Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

2023: Så sparar svenskarna till sina barn

dekorativ bild

På vilket sätt och hur mycket sparar föräldrar i Sverige till sina barn? En undersökning som SEB har låtit Demoskop genomföra visar hur och i vilket syfte svenskarna sparar till barnen, samt skillnaden i sparande mellan olika grupper. SEB:s privat­ekonom Américo Fernández kommenterar rapporten och ger 5 tips för hur du bäst sparar till barnen.

De flesta svenskar sparar till sina barn för framtida ekonomiska händelser, helt enkelt för att ge barnen en bra start på vuxenlivet. Hur man sparar och med vilka belopp skiljer sig åt beroende på flera faktorer där till exempel hushållsinkomst, kön, ålder och utbildning påverkar sparbeteendet.

Nästan 9 av 10 sparar till sina barn – oftast till bostadsköp eller körkort 

Andelen som sparar till barnen har ökat något sedan 2019 då undersökningen senast gjordes, då sparade lite drygt 8 av 10 till sina barn. Det vanligaste syftet med sparandet är att pengarna ska användas till bostadsköp, följt av körkort.

De flesta uppger att de sparar på ett sparkonto, följt av sparande i fonder, medan det är mer ovanligt att spara i aktier. En stor majoritet av föräldrarna påbörjar barnsparandet tidigt, redan från att barnet fyllt 1 år.

– Det är ett enastående resultat att nästan 9 av 10 föräldrar sparar till sina barn. Det betyder att allt fler kan få ett startkapital lagom till när de tar klivet ut i vuxenlivet. Men föräldrar bör i högre utsträckning se över hur man väljer att placera pengarna då alltför många väljer kontosparande, vilket begränsar avkastningsmöjligheterna något, säger Américo Fernández. 

I genomsnitt sparar man 690 kr per månad till sitt barn, oberoende av sparmål. Givet att bostadsköp är det vanligaste syftet med sparandet skulle det ta knappt 15 år att spara ihop till en kontantinsats för en enrummare i en av de större studentstäderna.

Föräldrarnas utbildning och inkomst har betydelse för storleken på sparbeloppet där högutbildade med hög inkomst sparar mer än de med lägre utbildning och låg inkomst. Sparandet skiljer sig dock mellan tjejer och killar där det genomsnittliga sparbeloppet till en kille är 730 kronor medan det för en tjej ligger på 650 kronor.

– Att sparbeloppet till killar är högre än till tjejer innebär inte nödvändigtvis att sparandet är ojämnt fördelat inom familjen. Däremot är det olyckligt att det redan vid tidig ålder finns tydliga skillnader mellan tjejer och killar då det riskerar att förstärka den privatekonomiska ojämställdhet som redan finns i samhället, menar Américo Fernández.

2 av 3 får vecko- eller månadspeng

Det är också vanligt att ge barnen fickpengar, 68 procent av barnen får antingen vecko- eller månadspeng. I genomsnitt får barnen 539 kronor per månad. Summan växer i takt med att barnen blir äldre, där de mellan 6 och 10 år får 341 kronor i genomsnitt medan de i åldrarna 11-14 år och 15-17 år får 464 kronor respektive 838 kronor i månaden.

– Vecko- och månadspeng är nästan viktigare än barnsparande. Det är ett ypperligt tillfälle för föräldrar att prata privatekonomi med sina barn i en tidig ålder. Det skapar goda möjligheter för barn att få en ökad medvetenhet om pengars värde och är samtidigt en bra övning att hålla sig till en budget, det vill säga att hushålla med begränsade resurser varje vecka eller månad, säger Américo Fernández.

Läs hela rapporten: Barnsparande september 2023

5 heta spartips

Här är fem tips från privatekonomen som kan göra barnsparandet ännu bättre, effektivare och mer rättvist:

 • Sätt upp sparmål och anpassa sparbelopp och strategi därefter

  Det vanligaste sparmålet är insats till en bostad. Det kräver kanske 10 gånger så mycket kapital som det näst vanligaste sparmålet, ett körkort. Anpassa sparbelopp, risknivå och sparform efter vad du sparar till så ökar dina chanser att nå ditt mål. Ett tydligt och långsiktigt mål hjälper dig också att ”hålla i och hålla ut” när det svänger på börsen.
 • Att inte ta risk är också en risk

  Alltför många sparar till barnen på ett vanligt konto med låg ränta. Har du små barn och t.ex. sparar till deras 18-årsdag är det i de flesta fall en alltför försiktig strategi. Tänk på att tiden är till din fördel och försök att placera pengarna på börsen där möjligheten till avkastning är bättre, gärna i en bred och billig aktiefond, t.ex. en globalfond. Sen kan du sitta still i båten och låta ränta på ränta-effekten göra jobbet medan du inväntar 18-årsdagen.
 • Välj mellan att spara i ditt namn eller i barnets namn

  Här finns inget rätt eller fel, bara tydliga skillnader.


  I ditt namn
  Du äger sparandet och bestämmer själv när barnet ska få pengarna, eller om du vill dela upp gåvan på flera tillfällen. Samtidigt finns risken att du lättare kan ta av pengarna vid behov. Är du sambo och separerar delas inte pengarna mellan er.

  I barnets namn
  Pengarna är barnets och du kan inte bestämma vad han eller hon ska använda dem till. Beroende på sparform blir pengarna ofta tillgängliga för barnet på 18-årsdagen, oavsett om du tycker att hen är mogen för det eller inte.

 • Prata om sparande – beteendet är lika viktigt som beloppet

  Att spara till barnen är inget måste. Känn ingen stress om du inte har möjlighet att spara till ditt barn, du kan fortfarande lära dem om vikten av sparande. Många föräldrar kan tycka att det är både svårt och lite jobbigt att prata sparande med sina barn men det kan vara ett bra sätt att lägga grunden till en sund syn på privatekonomi i framtiden.

 • Välj hållbart

  Hållbarhetsfrågornas betydelse växer för varje dag och kanske är just sparandet till barnen det allra viktigaste att placera hållbart, till exempel i fonder med hållbarhet som mål. Vad kan kännas bättre än att ge barnen ett startkapital som dessutom har hjälpt till att bevara den planet de ska leva på?

Demoskop har på uppdrag av SEB kartlagt svenskars sparande till barn. Målgruppen är föräldrar med barn under 18 år och bygger på 683 intervjuer som genomfördes i augusti 2023. Undersökningen ger en bild av föräldrars sparbeteenden och indikerar hur faktorer som till exempel hushållsinkomst, kön, ålder och utbildningsnivå påverkar föräldrarnas sparande till sina barn.

Ge barnen en bra start med ett fondsparande

Körkort, utlandsstudier eller egen bostad? Några hundralappar varje månad kan göra stor skillnad när det är dags för barnen att stå på egna ben.

Läs mer om att spara till barn