Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nordiska aktier

Vinstutvecklingen har varit överraskande motståndskraftig hittills, om än med betydande stöd från valutaeffekter. Konjunkturmässigt ligger det värsta fortfarande framför oss men börsen diskonterar alltid i förväg, så gott den förmår, och det kan snart vara dags att diskontera nästa uppgång. Osäkerheten relaterad till kriget i Ukraina och Kinas covidstrategi är dock två betydande osäkerhetsmoment som håller tillbaka en annars gryende optimism. Sammantaget ser vi osedvanligt bra förutsättningar för selektiva köp bland storbolagen på de nordiska börserna och vi räknar med en positiv utveckling för index det närmaste året.

Överraskande solid vinstutveckling

Rapporterna för årets andra kvartal blev inte den katalysator för nedjusteringar av vinstprognoser som vi och många investerare hade befarat. Det var i sig en viktig delförklaring till sommarens relativt starka börsutveckling. Men med allt elände i form av energikris, inflation och stigande räntor var det sannolikt bara en tidsfråga när, inte om vinsterna skulle börja falla och analytikerna skulle tvingas till kraftiga nedjusteringar. Eller? Vi kan efter möten med ett stort antal nordiska storbolag i slutet av augusti konstatera att efterfrågan ser fortsatt bra ut för många företag. För vissa segment syns effekterna av deprimerade konsumenter medan andra gynnas av stora satsningar på energiområdet.

I viss mån dopas vinsterna i nordiska börsbolag, inte minst svenska, från svaga valutor. Inom norsk offshore-sektor råder högkonjunktur. Därtill är många nordiska industriföretag relativa vinnare på energikrisen tack vare relativt bättre tillgång på pålitlig energi till väsentligt lägre kostnad än konkurrenter på kontinenten.

Det finns ofta flera skäl till detta, det är inte enbart regionens fördelaktiga tillgång på framför allt vattenkraft utan även vind- och kärnkraft. Överraskande många konkurrenter inom energiintensiva industrier på kontinenten har inte säkrat energitillgång med långa avtal såsom i princip alla energislukarna i Norden gjort. Många nordiska bolag har också kommit längre med energieffektiviseringar, ofta relaterat till hållbarhetssatsningar. Inom exempelvis skogsindustrin är det påtagligt hur nordisk industri sedan länge ersatt fossil energi med biomassa i väsentligt större utsträckning än kontinentala konkurrenter. Även om de drabbas negativt från högre kostnader sticker skog- och metallindustrin i Norden ut som relativa vinnare på energikrisen, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

Kinas politik kan få stora men svårbedömda konsekvenser

Kinas extremt aggressiva bekämpning av covid har redan fått enorma konsekvenser för ekonomin. Trots en för landet extrem ungdomsarbetslöshet och vad som närmast kan liknas med en kollaps för både nybyggande av bostäder och i konsumentförtroendet syns ännu inga tecken på att landet ska lägga om den för ekonomin förödande strategin. Utvecklingen är svårbedömd men kan leda till nya negativa chocker för världsekonomin.

En överraskande förvärring eller utbredning av kriget mellan Ryssland och Ukraina är också ett potentiellt hot. Till skillnad från den redan väl uppmärksammade energikrisen och konjunkturavmattningen är Kina och Ryssland potentiella källor till obehagliga överraskningar som kan skapa börsturbulens. Det är däremot sällan som en händelse som marknaden redan haft lång tid på sig att diskontera medfört särskilt mycket turbulens när den väl inträffar.

Värderingar ser lockande ut igen

För exakt ett år sedan varnade vi för bubblor i en rad sektorer på börsen inklusive investmentbolag, fastighetsbolag och serieförvärvsbolag samt lyfte fram de oroväckande värderingarna på många andra så kallade tillväxtbolag. Tillsammans bidrog dessa till att hela börsen värderades oroväckande högt och värre skulle det bli innan bubblorna briserade, men idag är läget helt annorlunda. Förvisso ser segmentet medelstora och små svenska bolag fortfarande inte speciellt aptitligt värderat ut, men Norden som helhet har återfått en lockande värdering med historiskt låga P/E-tal och en relativt normal värdering av eget kapital.

De stora svenska bolagen, OMXS30, har återigen lockande värderingar både av vinsterna och på mer trögrörliga multiplar som värderingen av eget kapital. Multiplarna ligger nära bottennivåerna de senaste 10 åren. Med dagens värderingar krävs inga mirakel vad gäller vinstutvecklingen framöver för att en långsiktig investering ska bli framgångsrik, enbart direktavkastningen väntas uppgå till 4 procent det närmaste året för OMXS30-index. En låg värdering garanterar inte en bra avkastning men ger ett extra skydd om exempelvis vinstutvecklingen inte skulle leva upp till förväntningarna.

Såsom det fanns gott om bubblor och starkt misstänkta bubblor på börsen när marknaden var som dyrast runt årsskiftet finns det idag, när börssnittet har en värdering nära tio-års-lägsta-nivåer, gott om aktier som lockar. Vi bedömer att det idag finns goda möjligheter att göra vad som framöver kommer visa sig vara riktiga fyndköp. Strategin är dock inte riskfri, extraordinärt låga värderingar i enskilda bolag kan också vara en varningsklocka och ett tecken på att något inte står rätt till.

Detta är en sammanfattning – klicka här för att läsa en längre artikel på sidan 12-15 i senaste Investment Outlook

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg, Investments
Private Wealth Management & Family Office

Kontakta oss

Customer service