Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Stort spargap mellan kvinnor och män

Amie Berglund: "Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor senaste kvartalet har minskat sitt månadssparande medan män har ökat det."

Att kvinnor i regel har mindre ekonomiska resurser än män är allmänt känt och det finns mycket statistik som visar på just det. Vi tjänar generellt mindre än män, vilket i sin tur innebär att vi har mindre utrymme för att spara och sämre möjligheter att äga. Det påverkar inte bara hur mycket pengar man har att röra sig med här och nu, utan även långsiktigt. Men vad kan man göra åt saken?

Att kvinnor i regel har mindre ekonomiska resurser än män är allmänt känt och det finns mycket statistik som visar på just det. Vi tjänar generellt mindre än män, vilket i sin tur innebär att vi har mindre utrymme för att spara och sämre möjligheter att äga. Lönegapet har minskat, och fortsätter att göra det, men finns ändå där. Och det påverkar inte bara kortsiktigt, i form av hur mycket pengar man har att röra sig med här och nu, utan även långsiktigt. Men frågan är hur stor skillnaden faktiskt kan bli.

I SEBs senaste kvartalsundersökning Sparkollen kunde man se att snittsparandet har ökat jämfört med kvartalet innan. Den genomsnittliga spararen lägger undan drygt 6 000 kronor i månaden, inklusive amortering. Det är däremot stora skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor senaste kvartalet har minskat sitt månadssparande medan män har ökat det. 

4 500 kronor
Kvinnors sparande per månad.
7 500 kronor
Mäns sparande per månad.
30 000 kronor
Skillnad per år.

Kvinnor sparar idag knappt 4 500 kronor i månaden medan män i snitt sparar 7 500 kronor. Det vill säga närmare 3 000 kronor mer än vad kvinnor gör. Bortser man från amortering är skillnaden 2 500 kronor. På ett helår innebär det att män i genomsnitt sparar 30 000 kronor mer. Om jag skulle lägga undan den mellan­skillnaden varje månad, och investera pengarna på börsen, skulle jag på 30 år ha sparat ihop närmare 2,5 miljoner kronor, givet en årlig avkastning på 6 procent. Det handlar alltså om ett rejält tillskott den dagen jag väljer att sluta jobba. Om jag skulle leva som pensionär i säg 20 år skulle jag kunna ta ut drygt 10 000 kronor extra i månaden, vilket är nästan 50 procent av vad en genomsnittlig pension ligger på idag. 

Det faktum att kvinnor har sämre sparmöjligheter är troligtvis också anledningen till att vi tar lägre risk i vårt sparande och inte investerar pengarna på börsen i samma utsträckning som män. Män lägger en tredjedel av sparandet på sparkonto och en lika stor del i fonder och aktier medan kvinnor lägger över 40 procent av sitt sparande på konto och en fjärdedel i fonder och aktier. Något som ändå är både logiskt och sunt. 

Jag menar, om jag kan spara 1 000 kronor i månaden borde jag först och främst bygga upp en buffert så jag vet att jag har pengar om något skulle hända. Hade jag kunnat spara 3 000 kronor kan jag fortfarande lägga 1 000 kronor till mitt buffert­sparande och ha utrymme att investera 2 000 kronor på börsen. De där 2 000 kronorna kommer mest troligt också att växa snabbare än buffert­sparandet, eftersom börsen historiskt haft en bättre avkastning än den ränta man fått på sparkonto, vilket gör att gapet över tid växer sig än större.

Så länge det finns ett lönegap kommer det mest troligt också finnas ett spargap.

Vad ska man då göra åt saken? Det går inte att säga till kvinnor att de måste spara mer. För de flesta finns det helt enkelt inte utrymme för det. Även om lönegapet minskar tar det tyvärr (allt för lång) tid innan det är borta. Och så länge det finns ett lönegap kommer det mest troligt också finnas ett spargap. Likväl är det en förklaring till varför män har ett större kapital och en starkare ekonomi än vad kvinnor har. För egen del har insikten lett till att det blivit viktigt att i den utsträckning det är möjligt bygga upp ett eget sparande så att jag vet att jag kan stå på egna ben. Vare sig om pengarna kommer gå till en extra stor räkning, en buffert så jag klarar mig om jag blir sjukskriven, eller att jag kanske kan få lite extra guldkant på vardagen när det är dags att gå i pension. 

Genom att ta risk med mitt långsiktiga sparande i form av att investera det i värdepapper ger jag också pengarna potential att kunna växa över tid. Då kan jag känna mig stolt över att jag har gjort vad jag kunnat och gett mitt framtida jag så goda ekonomiska förutsättningar som möjligt.

Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund