Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avgifter och skatter för ITP Traditionell försäkring

  • Fast avgift: 55 kronor per år och förmånsmapp. Avgiften indexeras i enlighet med prisbas­beloppet.
  • Förvaltningsavgift: 0,08 procent av försäkringens värde per år. Kapitalförvaltningsavgift tillkommer.
  • Flyttavgift: 180 kronor per förmånsmapp.

Förvaltnings­avgiften tas ut löpande genom ett avdrag från återbärings­räntan. Denna avgift tillsammans med den fasta avgiften tas ut för att täcka försäkrings­bolagets kostnader för förvaltningen.

Kapital­förvaltnings­kostnaden tas ut löpande från försäkringarnas samlade tillgångar. 

Skatter

De skatter som tillämpas på pensions­försäkringar är inkomst­skatt och avkastnings­skatt.

Avkastnings­skatt är en schablon­beräknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.

Inkomstskatt

Avtalspension beskattas som inkomst av tjänst när den betalas ut. Detta gäller oavsett om det är du själv eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkrings­kapital eller inte. Det är försäkrings­bolaget som drar en avgift som motsvarar avkastnings­skatten från ditt försäkrings­kapital och betalar in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapital­underlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatte­underlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapital­underlaget. Skatte­underlaget multipliceras därefter med 15 procent.

Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent).

 

 

Hållbarhet i traditionell försäkring

Hållbarhetsanalys är en viktig del vid investeringsbesluten i vår traditionella försäkring. Områden som miljö och mänskliga rättigheter vägs in i bedömningen och bolag verksamma inom kontroversiella vapen, förbränningskol och bolag som bryter mot internationella konventioner väljer vi bort. 

Som långsiktiga investerare väljer vi också in särskilt hållbara satsningar inom miljö och finansiell inkludering.

Här kan du läsa mer om SEB:s hållbarhetsarbete