Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Energieffektivisera din bostad – energirenovera hemma

Eftersom värmen förbrukar mest energi i hemmet är det klokt att se över isoleringen.

Energiförbrukningen är i dagsläget en stor utgift för många hushåll. Som hus­ägare kan du energi­effektivisera din bostad för att sänka dina elkostnader och spara energi. Den största skillnaden kan du åstad­komma med en energi­renovering av bostaden.

Att energi­effektivisera din bostad genom en renovering innebär exempelvis att du installerar solcells­paneler, en värmepump eller förbättrar bostadens isolering. Resultatet blir att du minskar dina energi­kostnader och får ett mer miljö­vänligt boende. Tillsammans med vår samarbetspartner Vattenfall har vi här samlat tips och råd om hur du kan göra för att energieffektivisera din bostad. 

Boendets klimatpåverkan

Med en energi­effektiv bostad minskar du dina elkostnader samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart klimat, vilket blir allt viktigare. Hushållen har minskat sina utsläpp med nästan 90 procent jämfört med år 1990. Det är en stor förbättring, men för att nå 1,5-gradersmålet år 2050 måste utsläppen ned till 1 ton koldioxid per person. I dagsläget släpper varje person i Sverige ut 9 ton koldioxid i genomsnitt. Av dessa står boendet för 1,2 ton och bostädernas energi­effektivitet har därför stor betydelse.

 

Värmen kostar mest

Den klart största delen – ungefär 80 procent – av energi­förbrukningen i en villa går åt till uppvärmning. En anledning till detta är att värmen lätt försvinner genom tak, väggar eller fönster som saknar tillräcklig isolering. Enligt Energi­myndigheten försvinner ungefär 35 procent av värmen från dörrar och fönster, 20 procent från väggar och därefter släpper ventilation, tak och golv ut 15 procent vardera.

 

Identifiera förbättringsområden

Var ska man börja för att göra bostaden mer energi­effektiv? Ett första steg kan vara att gå igenom husets energi­deklaration. I den framgår det vilka förbättringar du kan göra på huset för att få en mer energi­effektiv bostad. Med det som utgångs­punkt går det att identifiera de största energi­tjuvarna i hemmet och se vad du kan göra åt dem.

 

Energieffektiv isolering

Eftersom värmen förbrukar mest energi i hemmet är det vara klokt att se över isoleringen. Då får du också ut mest effekt av förnybara energi­källor som solceller eller en värmepump. Även om du inte har möjlighet att installera nya energi­källor kan en renovering av bostadens isolering spara in mycket på energi­kostnaden varje månad. Bor du i ett hus som är byggt efter en äldre standard kan det innebära att bostaden helt saknar isolering, vilket förbrukar flera tusen kilo­wattimmar extra varje år.

Se vilka finansieringsmöjligheter som finns för din energirenovering.

 

Spara energi med värmepump och solceller

Allt fler hushåll börjar producera sin egen förnybara energi genom värmepumpar och solceller. Har du möjlighet att installera förnybara energi­källor är det ett effektivt sätt att sänka dina elkostnader. Även om installationen innebär en investering och stor kostnad på kort sikt kan det vara lönsamt på längre sikt. Beroende på vad du väljer för alternativ har du nämligen möjlighet att spara upp till 80 procent av hushållets uppvärmnings­kostnader. Förnybara energi­källor är alltså inte bara snälla mot miljön utan även mot plånboken.

Ta reda på mer om hur du kan spara pengar med förnybar energi. Gör vår energianalys.

 

Gör stor skillnad med små insatser

Har du inte möjlighet att göra några större förbättringar på din bostad finns det fortfarande massor med insatser du kan göra för att spara på energin. Med många mindre förändringar blir den sammanlagda energi­besparingen bli stor. Följ gärna våra tips på åtgärder du kan göra för att börja spara energi hemma.

Bidrag för energieffektivisering

Från och med den 3 juli 2023 kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energi­effektivisering. Bidraget kan ges till material­kostnader för vissa åtgärder på värme­systemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimat­skärmen, det vill säga husets skal, för att minska energiförlusten.

Läs mer och ansök om bidraget för energieffektivisering i småhus (Boverket)