Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hur mycket kostar din deltid i framtiden?

Det är din inkomst som avgör hur stora inbetalningarna till pensionen blir. Jobbar du mindre så blir pensionen lägre. Här kan du räkna på vad din deltid idag kostar i framtiden, i form av lägre pension.

Loading...

Deltidsarbete

Detta är en schablonberäkning som beskriver den sammanlagda effekten på din allmänna pension och tjänstepension om du arbetar deltid. Vi tar inte hänsyn till eventuell garantipension i det allmänna pensionssystemet. I tjänstepensionsberäkningarna antar vi att du har en schablonmässig tjänstepensionsplan som liknar ITP1, vilket innebär att pensionsavsättningarna är avgiftsbestämda, d.v.s. en procentsats av din lön. Under barnets fyra första levnadsår påverkas den allmänna pensionen ofta inte alls p.g.a. så kallad barnårsrätt. I beräkningen har vi räknat med att deltidsarbete påbörjas när yngsta barnet är 1 år varför den allmänna pensionen inte minskar under de första 3 deltidsåren. Vi antar en avkastning på 2,1 procent och gör avdrag för avkastningsskatt och avgifter, vilket följer Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser. Beloppen anges i dagens lön- och penningvärde så att det ska vara lätt att förstå beloppens värde utifrån den lön du har idag.

Deltidsarbete påverkar inte bara dina pensionsavsättningar utan kan även påverka dina framtida karriärmöjligheter. Därför antar vi i våra beräkningar att du får en sämre löneutveckling, någonstans mellan 0 procent till 4 procent beroende på deltidsarbetets längd.

Vidare utgår vi ifrån att pensionsåldern är 65 år och att utbetalningarna pågår i 20 år.

När vi räknar ut hur mycket du behöver spara för att kompensera bortfallet beräknar vi vad det månatliga bortfallet motsvarar efter skatt. Vi utgår från den inkomstskatt som gäller för pensionärer och vi antar att din framtida pension motsvarar 60 procent av din nuvarande lön.

Starta ett kompensationssparande!

Är det bara en i familjen som jobbar deltid? Genom att starta ett kompensationssparande till den som går ner i arbetstid kan ni skapa jämställda pensioner inom familjen. Är du kund i SEB kan du logga in och starta sparandet på en gång. Välj den sparform nedan som passar dig. 

Sköt allt åt mig – Pensionsspar trad

 • Våra erfarna förvaltare sköter om ditt sparande
 • Ett tryggt sparande med jämn avkastning och garanti
 • Spara minst 10 år och få pengarna automatiskt utbetalda när du går i pension

Läs mer om Pensionsspar trad

Jag vill vara aktiv – Pensionsspar fond

 • Välj själv fonder eller en färdig fondlösning - och ändra när du vill
 • Ett flexibelt sparande där du kan välja risknivå
 • Spara minst 5 år och få pengarna automatiskt utbetalda när du går i pension

Läs mer om Pensionsspar fond

Att tänka på: 

Om ni är gifta är det viktigt att försäkringen görs till enskild egendom så att den som ska kompenseras inte behöver dela med sig av försäkringens värde vid en eventuell skilsmässa. Detta gör ni genom att upprätta ett äktenskapsförord. 

Är du inte kund på SEB ännu?

Bli kund på 3 minuter och starta sedan ditt kompensationssparande på Internetbanken.

Bli kund

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att skapa jämställda pensioner?

Ring oss så hjälper vi dig! 

Telefon: 0774-40 00 90
Öppet vardagar kl. 8.30–16.30

Det finns några lösningar för att få jämställda pensioner inom en familj med 2 föräldrar:

 • Dela helst lika på deltiden.
 • Är det bara en av föräldrarna som går ner i tid? Starta ett kompensationssparande!
 • För över dina pensionsrätter i PPM-sparandet till den som jobbar deltid.

Visste du att…

 • Vanligast är att kvinnan går ner i arbetstid. Runt 30 procent av svenska kvinnor jobbar deltid, ca 10 procent av männen.
 • I december 2018 var den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor i åldern 65-69 år 16 622 kr/månad (varav 10 373 kr i allmän pension) medan motsvarande siffra för män var 22 056 kr/månad (varav 12 309 i allmän pension).
 • 53 % av alla pensionärer i Sverige är kvinnor, och de får dela på 47 % av den totala allmänna pensionen.
 • Mäns inbetalningar till den allmänna pensionen är i snitt 12 % högre än kvinnors.
 • Lägst pensioner har frånskilda kvinnor medan änkorna är de kvinnor som har bäst pension. Det beror på att det oftast finns ett efterlevandeskydd i makens tjänstepension, och kanske även i ett privat pensionssparande. Det är vanligt att man ordnar ekonomiskt skydd för familjen i händelse av dödsfall. Det är inte lika många som tänker på hur ekonomin skulle se ut vid en eventuell skilsmässa.
 • Inom ett äktenskap behöver ett kompensationssparande vara klassat som enskild egendom i ett äktenskapsförord för att det inte ska delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa.
 • I Sverige finns något som kallas ”barnårsrätt”. Det innebär att effekten av deltidsarbete till viss del kompenseras i det allmänna pensionssystemet under barnets första fyra år. Du kan läsa mer om barnårsrätt på Pensionsmyndighetens hemsida.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord? Som kund hos SEB har du rabatt hos Avtal 24. 
Läs mer hos Avtal 24

Hjälpte den här sidan dig?

Customer service