Investment Outlook (svenska)

Våra placeringsexperter Johan Javéus, Johan Hagbarth och Fredrik Öberg samtalar om marknaden och våra slutsatser i senaste Investment Outlook.

Animeringen nedan ger dig vår analys på en minut
- eller lyssna på vår Investment Outlook-podd (22 min)

Sammanfattning

Bolagsvinsterna förväntas fortfarande stiga 2019, men i långsammare takt. Efter börsfallet i oktober höjde vi åter risken från en neutral position till en liten övervikt i aktier. Det beror främst på kombinationen av en fortsatt god tillväxt och en attraktivare värdering.

Grönare tillväxt

Den ekonomiska utvecklingen i världen är inte hållbar. Men bland de företag som har lösningar och produkter som förbättrar hållbarheten finns många attraktiva investeringsmöjligheter.