Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förbehåll om strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är värdepapper utgivna under SEB:s MTN-program. Försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag.

Erbjudandet om strukturerade placeringar riktar sig endast till investerare som kan förvärva strukturerade placeringar utan att dess deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtaganden än de som följer av svensk rätt.

Strukturerade produkter erbjuds alltså inte till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.