Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: 7 tips när du ska bli förälder

I vår checklista får du tips och råd om viktiga saker att tänka på när du planerar att skaffa barn.

 1. Håll koll på kostnaderna

  De nödvändigaste kostnaderna för ett barn från födseln till 18-årsdagen ligger på cirka 1,4 miljoner kronor. Då är förutom levnadsomkostnader, barnomsorg och utrustning även inkomstbortfallet för föräldraledigheten inräknad. I beräkningen ingår också att ena parten, om det finns två föräldrar, går ner i arbetstid tills barnet fyller 8 år.

  Om du lägger till sådant som extranöjen, presenter, vinter- och sommarsemestrar och språkresor ökar kostnaden till cirka 1,7 miljoner kronor.

  Nyfödda barn behöver en hel del utrustning och Konsumentverket har räknat ut att en medeldyr basutrustning kostar ungefär 20 000 kronor om allt köps nytt. De löpande kostnaderna för sådant som mat, kläder och blöjor beräknas till 22 000 kronor för det första året. Det blir en extra månadsutgift på nästan 2 000 kronor.

 2. Dela jämställt på föräldraledigheten

  Statistik visar att uttag av föräldrapenningen inte är jämställd, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor. Och det värsta är att det inte märks omedelbart. Själva föräldraledigheten har parterna oftast räknat på och den kompenseras också i pensionssystemet. Problemet är att det ojämna uttaget av föräldradagar tenderar att cementera en ojämlik arbetsfördelning i hemmet med ojämnt uttag av vab-dagar och fler kvinnor som fortsätter att jobba deltid under flera år. Dessa mönster påverkar karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både lägre tjänstepension och allmän pension.

  Därför är det viktigt att diskutera och planera hur fördelningen av föräldraledigheten ska vara och vilka ekonomiska konsekvenser det får på både kort och lång sikt. Det finns inget rätt eller fel i hur föräldraledigheten fördelas i familjen, men det kan till exempel vara bättre att båda föräldrarna går ner lite i deltid istället för att en går ner mycket. Men det viktigaste är att göra en egen kunskapsbaserad analys av både ekonomin och hur ni vill att familjen ska fungera i framtiden. Och väljer ni att ena parten går ner mer i arbetstid bör den bli kompenserad för detta med ett öronmärkt sparande för förlorade pensionsavsättningar.

  Många tror att familjen alltid förlorar mer på att den som tjänar mest är hemma, men det behöver inte vara så. Vissa arbetsgivare har system för att förbättra föräldrapenningen, till exempel genom att kompensera för den del av lönen som ligger ovanför Försäkringskassans tak. Då förändras situationen och det kan ibland bli bättre ekonomiskt att den med lägre inkomst arbetar. Dessutom kan det, på grund av jobbskatteavdragets utformning, finnas skattemässiga fördelar med ett mer jämlikt uttag av föräldrapenningen.
  Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

  På Föräldrakollen på forsakringskassan.se kan du testa hur ni kan fördela föräldraledigheten och se hur mycket ni ungefär kommer att få ut. 

 3. Så fungerar barnbidraget

  Bidraget betalas ut automatiskt från månaden efter den månad barnet föddes eller när du fick vårdnaden om ditt barn vid adoption till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. Om du har ensam vårdnad får du hela barnbidraget. Om ni har gemensam vårdnad får ni hälften var och har ni fler än ett barn får ni även flerbarnstillägg.

 4. Se över dina försäkringar

  Försäkringar ska ge oss trygghet nu och för framtiden. Så det kan vara bra att se över försäkringsskyddet nu när ni bildar familj och komplettera det när livssituationen förändras.

  Barnförsäkring och gravidförsäkring
  En gravidförsäkring kan ge ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, men när ditt barn är fött ger en sjuk- och olycksfallsförsäkring ett extra skydd som komplement till det allmänna skyddet. Vi har en fri sjukvård och vi räknar med att barnen senare i livet har olycksfallsförsäkring i förskola och skola. Men det skyddet är ganska begränsat. Olycksfallsförsäkringen gäller bara i skolan och på vägen till och från skolan. Och om något skulle hända ditt barn, en sjukdom eller en olycka, som i framtiden begränsar barnets möjligheter att jobba och tjäna pengar kan du inte räkna med att mer än minimibehoven täcks. För en god privatekonomi och valmöjligheter behövs ett större tillskott i en sådan situation. Vår samarbetspartner Trygg Hansa erbjuder flera förmånliga försäkringar. Teckna barnförsäkring innan barnet fyller 3 år så får du 30 procents rabatt under första året.
  Sak-, barn- och hemförsäkringar

  Bolåneskydd eller livförsäkring vid dödsfall
  Det kan vara bra att fundera på hur din ekonomi skulle påverkas om din partner plötsligt skulle avlida. Oftast kan den efterlevande inte klara av kostnaderna själv. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar där det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället erbjuder ett visst skydd för efterlevande, tidsbegränsad omställningspension och i förekommande fall barnpension. Men det blir oftast på sikt väsentligt mindre pengar i plånboken om en av familjens inkomsttagare avlider.

  För ett par som har gemensamma barn och där ingen har barn från tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd som löser hela eller delar av bolånet om det värsta skulle hända. I övriga fall bör du och din partner teckna vanliga grupplivförsäkringar på varandras liv.
  Läs mer om bolåneskydd vid dödsfall

  Låneskydd vid inkomstbortfall
  För den som blir långvarigt sjuk eller arbetslös sjunker inkomsten kraftigt. Det är ett orosmoment särskilt för den som har stora utgifter för exempelvis bolån. Tecknar du låneskydd går försäkringen in och betalar räntor och amorteringar under perioder med inkomstbortfall.
  Läs mer om bolåneskydd vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga

  Sjukförsäkring – ersättning vid långvarig sjukdom
  En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om din sjukskrivning blir långvarig kan det bli mer kännbart. Med vår sjukförsäkring kan du kompensera din inkomstförlust med upp till 90 procent av lönen.
  Läs mer och teckna sjukförsäkring

  Arbetslöshetsförsäkring
  Många har ett försäkringsskydd genom sin anställning som täcker upp delar av inkomstbortfallet vid sjukdom eller arbetslöshet. Fråga din arbetsgivare eller fackförening om du har något kompletterande försäkringsskydd om du blir sjuk eller arbetslös.

  Hemförsäkring
  Alla behöver en hemförsäkring. Den gäller för alla som bor tillsammans och är folkbokförda på samma adress. En hemförsäkring innehåller ett antal moment, som till exempel ersättning för stöld av föremål, ersättning vid brand, ansvarsförsäkring (så kallad drulleförsäkring) och reseskydd. Hem- och villaförsäkring täcker också skador på byggnaden.

  Olycksfallsförsäkring
  De flesta har någon form av olycksfallsförsäkring som gäller på jobbet och till eller från arbetsplatsen. Med en privat olycksfallsförsäkring får du ett mer heltäckande skydd, som bland annat täcker merkostnader vid olycksfall, tandvårdskostnader, resekostnader och ger ersättning vid medicinsk invaliditet.
  Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig se över dina liv- och sjukförsäkringar
  Se över dina övriga försäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg-Hansa

 5. Skriv ett testamente

  Om ni är sambor bör ni skriva testamente till förmån för varandra. Utan testamente ärver barnet sin avlidne förälder och sambon får ingenting i arv. Det kan till exempel innebära att den efterlevande föräldern måste ta lån på bostaden för att kunna betala ut arvet till barnet. I värsta fall kanske bostaden behöver säljas. Genom testamente kan ni minska barnets arv (så kallad laglott) till hälften.

  Fundera också på att teckna varsin livförsäkring med varandra som förmånstagare så att det går att lösa ut barnets andel.

  Om ni är gifta och bara har gemensamma barn ärver ni varandra och barnet får ut sitt arv först när båda föräldrarna är borta. Men särkullbarn, barn från tidigare förhållanden, har alltid rätt att få ut sin laglott vid sin förälders död.
  Få hjälp med testamente genom vår samarbetspartner Lexly
  Teckna livförsäkring

 6. Börja spara tidigt till barnen

  Det kan verka svårt att få råd att spara till barnen, särskilt den första tiden när utgifterna ökar och inkomsterna sjunker. Men tänk på att även små belopp växer om spartiden är lång. En hundralapp i månaden räcker till exempel till ett körkort.

  Spara rättvist till alla syskon
  Om du har flera barn och sparar i deras egna namn kan avkastningen bli olika beroende på hur börsen har gått över tid eftersom sparandet börjar vid olika tidpunkter. För att få ett så rättvist sparande som möjligt kan du antingen kompensera de syskon som får mindre när det första barnet blir 18 år. Men det kan i längden bli dyrt om du har flera barn. Då är det bättre att du sparar till alla barnen på ett konto i ditt namn. Sedan kan du dela upp sparandet i lika delar per barn när du tycker att det är dags för dem att få tillgång till pengarna.
  Börja spara till ditt barn
  Enkla och praktiska banktjänster för barn

 7. Så pratar du pengar med ditt barn

  Det finns också flera fördelar med att redan tidigt i livet få lära sig om sådant som konsumtion, sparande och säker hantering av pengar. Gör det enkelt och lägg det på barnets nivå. Med enkla och praktiska banktjänster kan du stegvis låta ditt barn ta ett eget ekonomiskt ansvar.
  Fler tips om hur du pratar pengar och konsumtion med ditt barn