Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nordiska aktier – en mer normal återhämtning

Vi räknar med en positiv börsutveckling i Norden det närmaste året med stöd från minskad oro över inflation och räntor i USA. En relativt god vinstutveckling i kombination med svag börsutveckling under året har pressat ner värderingarna till relativt attraktiva nivåer. Ledande indikatorer pekar nu mot en avmattning av amerikansk inflation det närmaste året samtidigt som energikrisen i Europa hittills har blivit mindre illa än vad som kunnat befaras för bara några månader sedan. Den politiska utvecklingen i Kina och Ryssland kan dock förväntas hålla tillbaka riskaptiteten något i vårt huvudscenario och kraftig förvärring skulle kunna kullkasta det helt.

Solid vinstutveckling och attraktiva värderingar

Vinstutvecklingen är fortsatt mer än godkänd för de nordiska börsbolagen som aggregat. Liksom inför rapportperioderna för årets två första kvartal fanns det utbredda förväntningar inför årets tredje kvartal att vinstprognoserna nu skulle börja vika, kanske rejält. Dessbättre kom dessa farhågor och förväntningar på skam ännu en gång.

Hur kan vinsterna och kanske framför allt vinstprognoserna, som ska blicka in i den avgrundsmörka framtid vi enligt media står inför 2023, förbli så positiva?

Det finns flera viktiga delförklaringar till detta, tre av de viktigaste är:

  • Svaga valutor hjälper rejält
  • Alla sektorer är inte svaga, fokus i nyhetsflödet är på de svaga delarna av ekonomin
  • Det finns även många stora vinnare på högre räntor och dyr energi

Baserat på aktuella konsensusprognoser värderas såväl den nordiska marknaden som helhet samt svenska storbolag till P/E strax under 15 för de kommande 12 månaderna. Det motsvarar en rabatt på 7-10 procent mot snittet de senaste 10 åren. Framför allt är de svenska storbolagen attraktivt värderade sett till värderingen av eget kapital.

Återhämtningen blir inte som 2020-2021

Utan bubbelpumpande centralbanker ser vi inget skäl att spekulera i en snar återgång till fjolårets investerarbeteenden och preferenser. Det är osannolikt med P/E-tal närmare 100 gånger årsvinsten för småbolag med ensiffrig tillväxt och stora premiumvärderingar mot substansvärde på tillgångsförvaltande bolag. Vi bedömer att investerare inte ska söka investeringar bland 2021 års vinnare och 2022 års förlorare på börsen (ofta samma aktier), även om det är dessa som initialt studsat kraftigast på de amerikanska inflationssiffrorna 10 november. Fokusera på de absoluta värderingarna, hur mycket kurs eller multiplar förändrats sedan toppen 2021 är inte relevant.

Våra favoritsektorer i nuvarande återhämtning är istället de mycket hårt nerpressade cykliska konsumentvarubolagen, verkstadsindustri och delar av råvarusektorn. Konsument sällanköpsvarubolagen har en mycket svår marknad just nu, men det är också reflekterat i värderingarna. Verkstadsindustrin visar god motståndskraft och bör ha bra förutsättningar att generera bra vinster, trots den sannolikt förestående lågkonjunkturen. Många av bolagen gynnas av stora investeringar i energisektorn samt energieffektiviseringar. Bolagen är i många fall synnerligen välskötta och lönsamma samt har relativt bra tillväxtutsikter över kommande cykel då vi ser stora behov av investeringar i fysisk infrastruktur. Flera nordiska bolag i råvarusektorn är strukturellt välplacerade inför samhällsomställningen samt har konkurrensfördelar som nu är betydligt större än historiskt.

Detta är en sammanfattning – läs mer om detta på sidan 9-11 i senaste Investment Outlook

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg, Investments
Private Wealth Management & Family Office

Kontakta oss

Customer service