Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så sparar du bäst till barnen

– jämför och välj den sparform som passar dig

– jämför och välj den sparform som passar dig

Handel med aktier innebär alltid en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. 

Ett månadssparande till barnen kan på sikt bli mycket pengar som ger goda möjligheter när liten blir stor. Men hur ska man spara och vilken sparform ska man välja? Här hjälper vi dig att jämföra mellan tre vanliga sparformer. En viktig skillnad är vem som äger sparandet och när barnet får tillgång till pengarna.

Sprid risken med ett månadssparande

Ett bra tips är att starta ett månadssparande med en automatisk överföring varje månad. Månadssparar du i fonder sprider du risken över tid, eftersom du köper fondandelar vid olika tillfällen. Du kan alltid justera beloppet och byta fonder under spartiden.

Tre vanliga sparformer för sparande till barn

Investeringssparkonto (ISK) i ditt eget namn

 • Du äger sparandet och bestämmer när barnet ska få pengarna.
 • Med ett testamente kan du försäkra dig om att barnet får pengarna om något händer dig.
 • Du kan spara i både fonder och värdepapper och göra byten under spartiden.

Vad kostar det?

Att öppna ett investerings­sparkonto (ISK) är kostnadsfritt. Om du placerar i fonder betalar du avgifter för fonden, bland annat fond­förvaltnings­avgifter, och sparandet schablon­beskattas under spartiden. Själva utbetalningarna är därmed skattefria för barnet.

Om något händer

Om du avlider kommer sparandet att ingå i bodelningen, men med ett testamente kan du försäkra dig om att pengarna går till barnet.

Hur öppnar jag ISK i mitt eget namn?

Du öppnar enkelt ett ISK och startar ett månads­sparande på internet­banken. Du kan också namnge kontot med barnets namn så att du enkelt kan skilja det från annat privat sparande.

 

Öppna ISK på 2 minuter (logga in)

 

Investeringssparkonto (ISK) i barnets namn

 • Barnet får automatiskt tillgång till pengarna på 18-årsdagen.
 • Barnet får pengarna oavsett vad som händer dig.
 • Du kan spara i både fonder och värdepapper och göra byten under spartiden.

Vad kostar det?

Att öppna ett investerings­sparkonto (ISK) är kostnads­fritt. Om du placerar i fonder betalar du avgifter för fonden, bland annat fondförvaltnings­avgifter, och sparandet schablon­beskattas under spartiden. Själva utbetalningarna är därmed skattefria för barnet.

Om något händer

Barnet får tillgång till pengarna på 18-årsdagen oavsett vad som händer dig.

Hur öppnar jag ISK i barnets namn?

Du behöver besöka ett av våra bank­kontor tillsammans med den andra föräldern. Ring oss på 0771-365 365 för att boka ett möte.

För att enbart öppna ett ISK kan du ta med en engångsfullmakt som den andra föräldern har skrivit under.

För att kunna göra förändringar under spartiden behövs en föräldrafullmakt som både du och den andra föräldern har skrivit under.

Barnspar i Kapitalförsäkring

 • Du bestämmer vid vilken ålder barnet ska få pengarna.
 • Du äger försäkringen och barnet är förmånstagare.
 • Du sparar i fonder och kan byta fonder under spartiden.

Vad kostar det?

Administrations­avgiften för försäkringen är 0,3 procent av värdet per år. Utöver det betalar du fond­förvaltnings­avgifter och sparandet schablon­beskattas. Utbetalningarna är skattefria för barnet.

Om något händer

Om du avlider kommer barnet som förmåns­tagare få pengarna vid den ålder du i förväg har bestämt.

Hur öppnar jag en kapitalförsäkring?

Ring oss på 0771-111 800 så hjälper vi dig. Vi har öppet måndag–fredag kl. 8–18.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda konto­behållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Banken håller kunders finansiella instrument avskilda från bankens tillgångar. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkurs­beslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.
Så fungerar investerarskyddet (Riksgälden)

Jämförelse mellan sparformerna

  Investerings­spar­konto (ISK) i eget namn Investerings­spar­konto (ISK) i barnets namn Barnspar i kapital­försäkring
Du kan bestämma när barnet ska få pengarna Ja Nej, barnet får tillgång till pengarna på 18-årsdagen Ja
Du kan välja att pengarna betalas ut månadsvis     Ja
Du kan placera i följande värde­papper Fonder och andra värde­papper Fonder och andra värde­papper Fonder
Du kan byta fonder på internetbanken Ja Ja, med en föräldra­fullmakt Ja
Du kan välja att pengarna ska tillhöra barnet om du avlider (enskild egendom). Ja, med ett testa­­mente   Ja
Sparandet schablon­beskattas* Ja Ja Ja
Utbetalningarna är skattefria Ja Ja Ja
Årlig avgift för spar­formen 0 kr 0 kr 0,3 % av värdet i försäkringen
Förmånligt vid avkastning över 3,62 % (2024) Ja Ja Ja**

 

Förklaring till tabellen:

För Barnspar i kapitalförsäkring står du som tecknar försäkringen som ägare och barnet står som förmånstagare.

*För både investeringssparkonto och kapitalförsäkring betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt. Schablonskatten betalar du oavsett hur sparandet utvecklas.

**Hänsyn har inte tagits till kapitalförsäkringens årsavgift.

Tänk på att!

 • Du som öppnar ett ISK i eget namn har full kontroll över sparandet. Pengarna på kontot ingår alltid i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, men med ett testamente kan du försäkra dig om att pengarna går till barnet om du skulle avlida.
 • Du som öppnar Barnspar i kapitalförsäkring är ägare av försäkringen och har full kontroll på sparandet tills den dag du har bestämt att barnet ska få pengarna. Värdet av försäkringen ingår vid en bodelning men inte vid dödsfall eftersom barnet då är förmånstagare. Barnet är garanterat att få pengarna enligt din önskan även om du vid den tidpunkten skulle vara förhindrad att ge dem.
 • Förmyndaren betalar årligen in skatten separat för investeringssparkonton som har öppnats i barnets namn.

Läs mer

Investeringssparkonto för barnsparande

Barnspar i kapitalförsäkring

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Ge barnen en bra start med ett fondsparande

Körkort, utlandsstudier eller egen bostad? Några hundralappar varje månad kan göra stor skillnad när det är dags för barnen att stå på egna ben.

Läs mer om att spara till barn