Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Entreprenörstrappan

Våra samarbeten för att stötta entreprenörskap

Genom våra samarbeten med ledande organisationer vill vi stärka företagsklimatet i Sverige och uppmuntra ett hållbart entreprenörskap. I entreprenörstrappan kan du hitta intressanta partners, stärkande nätverk och bra stöd för dig och ditt företag.

 1. Inspirera

  SEB Entrepreneur Camp
  En bra idé kan komma från vem som helst. I SEB Entrepreneur Camp uppmuntras unga med olika bakgrunder att satsa på sina företagsidéer, för att tidigt lägga grunden till ett mer inkluderande och hållbart entreprenörskap. 
  Läs mer om Entrepreneur Camp

  Carrus Network 
  Carrus Network startades av Alexandra Sandberg och Polina Otto med syfte att koppla samman drivna ungdomar mellan 15 och 25. I nätverket samlas de för att diskutera, inspirera och utbilda sig i frågor som bidrar till en bättre och mer hållbar framtid för unga. 
  Läs mer om Carrus Network

  Ung entreprenör 
  Genom initiativ som workshopen Become your own boss låter vi framtidens entreprenörer utbildas och inspireras. Att tidigt inkludera nästa generation och uppmuntra deras idéer och drivkraft skapar en positiv grund till ett hållbart entreprenörskap. 
  Läs mer om Ung entreprenör

  Ung Företagsamhet 
  Med Ung Företagsamhet får ungdomar runt om i Sverige testa att driva egna företag under sin skolgång. Genom att inkludera entreprenörskap i utbildningen gör man det tillgängligt för många fler och kan tidigt skapa en plattform för framtida affärsidéer. 
  Läs mer om Ung Företagsamhet 

  Se vår film om privatekonomi och företagande

   

 2. Planera

  Venture Cup
  Venture Cup tävlar både entreprenörer med affärsidéer och nya startups med visionen att skapa morgondagens stora succé. Genom feedback och utvecklingstips får de hjälp att ta sina idéer till nästa nivå. Målet är att främja ny hållbar tillväxt som sätter Sverige på kartan. 
  Läs mer om Venture Cup

  Inspireras av entreprenörer som tävlat i Venture Cup:
  Funki hjälper alla hålla takten

  William Lidberg vill revolutionera kartritande med hjälp av AI

    

 3. Starta

  Shift
  Shift är ett initiativ för att tillgängliggöra kunskap, nätverk och flödet av kapital, investeringar från homogena grupper och traditionella nätverk till entreprenörer som kan ha svårt att nå riskkapitalet, det kan vara kvinnor, minoriteter och människor som bor utanför storstadskärnorna.
  Läs mer om Shift

  NyföretagarCentrum
   
  Med 90 kontor runt om i landet och kostnadsfri rådgivning når NyföretagarCentrum ut till många som vill starta eget. Med riktade insatser till nyanlända och en satsning för ökad integration bidrar de också till en mer inkluderande entreprenörsvärld. 
  Läs mer om NyföretagarCentrum  

  Drivhuset 
  Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag med fokus på hållbar samhällsutveckling. Genom satsningar på projekt för social innovation, ökad inkludering och minskat utanförskap använder de entreprenörskap som ett verktyg för hållbarhet. 
  Läs mer om Drivhuset i Göteborg

   

 4. Utveckla

  Business Challenge 
  Business Challenge ger företagare möjlighet att ta sin affärsidé till nästa nivå. Genom feedback från experter och platser i affärsutvecklingsprogram vill de investera i framtidens företagande. De strävar också efter att främja kvinnligt entreprenörskap och hållbara affärsidéer som löser samhällsproblem. 
  Läs mer om Business Challenge 

  Minc 
  Minc vill få malmöbor att tro på sina idéer och bygga företag som kan skapa tillväxt och lösningar för framtiden. Detta gör de genom att skapa och möjliggöra möten över olika discipliner, kulturer, generationer och idéer. 
  Läs mer om Minc 

  Prins Daniels Fellowship & Entreprenörsprogram 
  Med inspiration från framgångsrika förebilder och mentorskaps-program vill Prins Daniels Fellowship främja ungt entreprenörskap. Genom skolbesök i utanförskapsområden strävar de efter att få fler att våga ta steget att starta eget. De kopplar också samman nya entreprenörer med stöttande mentorer och nätverk. 
  Läs mer om Prins Daniels Fellowship


 5. Växa

  YEoS
  YEoS är en organisation som har till syfte att utveckla, stödja och bygga nätverk mellan unga entreprenörer så att de får större genomslagskraft och aktivt kan bidra till en bättre värld. Med hjälp av nätverksträffar och kunskapsöverföring vill de också främja kvinnligt entreprenörskap för en mer inkluderande bransch. 
  Läs mer om YEoS 

  Connect Sverige 
  Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital från näringslivet. På så vis vill de förkorta entreprenörens väg till resultat och skapa hållbara företag för framtiden. 
  Läs mer om Connect Sverige

  Innovationsforum
  Det finns kapital för att lösa samhällsutmaningar. Men det krävs alltid en kvalificerad matchning för att projekten ska utvecklas och lyckas. Genom Innovation Forum bidrar du till att bygga framtidens tillväxtföretag.
  Läs mer om Innovation Forum

  Klubben
   
  Nätverket Klubben låter framgångsrika kvinnliga entreprenörer mötas och samverka. Här finns möjligheten att utbyta erfarenheter och inspireras, samtidigt som man supportar varandra på väg mot nästa mål. 
  Läs mer om Klubben 

  Tillväxt Malmö  
  Grundidén bakom Tillväxt Malmö är att jobb stärker framtidstron och minskar segregation. Genom att hjälpa mindre företag att växa så att de kan anställa fler, ger man människor som normalt står långt från arbetsmarknaden en chans till jobb.  
  Läs mer om Tillväxt Malmö 6. Hylla 

  Guldklubban
  Guldklubban delas ut till ordföranden som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken. I utmärkelsens kriterier uppmuntras insatser inom hållbarhet och transformation som påverkat bolaget i positiv riktning. 
  Läs mer om Guldklubban 

  IFS/Årets Nybyggare 
  Priset Årets Nybyggare delas ut med syftet att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund, samt att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund. 
  Läs mer om Årets Nybyggare  

  The Next Awards 
  Tävlingen The Next Awards är SEB:s årliga initiativ för att hylla entreprenörer med goda idéer som skapar bestående förändring och bidrar till en bättre värld. Priset delas ut i tre olika kategorier som på olika sätt främjar hållbart entreprenörskap.  
  Läs mer om The Next Awards

En film om privatekonomi och företagande

Se vår film om vikten av en god privatekonomi och hur det är kopplat till företagande. (17 minuter)

Customer service