Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Entrélösning Avtalspension SAF-LO – fondförsäkring

Vår entrélösning är en färdigpaketerad fondportfölj som består av noga utvalda fonder. En fördel med lösningen är att den följer din tänkta pensionsålder.

Så här placerar vi ditt sparande

Fram till fem år före pension innehåller entrélösningen aktiefonder: 60 procent SEB Globalfond Lux och 40 procent SEB Sverige Indexnära. Därefter placerar vi om ditt kapital även till räntefonder, för att minska risken i sparandet. Då ingår även SEB Corporate Bond SEK Lux och SEB Likviditetsfond SEK.

Placeringen i entrélösningen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder, men du kan självklart välja en annan pensionsålder som utgångspunkt om du vill.*

Placeringsinriktning för entrélösningen

Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.
Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.

Mer information om varje fond hittar du i vår fondlista med filter SAF-LO.

*När du väljer fondförsäkring hos SEB för din avtalspension placerar vi dina premier i entrélösningen som beskrivs ovan. Detta är ingen individuell finansiell rådgivning, utan endast en information om hur vi placerar dina premier tills vidare. Fonderna i entrélösningen kan bytas ut, om vi bedömer att det är bättre för våra sparare.

Avkastning

Hur stor avkastningen blir i entrélösningen beror på avkastningen i de fonder som ingår. Här är exempel på hur avkastningen har sett ut de senaste åren:

Avkastning från den 2014-05-02 (portföljens start) till 2024-03-12: 191,3 procent.
Avkastning från den 2024-01-01 till 2024-03-12: 8,2 procent.

Exemplen är från en försäkring där risken inte har börjat trappas ned ännu och ger dig en indikation på hur värdet utvecklas. Den faktiska utvecklingen för just din försäkring hittar du på internetbanken och på ditt årliga värdebesked.

Avgiften för SAF-LO Pension

Till aktuella priser 

Alternativ fondportfölj och eget val av fonder

Vill du ha lägre risknivå än entrélösningen så erbjuder vi även en alternativ fondportfölj. Där placerar vi ditt kapital i SEB Pensionsfond SEK Lux fram till fem år före din tänkta pensionsålder. Därefter placerar vi successivt om ditt sparande även till räntefonder, för att minska risken.

Självklart kan du också välja att vara en mer aktiv sparare och själv byta fonder när du vill. Då gör du ett eget val av fonder ur vårt rabatterade utbud för Avtalspension SAF-LO.
Ändringsblankett för fondportfölj (pdf)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm