Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Den stora vändningen

Bild på två personer som inspekterar solpaneler.

Trots de stora utmaningarna inom hälsa och ekonomi blev 2020 ett riktigt framgångsår för miljö- och klimatpolitiken, och trenden har fortsatt i år.

Viktiga steg mot en mer ekologiskt hållbar ekonomi har tagits i alla världens stora ekonomier det senaste året, vilket kommer att få stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen under lång tid framöver. Vi är i början av en lång period av enorma investeringar för att ställa om ekonomin och fasa ut användandet av fossila bränslen.

Läs en längre artikel på sidan 18-24 i senaste Investment Outlook

När omställningen är stor och måldatumen avlägsna får även mer intermediära målsättningar, som EU:s skärpta klimatmål till 2030, samt Kinas nya femårsplan stor betydelse i närtid. USA siktar dessutom på helt fossilfri elkraftproduktion till 2035, ett stort steg för ett land som idag får 60 procent av elektriciteten från fossila bränslen. Alla dessa miljöpolitiska deklarationer har redan satt spår i finansmarknaden. En undersökning bland europeiska fondförvaltare i början av året visade att den mest sannolika och omfattande långsiktiga förändring de såg framför sig var ökade investeringar i grön energi och tillhörande infrastruktur. Hela 64 procent lyfte fram detta som den mest sannolika strukturella ekonomiska förändringen efter 2020.

Det är ganska lätt att redan idag identifiera flera av de mest centrala delarna i omställningen exempelvis; elektrifiering av transportsektorn, förnybar energi och tillhörande infrastruktur, vätgasteknik och bränsleceller, energieffektivisering, återvinning, infångande av koldioxid och andra utsläpp, vattenrening och avsaltning, biomaterial och energi, mer hållbara livsmedel och probiotika. Även teknikkonsulter som hjälper till med allt från samhällsanpassning, skydd till infrastruktur och design av nya mer hållbara fordon och fabriker bör kunna dra finansiell nytta av samhällsomställningen redan i ett relativt tidigt skede.

Förnybar energi med tillhörande energilagringslösningar spelar en helt avgörande roll i omställningen, där gigantiska investeringar är kritiska även för att andra delar av omställningen ska leverera den miljöförbättring som förväntas, exempelvis elektrifiering av transport och industri, samt grön vätgas för allt från grönt stål till drivmedel och konstgödsel.

Grönt stål är glödhett i Sverige

Stål är en av de mest utsläppsgenererande industrierna, branschen står för cirka 7 procent av alla koldioxidutsläpp globalt, och relativt svår att göra fossilfri. Det har presenterats många spektakulära och stora industriprojekt med grön profil under det senaste dryga året och många av dessa är på ett eller annat vis kopplade till användningen av grön vätgas.

Ett flertal stålbolag, främst i Europa, har i många år arbetat med olika projekt för att reducera utsläppen och användningen av kol och koks, men det går för långsamt. Det sannolikt längst fortskridna projektet inom koldioxidfritt stål bland traditionella stålbolag är Hybrit med SSAB, LKAB och Vattenfall som delägare. Arbetet har pågått sedan 2016, men kommersiella volymer koldioxidfritt stål väntas bli levererade först 2026. Fabriken kostar cirka 10 miljarder kronor och ska producera 1,3 miljoner ton direktreducerat järn med hjälp av vätgas. Samtidigt uppger SSAB att kundefterfrågan på koldioxidfritt stål är stor och kunder är villiga att betala en signifikant premie för detta.

Elbilar trotsade krisen och kräver betydande infrastrukturinvesteringar

Bilmarknaden drabbades, föga förvånande, mycket hårt av pandemin, men elbilsförsäljningen stod emot förvånansvärt bra genom krisen och under fjärde kvartalet 2020 mer än dubblerades försäljningen mot föregående år. En sådan exceptionell tillväxt kommer att elda på behovet av både batterimetaller (idag primärt litium, nickel och kobolt, men många andra alternativ utvärderas) och koppar till allt från elmotorer till laddkablar och kraftnät.

Omställningen tar tid och har ännu bara börjat

Rådande situation på börsen för miljöteknikbolagen påminner om IT/internet/mobiltelefoni på sent 1990-tal. Det är för många investerare uppenbart att vi är i början på en stor omställning som kommer leda till massiv tillväxt i en rad branscher och bolag. Intresset för gröna aktier kommer sannolikt att pendla fram och tillbaka under kommande år, men vi menar att börsbolag inom miljötekniksektorn erbjuder sällsynt goda tillväxtutsikter de närmaste åren och längre än så. Efter stora aktiekursfall hittills i år har värderingarna dessutom blivit betydligt mer aptitliga än i januari samtidigt som utsikterna i viktiga avseenden har förbättrats ytterligare.

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg
Investment Strategy

Kontakta oss

Customer service