Bevis

  • Ger tillgång till intressanta placeringsmöjligheter
  • Möjlighet till bättre avkastning än marknaden när marknaden stiger
  • Kan ge visst skydd mot nedgång när marknaden faller
Logga in och köp