Investment Outlook

Sammanfattning

  • Konjunkturen dämpas ytterligare 2019-2020
  • Mer fördelaktig värdering och positionering, men avtagande vinstökningstakt
  • Vi rekommenderar att hålla en total risknivå kring eller strax över neutralläget

Energieffektivisering

  • Det finns redan tekniska möjligheter för att halvera energianvändningen.
  • Vi räknar med ett starkt växande behov av investeringar i energieffektivitet.
  • Det skapar möjligheter och utmaningar för både företag och investerare.

Filmen nedan ger dig vår syn på fem minuter - eller lyssna på vår Investment Outlook-podd (26 min)

Våra placeringsexperter Esbjörn Lundevall, Johan Hagbarth och Fredrik Öberg samtalar om marknaden och våra slutsatser i senaste Investment Outlook.