Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension ITP 1 och 2 – fakta

Avtalspension ITP är tjänste­pensions­planen för dig som är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektiv­avtal. Planen innehåller två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2. Vilken avdelning du tillhör beror i första hand på hur gammal du är. Hos vissa arbetsgivare omfattas alla anställda av ITP 1, oavsett ålder. Din arbetsgivare vet vad som gäller för dig.

Premiebestämd respektive förmånsbestämd

Det finns två olika varianter av pension: premiebestämd och förmånsbestämd.

  • Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort pensions­kapitalet är när du går i pension. Premiebestämd pension kan också kallas avgifts­bestämd pension.
  • Förmånsbestämd pension kallas det när det är bestämt på förhand hur stor pensionen ska bli, att den exempelvis ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension. 

ITP 1 – för dig som är född 1979 eller senare

Du som har ITP 1 har en tjänste­pension som är helt premie­bestämd. Arbetsgivaren betalar in premier varje månad från det att du fyller 25 år och fram till 66 års ålder. Varje inbetalning motsvarar 4,5 % av din månadslön upp till en tolftedel av 7,5 inkomst­basbelopp*, och 30 % på lönedelar därutöver (med ett tak på en tolftedel av 30 inkomst­basbelopp). Minst hälften måste placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften väljer du själv om du vill placera i fondförsäkring eller traditionell försäkring.

ITP 2 – för dig som är född 1978 eller tidigare

Du som har ITP 2 har en tjänste­pension som består av en premie­bestämd del (ITPK) som du själv kan påverka, och en förmåns­bestämd del. Den premie­bestämda delen är 2 procent av din lön. Din arbetsgivare betalar in premien från det att du fyller 28 år och fram tills det att du går i pension – som längst tills att du fyller 65 år. I den förmåns­bestämda delen är din pensionsnivå bestämd till en viss procent av din slutlön vid pensions­åldern.

*I pensionssystem med inkomstgrundad pension används begreppet inkomst­basbelopp. Inkomst­bas­beloppet följer ett inkomstindex som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och som varje år fastställs av regeringen efter en beräkning av Statistiska Centralbyrån.

Aktuella basbelopp

Utbetalning

Utbetalningen börjar i samband med att du väljer att pensionera dig, normalt vid 65 år (ITP2) eller 66 år (ITP1). Du kan välja att starta pensions­utbetalningen tidigare, dock tidigast vid 55 års ålder, men då krävs det att du verkligen har gått i pension, helt eller delvis. Väljer du att ta ut pensionen tidigare så minskar pensions­beloppet. Du kan också välja att skjuta upp utbetalningen eller att ta ut pensionen under en viss begränsad tid. Din pensions­utbetalning kommer att beskattas som inkomst av tjänst, det vill säga som vanlig skatt på lön. 

Återbetalningsskydd för din familj

Ett återbetalnings­skydd innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in och skulle ha fått själv, om du skulle avlida innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagar­förordnande hos Avtalat.

Återbetalnings­skyddet betalas ut under 5–20 år till din eller dina förmånstagare. Det är förmånstagarna som i samråd med oss bestämmer längden på utbetalnings­tiden. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalnings­skydd. Det blir däremot en indirekt kostnad eftersom du då går miste om intäkter från arvsvinster som annars skulle ha ökat storleken på din pension. Väljer du att ha en försäkring utan återbetalnings­skydd så upphör försäkringen om du avlider, och återstående värde fördelas då ut på andra ITP-försäkrade som saknar återbetalnings­skydd. Det kan krävas att du fyller i en hälso­deklaration för att lägga till återbetalnings­skydd på din försäkring. Läs mer om återbetalnings­skydd, och välj att lägga till eller ta bort återbetalnings­skydd hos Avtalat.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm