Avtalspension PA 16 – Statligt anställda

Kvinna och man fikar på en parkbänk

Från och med den 1:a januari 2017 har du möjlighet att själv välja att vi ska förvalta dina pensionspengar för Avtalspension PA 16 – Statligt anställda. Väljer du oss, får du en trygg och stabil fondförvaltare med stor erfarenhet och låga avgifter.

Så här gör du ditt individuella val

  1. Gå in på spv.se och gör ditt val av pensionsförvaltare.
  2. Nyhet! Från och med den 3:e april 2017 kan du gå in på länken ovan och även flytta ditt gamla kapital till oss.  

Om du inte gör ett aktivt val

Om du inte gör ett aktivt val av pensionsförvaltare placeras dina pengar i en traditionellt förvaltad avtalspension utan återbetalningsskydd* hos Kåpan Pensioner.

*Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som innebär att försäkringskapitalet i försäkringen betalas ut till din familj om du avlider innan du har tagit ut hela din pension. Mer information om återbetalningsskydd och efterlevandeskydd hittar du under Fakta.