Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension SAF-LO – fondförsäkring

Avtalspension SAF-LO är pensionsplanen för dig som är privatanställd arbetare. Det är din arbetsgivare som betalar in premien.

Din arbetsgivare betalar premien

Det är din arbetsgivare som betalar in premien till oss och hur stor den är beror på hur stor din pensionsgrundande lön är per år. Premien är 4,5 procent av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp*, och 30 procent av din lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Du börjar tjäna in till din avtalspension SAF-LO samma månad som du fyller 24 år.

*Inkomstbasbeloppet baseras på löneutvecklingen i samhället och uppdateras varje år.
Aktuella basbelopp

Spara i vår entrélösning eller välj fonder själv

Om du väljer fondförsäkring hos oss för din Avtalspension SAF-LO så placerar vi premierna i entrélösningen SEB SAF-LO Pension. Det är en fondportfölj där vi anpassar risken i placeringen efter hur många år du har kvar till pension. Om du istället vill vara aktiv i ditt sparande kan du välja att placera ditt pensionskapital i någon av det tjugotal rabatterade fonder som finns i vårt fondutbud för Avtalspension SAF-LO.

Vi börjar betala ut när du går i pension

Utbetalningen börjar den dag du går i pension, det vill säga normalt den dag du fyller 65 år. Du kan välja att gå i pension tidigare eller senare, men vi kan tidigast börja betala ut din pension när du är 55 år. Din pensionsutbetalning kommer att beskattas som inkomst av tjänst.

Återbetalningsskydd – för dina efterlevandes skull

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får de pensionspengar som du skulle ha fått, ifall du avlider innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. Pengarna delas då lika mellan barnen, oavsett hur gamla de är.

Du kan ändra turordning eller fördela pengarna mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Det gör du hos Fora.

Dina pensionspengar betalas ut till förmånstagarna under en period om 5–20 år. Det är förmånstagarna, som bestämmer hur lång utbetalningstiden ska vara.

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Det blir däremot en indirekt kostnad att ha det, eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster.

Läs mer om återbetalningsskydd hos Fora

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm