Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Entrélösning – BTP1

Ålderspensionen BTP1 består av två delar, en trygg del där du inte kan påverka placeringen själv och en valbar del där du kan göra egna val. Premierna för båda delarna placeras till en början i SEB Pension IC P SEK – Lux, en aktivt förvaltad blandfond som är speciellt anpassad för långsiktigt pensionssparande. Från 65 års ålder trappar vi successivt ner risken genom omplacering till räntefonder*. Vill du att vi utgår från en annan pensionsålder än 65 som grund för placeringen kan du ändra det.

Placeringsinriktning för entrélösningen

Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.
Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.

Mer information om varje fond hittar du i vår fondlista med filter BTP1.

Innan nedtrappning av risk placeras 100 procent i SEB Pension IC P SEK – Lux. Vid nedtrappning ingår även SEB Obligationsfond Flexibel SEK och SEB Korträntefond SEK.

Avkastning från den 1 mars 2013 (portföljens start) till den 12 juni 2024: 114,6 procent.
Avkastning från den 1 januari 2024 till den 12 juni 2024: 8,4 procent.

Utvecklingen avser ett exempel där risken inte har börjat trappas ned ännu och är en indikation på värdeutvecklingen. Den faktiska utvecklingen för just din försäkring hittar du på internetbanken och på ditt årliga värdebesked.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt för fonderna

 

Avgifter

Till aktuella priser 

Eget val

Premierna för den valbara delen kan du, om du själv vill vara en aktiv sparare, istället välja att placera i någon av de rabatterade fonder som finns inom vårt fondutbud för BTP1.

Ändring fondportfölj

*Valet av SEB för din avtalspension innebär att dina premier placeras i entrélösningen som beskrivs ovan. Detta är ingen individuell finansiell rådgivning utan endast en information om hur dina premier placeras tills vidare.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm