kronor
10 prisbasbelopp 573 000 kronor
20 prisbasbelopp 1 146 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 719 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 571 500 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 614 934 kronor
10 inkomstbasbelopp 762 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 524 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 286 000 kronor

 

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt för pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS)¹ är: 0,372 % (15 % x 0,5 %).

Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring² är 1,086 %.

Särskild löneskatt: 24,26 %.

¹ Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för föregående år (som lägst kan det dock bli 0,5 %). 
² Beräknas på statslåneräntan per 30 november föregående år, ökad med 1,0 % (som lägst kan det dock bli 1,25 %).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm