Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Låna till värmepump

 • Förmånlig ränta på privatlån, 6,40 % eller 0,10 procentenheter i rabatt på bolån. 
 • Servicepaket med vår partner Enwell värt upp till 8 500 kronor för vattenburna pumpar och 2 500 kronor för luftvärmepumpar.

Du som bor i villa kan spara upp till 80 procent av dina värme­kostnader med en värme­pump. Därför erbjuder vi dig som har bolån hos oss lån till värme­pump med extra förmånlig ränta. Du har alltid 0,10 procent­enheters rabatt på bolåne­räntan när du gör en energi­renovering. Köper du en vattenburen värme­pump hos Enwell ger de dessutom ett gratis första service­paket som inkluderar ett magnet­filter tillsammans värt cirka 8 500 kronor och vid köp av luftvärmepump ingår en service värd 2 500 kronor.  

En investering som lönar sig 

Värmepumpar använder solenergin som lagras i berget, i atmosfären och i luften i ditt hus. De vanligaste pumparna är bergvärme­pump, luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och luftvärme­pump. Att installera en värme­pump lönar sig i längden, även om det kan vara en stor investering på kort sikt. Oavsett vilken pump du väljer är det en långsiktig förbättring av ditt hus som vi vill stötta dig med. Dessutom gör du en insats för din elför­brukning och för miljön.  

Ansök om lån till värmepump 

 1. Fyll i kontaktformuläret för att få råd om vilken pump som passar dina behov bäst.  
  Kontakta Enwell – erbjudande till SEB-kunder
 2. Acceptera offerten från Enwell.
 3. Ansök om lån.

Välj mellan två lånealternativ

När du ska låna till värmepump kan du välja antingen ett privatlån eller använda ditt bolån och höja det. Köper du värmepumpen från Enwell betalar du 6,40 % ränta på privatlånet. Ränte­­rabatten på bolånet gäller på höjningen under första villkors­perioden på samtliga bindningstider och för alla energi­förbättrande åtgärder oavsett leverantör.

Privatlån

 • Förmånlig ränta 6,40 procent.
 • Låna mellan 20 000 kr och 350 000 kr utan säkerhet.
 • Återbetala lånet på mellan 2 och 10 år.

Erbjudandet gäller för dig som har bolån i SEB. 

Exempel på lånekostnad för privatlån

Aktuell låneränta är för närvarande 6,40 %. En kreditprövning görs alltid. Om den rörliga årsräntan är 6,40 %, blir den effektiva räntan 6,59 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalnings­tillfällen), utan uppläggnings­avgift. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 117 116 kronor och din månads­kostnad blir 1 952 kronor. Årsränta per den 1 november 2023.

 

Om ni är två som lånar tillsammans (make, maka eller sambo) ökar möjligheten att låna ett större belopp än om du står som ensam låntagare. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad.

Bolån

 • Ränterabatt på 0,10 procentenheter.
 • Låna från 100 000 kr.
 • Återbetala lånet från 10 år.

För att kunna höja ett bolån krävs att det totala lånebeloppet inklusive höjningen inte överstiger 85 % av bostadens värde. Nya pantbrev kan behöva tas ut till en kostnad av 2 % på lånebeloppet och höjning av lånebeloppet kan medföra att kravet på amortering ändras.

Exempel på lånekostnad för bolån

Med ett lånebelopp på 100 000 kronor, en rak amortering på 50 år, en ränta på 4,74 procent och automatisk betalning så blir den effektiva räntan 4,84 procent. Den första månadsbetalningen blir då 562 kronor.

Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet du betalar 218 461 kronor före skattereduktion. Efter en skattereduktion på 30 procent blir det totala sammanlagda beloppet 182 923 kronor. Antalet avbetalningar har då varit 600 stycken.

Tänk på att om du har lön i annan valuta än svenska kronor kan beloppet som ska återbetalas påverkas av valutakursförändringar.

Krediten tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm, organisationsnummer: 502032-9081. För att låna behöver du ha ett konto och internetbanken hos oss. Som säkerhet för lånet pantsätts din bostad.

Vanliga frågor och svar om värmepumpar

Bergvärme är solvärme som lagras i marken och som via djupa borrhål pumpas upp till en värmepump. Vatten som värmts av pumpen används för att värma huset och kranvattnet. Samma borrhål kan även ge svalka på sommaren. 

Vid installation av bergvärme krävs borrtillstånd som du behöver ansöka om. Enwell hjälper dig i processen.

En luft-vattenvärmepump utvinner solenergi som lagrats i luften utomhus för att producera vattenburen värme och varmvatten till ditt hus. Även om utetemperaturen sjunker ner mot 20 minusgrader så värmer pumpen. Processen startar med att luften utomhus värmer upp ett köldmedium i utedelen av pumpen. Inomhusdelen av värmepumpen ser sedan till att den värmen sprids runt till husets värme- och varmvattensystem.

Frånluftvärmepumpen hämtar sin värme från inomhusluften, alltså den luft som skall lämna huset i ventilations­systemet. När luften lämnar huset har den inomhus­temperatur på cirka 20 grader och innehåller mycket energi. Frånluftvärme­pumpen tar till vara på energin och omvandlar den till värme och varmvatten.

Luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. Processen startar med att luften utomhus värmer upp ett köldmedium och överför den till inomhusdelen, som sedan värmer inomhusluften. Om temperaturen ute sjunker ger värmepumpen mindre värme till huset samtidigt som energibesparingen minskar. Därför bör man se en luftvärmepump som ett komplement till sin nuvarande uppvärmning som täcker 35–55 procent av husets värmebehov. 

Om du värmer upp ditt hus med direkt­verkande el skulle du kunna minska dina uppvärmnings­kostnader med upp till 80 procent.  

Om du har ett hus med vatten­element är det oftast bäst med en lösning där värme­pumpen värmer vattnet till både elementen och kranarna i huset. Beroende på husets storlek, planlösning och tomten passar pumparna olika bra.  

 • Luftvärmepumpen har lägst investerings­kostnad och låg underhålls­kostnad. Den kan enkelt installeras utan att gräva eller borra. 
 • Frånluftvärmepumpen är för dig som har frånluftskanaler som ventilerar inomhusluften med din värmepump och få en bra besparing.
 • Luft-vattenvärmepumpens installation kräver inte några ingrepp på din tomt och har därför en lägre investerings­kostnad än bergvärme­pumpen. Till skillnad från luftvärme­pumpen ger den både vatten­buren värme och varm­vatten.  
 • Bergvärmepumpen ger högst kostnads­­besparing men kräver också den mest kostsamma installationen.  

Kontakta vår samarbetspartner Enwell för att komma fram till vilken pump som passar för dig och ditt hus.  

Kontakta Enwell

 • En bergvärmepump kostar efter ROT-avdrag cirka 150 000230 000 kronor. 
 • En luft-vattenvärmepump kostar efter ROT-avdrag cirka 124 000147 000 kronor. 
 • En frånluftvärmepump kostar efter ROT-avdrag cirka 50 000100 000 kronor.
 • En luftvärmepump (luft/luft) kostar efter ROT-avdrag cirka 20 00030 000 kronor.

Återbetalningstiden för en bergvärmevärmepump, luft-vattenvärmepump och frånluftvärmepump är uppskattad till mellan 5 och 7 år. För luftvärmepumpen är återbetalningstiden 1–3 år.

Bidrag för energieffektivisering

Från och med den 3 juli 2023 kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energi­effektivisering. Bidraget kan ges till material­kostnader för vissa åtgärder på värme­systemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimat­skärmen, det vill säga husets skal, för att minska energiförlusten.

Läs mer och ansök om bidraget för energieffektivisering i småhus (Boverket)