Vårt erbjudande

 • Kristina Myhre, familjerättsjurist: ”Genom att årligen gå igenom dina familjerättsliga
  avtal kan du spara pengar och undvika framtida problem.”
 • Esbjörn Lundevall, aktiestrateg: "Det är bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett ok pris än ett ok bolag till ett fantastiskt pris."
 • Upplev fördelarna med SEB:s Selected, ett unikt kort för dig som är Private Banking-
  kund.
 • Brita Löfgren Lewin, skattejurist: Drömmer du om att förändra världen. Att bilda en stiftelse kan vara ett steg på vägen.

  Investera

  Investera med Private Banking

  Du väljer om du vill fatta investeringsbesluten själv eller ge uppdraget till oss. Vi kan förvalta ditt kapital på flera sätt. Vi placerar över hela världen med möjlighet att skapa avkastning genom investeringar på aktie-, ränte- och råvarumarknader liksom via alternativa placeringar, såsom hedgefonder.

  Investeringsmetoder

  Vi utgår från syftet du har med ditt sparande och hjälper dig att på ett bra sätt utnyttja de möjligheter som finns på marknaden. Vi ger dig tillgång till analyser och investeringsmetoder som är specialframtagna för Private Bankings kunder.

  Placeringsrådgivning

  För dig som vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten. Din förvaltare ger rådgivning med stöd av analys och placeringsförslag från vår egen analysenhet, Investment Strategy.

  Rådgivande mäklartjänst

  För dig som önskar hög aktivitet och har en placeringshorisont på kortare än 6 månader. Hos Active Trading får du en personlig mäklare med ansvar för ett fåtal kunder.      

  Diskretionär förvaltning

  En effektiv och kvalitativ tjänst för dig som inte vill eller har tid att vara delaktig i den löpande förvaltningen av din portfölj. Du väljer ett mandat som passar din risknivå och ger oss därefter fullmakt att genomföra de löpande placeringsbesluten inom ramen för detta beslut.

  Särskild förvaltning när du sparar till barn

  Du kan trygga dina barns eller barnbarns framtid med hjälp av det vi kallar för särskild förvaltning. Då skriver du en form av villkor som styr vad som gäller för pengarna, till exempel hur de får användas och vid vilken ålder.

  De vanligaste formerna för att upprätta sådana villkor är genom gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringar. Vi ser till att dina villkor följs och sköter också förvaltningen av kapitalet.

  Skatt & juridik

  Vi är ditt juridiska bollplank

  Både oförutsedda och planerade händelser i livet kan innebära att du behöver ta hjälp av en jurist. Då är det skönt att veta att du när som helst kan ringa oss. Vi är ditt bollplank i den uppkomna situationen.

  Privatliv och skattefrågor

  Våra jurister inom privatjuridik kan hjälpa till med till exempel generationsskiften, kompanjonavtal och äktenskapsförord. De hjälper dig analysera konsekvenserna av förändringar i din familjesituation eller ekonomi.

  Våra skattejurister kan bland annat vara behjälpliga med din deklaration, en fastighetsaffär eller för att hjälpa dig analysera effekterna av dina värdepappersaffärer. Vi har erfarenhet av både svensk och internationell beskattning.

  Finansiera

  Ekonomiska lösningar utifrån dina behov

  Våra finansieringsexperter jobbar nära din private banker för att hitta den bästa finansieringslösningen utifrån dina förutsättningar.

  Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Du vill ta ett lån eller frigöra kapital.
  • Du ska göra en investering i form av en skogs-jordbruks-hyresfastighet.
  • Du ska köpa en bostad.
  • Du vill skydda investeringar i utländska valutor.
  • Du har ett finansieringsbehov i samband med en generationsväxling.

  Vardagsekonomi

  Tjänster för en enklare vardag

  För att underlätta för dig i vardagen har du en egen client service coordinator som hjälper dig med din vardagsekonomi. Allt ifrån betaltjänster och bolån till redovisning och administration. Med din client service coordinator får du en ekonomisk plattform, unik för dig, som sparar tid och gör ditt liv lite bekvämare. Du kan alltid räkna med att nå oss på telefon och vi tillämpar hög säkerhet och skydd av din integritet.

  Upplev fördelarna med SEB:s Selected

  Som kund hos oss erbjuder vi dig kortet SEB:s Selected. SEB:s Selected är så mycket mer än ett betal- och kreditkort. Förutom att det gäller på miljoner affärer, serviceställen och restauranger över hela världen så får du en mängd andra fördelar såsom concierge-service, SAS EuroBonus och marknadens bästa reseförsäkring.
  Läs mer om SEB:s Selected
  Information för dig som redan har kortet

  Försäkringar

  Förbered dig på livets svängningar

  Tillsammans med dig skräddarsyr din försäkringsrådgivare ett paket som omfattar allt från sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och tjänstepension till ett långsiktigt familjeskydd eller sparande till barn och barnbarn.

  Traditionell försäkring

  Kapitalförsäkring trad med livränta är en trygg och enkel sparform för dig som vill ha ett löpande sparande. Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, men utan att behöva ta beslut om placeringar.
  Läs mer om traditionell kapitalförsäkring

  Vi har också speciella försäkringsprodukter framtagna för dig som Private Banking-kund.

  Vårdförsäkring Kollektiv

  En vårdförsäkring som ger snabb hjälp inom privatvården. Våra sköterskor svarar på frågor, ger dig råd och hjälper dig att planera din vård.
  Läs mer om Vårdförsäkring kollektiv

  Portfolio Bond

  Portfolio Bond passar dig som är en aktiv sparare med ett stort intresse av olika värdepapper.
  Läs mer om Portfolio Bond