Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nordiska aktier – vad kan gå fel?

Det ser ljust ut. Vinsterna har utvecklats betydligt bättre än vad som kunnat befaras efter de senaste årens ränteuppgång och de senaste 18 månadernas dramatiska inflationsfall för industrivaror. Samtidigt väntas nu räntorna komma ner signifikant under 2024, vilket bör ge ytterligare stöd åt vinsterna nästa år och värderingarna redan nu. Börsen är samtidigt redan relativt generöst prissatt och det ger begränsat utrymme för att tolerera eventuella negativa överraskningar. Rapportperioden för fjärde kvartalet 2023 har inletts svagt med negativa prognosrevideringar till följd. Vi ser också betydande politiska risker under 2024, risker som kan få faktisk och signifikant påverkan på företagens vinster och därmed mer uthållig börspåverkan än diverse händelser de senaste 15 åren som enbart medfört kortvarig hicka.

Rapportperioden föranleder nedjusterade prognoser

Rapporterna för fjärde kvartalet 2023 har hittills inte imponerat. Andelen negativa överraskningar är ovanligt stor och de negativa prognosjusteringarna vad gäller vinstprognoser för 2024 och 2025 är nästan dubbelt så många som de positiva under januari.

Bland de positiva vinstprognosrevideringarna finns det två branscher som sticker ut påtagligt, fastighetsbolag och transport/rederi. Fastighetsbolagens vinstprognoser gynnas av nedjusterade räntekostnadsprognoser. Rederiernas vinster justeras upp 2024 till följd av kriget i Yemen som stoppat användningen av Suezkanalen, det har i sin tur drivit upp fraktrater och kapacitetsutnyttjande inom sjöfarten men även fått fler företag att byta till flygfrakt.

Politiska risker, på riktigt denna gång?

Med nuvarande värderingar är det svårt att se investerarna diskontera något av de många potentiella politiska hot som finns. Förhoppningsvis undviker världen att gå snett, men de politiska riskerna framstår som ovanligt höga samtidigt som investerarnas förberedelse för eventuella bakslag är låg. För bolag med stor exponering mot den amerikanska marknaden och fokus på lösningar för klimatomställningen bör det amerikanska presidentvalet i höst bli en av de viktigaste frågorna. Noterbart är dessutom att lösningar för klimatomställningen berör mycket mer än enbart exempelvis förnybar energi. Inom de flesta branscher lyfter företag numera fram omställningen som en viktig drivkraft och konkurrensfaktor, det gäller allt från transporter till elektrifiering och metaller framställda med extra lågt koldioxidavtryck.

Detta är en sammanfattning – läs mer om detta på sidan 13-16 i senaste Investment Outlook

Esbjörn Lundevall

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg, Investments 

Kontakta oss