Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Entreprenörstrappan

Våra samarbeten för att stötta entreprenörskap

Genom våra samarbeten med ledande organisationer vill vi stärka företagsklimatet i Sverige och uppmuntra ett hållbart entreprenörskap. I entreprenörstrappan kan du hitta intressanta partners, stärkande nätverk och bra stöd för dig och ditt företag.

Visar en trappa med stegen: Inspirera, planera, starta, utveckla, växa och hylla.
 1. Inspirera

  SEB Entrepreneur Camp
  En bra idé kan komma från vem som helst. I SEB Entrepreneur Camp uppmuntras unga med olika bakgrunder att satsa på sina företagsidéer, för att tidigt lägga grunden till ett mer inkluderande och hållbart entreprenörskap. 
  Läs mer om Entrepreneur Camp

  Ung entreprenör 
  Genom initiativ som workshopen Become your own boss låter vi framtidens entreprenörer utbildas och inspireras. Att tidigt inkludera nästa generation och uppmuntra deras idéer och drivkraft skapar en positiv grund till ett hållbart entreprenörskap. 
  Läs mer om Ung entreprenör

  Ung Företagsamhet 
  Med Ung Företagsamhet får ungdomar runt om i Sverige testa att driva egna företag under sin skolgång. Genom att inkludera entreprenörskap i utbildningen gör man det tillgängligt för många fler och kan tidigt skapa en plattform för framtida affärsidéer. 
  Läs mer om Ung Företagsamhet 

  Se vår film om privatekonomi och företagande

   

 2. Planera

  Venture Cup
  Venture Cup tävlar både entreprenörer med affärsidéer och nya startups med visionen att skapa morgondagens stora succé. Genom feedback och utvecklingstips får de hjälp att ta sina idéer till nästa nivå. Målet är att främja ny hållbar tillväxt som sätter Sverige på kartan. 
  Läs mer om Venture Cup

  Se filmen om Venture Cup

  Inspireras av entreprenörer som tävlat i Venture Cup

  Funki hjälper alla hålla takten

  William Lidberg vill revolutionera kartritande med hjälp av AI

  Hans mål är att återvinna allt fönsterglas i hela världen

  Micovation förvandlar avfall till hållbart läderalternativ

    

 3. Starta

  NyföretagarCentrum 
  Med 90 kontor runt om i landet och kostnadsfri rådgivning når NyföretagarCentrum ut till många som vill starta eget. Med riktade insatser till nyanlända och en satsning för ökad integration bidrar de också till en mer inkluderande entreprenörsvärld. 
  Läs mer om NyföretagarCentrum  

  Drivhuset 
  Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag med fokus på hållbar samhällsutveckling. Genom satsningar på projekt för social innovation, ökad inkludering och minskat utanförskap använder de entreprenörskap som ett verktyg för hållbarhet. 
  Läs mer om Drivhuset i Göteborg

   

 4. Utveckla

  Business Challenge 
  Business Challenge ger företagare möjlighet att ta sin affärsidé till nästa nivå. Genom feedback från experter och platser i affärsutvecklingsprogram vill de investera i framtidens företagande. De strävar också efter att främja kvinnligt entreprenörskap och hållbara affärsidéer som löser samhällsproblem. 
  Läs mer om Business Challenge 

  Minc 
  Minc vill få malmöbor att tro på sina idéer och bygga företag som kan skapa tillväxt och lösningar för framtiden. Detta gör de genom att skapa och möjliggöra möten över olika discipliner, kulturer, generationer och idéer. 
  Läs mer om Minc 

  Prins Daniels Fellowship & Entreprenörsprogram 
  Med inspiration från framgångsrika förebilder och mentorskaps-program vill Prins Daniels Fellowship främja ungt entreprenörskap. Genom skolbesök i utanförskapsområden strävar de efter att få fler att våga ta steget att starta eget. De kopplar också samman nya entreprenörer med stöttande mentorer och nätverk. 
  Läs mer om Prins Daniels Fellowship

  Se filmen om hur Prins Daniels Fellowship kan hjälpa entreprenörer


 5. Växa

  YEoS
  YEoS är en organisation som har till syfte att utveckla, stödja och bygga nätverk mellan unga entreprenörer så att de får större genomslagskraft och aktivt kan bidra till en bättre värld. Med hjälp av nätverksträffar och kunskapsöverföring vill de också främja kvinnligt entreprenörskap för en mer inkluderande bransch. 
  Läs mer om YEoS 

  Se filmen som berättar mera om YEoS och deras verksamhet

 6.  

  Connect Sverige 
  Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital från näringslivet. På så vis vill de förkorta entreprenörens väg till resultat och skapa hållbara företag för framtiden. 
  Läs mer om Connect Sverige

  Innovationsforum
  Det finns kapital för att lösa samhällsutmaningar. Men det krävs alltid en kvalificerad matchning för att projekten ska utvecklas och lyckas. Genom Innovation Forum bidrar du till att bygga framtidens tillväxtföretag.
  Läs mer om Innovation Forum

  Klubben
   
  Nätverket Klubben låter framgångsrika kvinnliga entreprenörer mötas och samverka. Här finns möjligheten att utbyta erfarenheter och inspireras, samtidigt som man supportar varandra på väg mot nästa mål. 
  Läs mer om Klubben 

  Tillväxt Malmö  
  Grundidén bakom Tillväxt Malmö är att jobb stärker framtidstron och minskar segregation. Genom att hjälpa mindre företag att växa så att de kan anställa fler, ger man människor som normalt står långt från arbetsmarknaden en chans till jobb.  
  Läs mer om Tillväxt Malmö 7. Hylla 

  Guldklubban
  Guldklubban delas ut till ordföranden som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken. I utmärkelsens kriterier uppmuntras insatser inom hållbarhet och transformation som påverkat bolaget i positiv riktning. 
  Läs mer om Guldklubban 

  IFS/Årets Nybyggare 
  Priset Årets Nybyggare delas ut med syftet att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund, samt att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund. 
  Läs mer om Årets Nybyggare  

  Se filmen som berättar mera om samarbetet med SEB

  SEB Next Awards 
  Tävlingen SEB Next Awards är SEB:s årliga initiativ för att hylla entreprenörer med goda idéer som skapar bestående förändring och bidrar till en bättre värld. Priset delas ut i tre olika kategorier som på olika sätt främjar hållbart entreprenörskap.  
  Läs mer om SEB Next Awards

En film om privatekonomi och företagande

Se vår film om vikten av en god privatekonomi och hur det är kopplat till företagande. (17 minuter)