Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Investerings­sparkonto – ISK

 • Samla fonder och aktier på samma konto.
 • Slipp betala vinstskatt och att deklarera dina affärer.
 • Populär sparform som passar de flesta.

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

Hur fungerar ett ISK?

Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du köpa och sälja fonder och aktier utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du har haft på kontot under året. Enkelheten i ett ISK-konto har gjort det till en av de mest populära kontotyperna för sparande.

För vem passar ett ISK?

ISK passar dig som gärna slipper tänka på deklarationen av vinster och förluster och som kan ta lite högre risk i ditt sparande än att ha pengarna på ett vanligt sparkonto. I ett ISK-konto kan du förvara de flesta värdepapper såsom noterade aktier, värdepappersfonder och specialfonder. Läs mer om ISK.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag SEB försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet.

Fördelar med ISK

Du behöver inte betala skatt på dina enskilda affärer. Istället betalar du en årlig schablonskatt (0,375% år 2022) på det belopp du har på ditt ISK-konto.

Beskattningen sköter sig själv när du har ett ISK-konto. Underlaget till schablonskatten är förtryckt i deklarationen och du behöver inte göra något.

Eftersom du inte behöver deklarera försäljning, vinster, omkostnadsbelopp m.m. är det enkelt att handla med värdepapper om du har ett ISK.

  Investerings­-
sparkonto (ISK)
Enkla depån Fond­konto Kapital­försäkring
Få tillgång till dina pengar när du vill och utan kostnad Ja Ja Ja  
Förmånligt vid avkastning över 1,25 % (2022)(schablonbeskattning*) Ja     Ja
Årlig avgift för sparformen  Nej¹ Nej¹ Nej¹ Ja²
Möjlighet att placera i fonder Ja Nej Ja Ja
Möjlighet att placera i aktier och andra värdepapper Ja Ja Nej  
Välj själv vem som får dina tillgångar om du avlider       Ja


¹Årlig avgift för fond och/eller courtage tillkommer.

²Årlig avgift för försäkringen + administrationsavgift och årlig avgift för fond.

 • Varje år betalar du en avkastningsskatt på ditt sparande i en kapitalförsäkring. På ett investeringssparkonto kallas det schablonskatt. Av den anledningen betalar du inte någon skatt den dag du tar ut pengarna i dessa två sparformer.
 • På ett fondkonto och Enkla depån skattar du 30 % på eventuell vinst vid försäljning.

Tänk på att!

 • Om du säljer med förlust från ditt fondkonto eller din depå kan du dra av den förlusten i din deklaration.
 • Om du flyttar över fonder från ett fondkonto eller depå till exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) ska du skatta som vid en försäljning.

Läs mer om Enkla depån

Läs mer om Fondkonto

Öppna ISK (logga in)

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Vanliga frågor och svar om ISK

Du kan använda ett investeringssparkonto för noterade aktier och andra värdepapper. Till exempel:

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Aktier
 • Börshandlade fonder (ETF:er)
 • Strukturerade placeringar
 • Börshandlade certifikat
 • Warranter
 • Vissa obligationer

Om du investerar i fonder och värdepapper med förväntat låg avkastning kan en depå passa bättre, i annat fall riskerar investeringssparkontots schablonskatt att bli större än värdeökningen.

Förhandsinformation om investeringssparkontot (ISK)
Information om Investeringssparkontot (ISK)
Produktblad ISK

Med ett investeringssparkonto betalar du skatt baserad på det totala värdet på ditt konto, oavsett hur ditt sparande har utvecklats under året.

För att räkna ut din skatt lägger vi ihop det värde du har på investeringssparkontot i början av varje kvartal, och värdet av de pengar och värdepapper som du har satt in under året. Vi delar summan med fyra för att få fram ett medelvärde av kontots värde under året. Det kallas kapitalunderlag.

Vi multiplicerar sedan kapitalunderlaget med statslåneräntan för november föregående år, ökad med 1,0 procentenheter, och får då fram schablonintäkten. Som lägst får schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten varje år.

Exempel:

Statslåneräntan per den 30 november 2021 fastställdes till 0,23 procent. Till detta läggs 1,0 procentenheter vilket ger en schablonintäkt på 1,23 procent av kapitalunderlaget. Schablonintäkten för 2022 blir 1,25%, eftersom det är golvet för hur låg schablonintäkten kan vara.

Kapitalunderlag Schablonintäkt 1,25 % Din skatt 0,375 %
25 000 kr 313 kr 94 kr
100 000 kr 1 250 kr 375 kr
500 000 kr 6 250 kr 1 875 kr
1 000 000 kr 12 500 kr 3 750 kr

Om du vill flytta fonder och värdepapper från ett fondkonto eller en depå till ett investeringssparkonto, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att en flytt räknas som en försäljning, och att du behöver deklarera eventuella vinster eller förluster.

Själva investeringssparkontot kostar ingenting, men förutom den årliga schablonskatten betalar du courtage för dina affärer och förvaltningsavgifter för dina fonder. Förvaltningsavgiften för respektive fond hittar du i fondlistan och fondens faktablad.

Se prislistan för aktuella handelspriser

Om du vill flytta fonder och värdepapper från ett fondkonto eller en depå till ett investeringssparkonto, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att en flytt räknas som en försäljning, och att du behöver deklarera eventuella vinster eller förluster.

Ja, det finns ingen begränsning för hur många ISK du kan ha. Fördelen med att ha flera ISK är att du kan dela upp ditt sparande i olika delar utifrån vad du har för mål med sparandet, exempelvis pensionen, sparande till barnen eller en resa. Det blir helt enkelt enklare att skilja dina olika sparanden åt och att jämföra utvecklingen mellan dem. För att hålla isär dina olika ISK kan du namnge varje konto med t.ex. ”resa” eller ”pension”.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.

Customer service