Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avgifter och skatter för ITP Fondförsäkring

Avgifterna nedan gäller för ITP13. Avgifter för övriga avtal hittar du på aktuella priser för privatpersoner.

  • Den administrativa avgiften är 0 kronor per år och försäkring.
  • Fondportföljen SEB ITP Entré Pension har en årlig avgift på 0,17 procent fram till 60 års ålder, sedan minskas avgiften i takt med att andelen aktiefonder placeras om till räntefonder, och blir som lägst 0,11 procent.
  • Fonderna i ITP-utbudet har en årlig avgift på 0,08 – 1,19 %, beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen. 
  • Flyttavgift är 0 konor.

Skatter

De skatter som tillämpas på pensionsförsäkringar är inkomstskatt och avkastningsskatt. Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt och tas ut som en avgift av försäkringsbolaget.

Inkomstskatt

Avtalspension beskattas som inkomst av tjänst när den betalas ut, det vill säga som vanlig skatt på lön. Detta gäller oavsett om det är du själv eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift som motsvarar avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget  genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatteunderlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent.

Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent).

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Kundservice