Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Spara pengar med förnybar energi hemma

Dekorativ bild
Förnybar energi är en lönsam investering på lång sikt.

Ett effektivt sätt att sänka din energi­kostnad är att börja producera egen energi med solceller eller en värmepump. Däremot kan det vara svårt att veta vilket alternativ som är bäst för just din bostad. Med den här guiden vill vi göra det lättare för dig att ta reda på vilken lösning som passar dig.

Förnybar energi är en lönsam affär

Till att börja med innebär en investering i förnybara energi­källor en stor kostnad på kort sikt. Däremot är det en lönsam affär på lång sikt. Elen som skapas är gratis vilket innebär att du betalar tillbaka investeringen från den första kilowattimmen du producerar.

Spara pengar med solceller

Att spara pengar med solceller blir allt vanligare. Det är ett effektivt sätt att producera egen el och dessutom är de lätta att underhålla. Solcellerna monteras på bostadens tak och omvandlar energin från solen till elektri­citet. Elen som produceras kan sedan användas direkt i huset.

Utöver själva installa­tionen krävs i princip inget underhåll. Det gör att investerings­kostnaden för solcellerna blir förutsägbar och lättare att räkna på. Återbetalningstakten på investeringen påverkas däremot till viss del av de rådande elpriserna på marknaden. Ju högre marknadspriser, desto mer värda blir de kilowattimmar som dina solcellspaneler producerar och investeringen betalar sig snabbare.

Den el du producerar, men inte själv använder, kan du sälja vidare. Enligt Vattenfall kan en normalstor villa sälja el för flera tusen kronor varje år, vilket också snabbar på avbetalningen på din investering.

Vad kostar solceller?

Priset för solceller varierar utifrån hur stor anläggning du installerar. Snittpriset för en solcells­anläggning från Vattenfall är ungefär 160 000 kronor, vilket är en kostnad som du kan minska genom att använda ROT-avdraget. Läs mer om solcellslån för finansiering av solceller.

Hämta hem investeringen på 15 år

Det tar i snitt 15 år att betala av investeringen på solceller genom elen som produceras. Då solcells­paneler har en livslängd på cirka 30 år så får du gratis egen­producerad el i 15 år.

Källa: Solceller är en lönsam investering - Vattenfall

Spara pengar med värmepump

Precis som solcellerna så producerar även värme­pumpen förnybar energi som betalar sig i längden. Energin utvinns från luften eller berg­grunden och görs sedan om till värme i huset.

Beroende på förutsättningarna för ditt hus och din omgivning kan du sänka dina värme­kostnader med upp till 80 procent. Då den klart största majoriteten av husets energi går åt till uppvärmning kan det innebära många tusenlappar varje månad.

Vilken typ av värmepump du väljer avgör också hur stor din framtida besparing blir. Dels för att kostnaden varierar mellan modellerna, dels för att energi­produktionen skiljer dem åt. Exempelvis är en luft-vattenvärmepump lite billigare men producerar inte lika mycket energi medan en berg­värme­pump kan producera mer energi men för en större investerings­kostnad. Läs mer hur du väljer rätt värmepump.

Vad kostar en värmepump?

Priset för en värmepump varierar beroende på flera faktorer så som hur stort ditt hus är, vilken modell du väljer och vad det finns för miljö­mässiga förutsättningar där du bor. Pris­exemplen nedan visar ungefär vad det kan kosta, från en liten till en stor villa, för luft-vattenvärmepump och berg­värme­pump. Även för värme­pumpar kan du utnyttja ROT-avdraget för en del av installations­kostnaden.

Jämförelse av värmepumpar

Typ av pump Installationspris Besparing per år
Luft-vattenvärmepump 110 000 – 150 000 kronor 12 000 – 37 000 kWh
Bergvärmepump 150 000 – 250 000 kronor 15 000 – 41 000 kWh

Bidrag för energieffektivisering

Från och med den 3 juli 2023 kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energi­effektivisering. Bidraget kan ges till material­kostnader för vissa åtgärder på värme­systemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimat­skärmen, det vill säga husets skal, för att minska energiförlusten.

Läs mer och ansök om bidraget för energieffektivisering i småhus (Boverket)