Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nordiska aktier

Centralbankernas kamp mot inflationen i kombination med krig i Europa och Kinas viruskrig innebär en svår motvind för ekonomin och oron för recession är nu påtaglig. Mardrömsscenariot för börsen är stagflation och även om detta inte är vårt huvudscenario måste risken för en sådan utveckling betraktas som högre än normalt. Stockholmsbörsen har haft den överlägset sämsta utvecklingen i år av de nordiska marknaderna, men trots det är euforin från 2021 ännu inte korrigerad enligt vår bedömning. Det är svårt att se något skäl till att den relativa uppvärderingen av Stockholmsbörsen relativt de nordiska grannarna från 2021 ska bestå någon längre tid.

Kinas Covidstrategi kör ekonomin i diket

I princip alla tillverkande företag lyfter fram, förutom kriget i Ukraina, Kinas drakoniska covidstrategi som ett betydande orosmoment för innevarande och kommande kvartal. Få vågar utlova en positiv utveckling framöver med dessa stora orosmoln hängandes över oss.

För nordiska börsbolag är Kina ofta en viktig marknad. De indirekta effekterna på det redan problemtyngda globala transportsystemet kan dock bli en betydligt större motvind. Även komponentbristen som plågat mycket industri under det senaste året skulle kunna förvärras signifikant, men med viss variation beroende på vilka regioner som för stunden är värst drabbade. Den deglobaliseringstrend som redan tidigare fått fart av handelskrig och covidpandemin lär förstärkas ytterligare av den nu pågående situationen i Kina, nästan oavsett hur snart den löses upp.

Europeisk energikris utgör hot och möjlighet

Europa står nu vid ett vägskäl. För att bygga bort beroendet av rysk fossilenergi krävs massiva investeringar och ett regulatoriskt ramverk som möjliggör en sådan utveckling. Det behövs även tillståndsprocesser som möjliggör en dramatiskt accelererad utbyggnad av förnybar energi med tillhörande infrastruktur och åtminstone en partiell reversering av tidigare energipolitik inom traditionella energikällor.

Om Europa väljer att investera sig ur den rådande energikrisen kommer det innebära stora affärsmöjligheter för företagen och investeringsmöjligheter för investerare. Investeringar av denna skala kommer få betydande spridningseffekter till energisektorns underleverantörer och i förlängningen en stor positiv inverkan på ekonomin som helhet. Långsiktigt ges dessutom avkastning i form av minskat importberoende, billigare energi samt förhoppningsvis positiva klimat- och miljöeffekter. Det finns gott om vinnare på en utveckling av detta slag på alla de nordiska börserna, både inom energisektorn, verkstadsindustri och råvaror.

Uppumpade värderingar gör baksmällan extra hård i Stockholm

2022 har varit ett svagt börsår världen över. Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång på över 20 procent i skrivande stund. Stockholm är överlägset svagast i Norden och en av de sämre börserna i världen. Den svaga relativutvecklingen är helt i linje med vad vi tidigare har varnat för och inte förvånande i ljuset av den värderingsmässiga bubbla som blåstes upp under pandemin. Noterbart är att även andra ”vinnarbörser” föregående år, som Nasdaq, återfinns bland de sämre marknaderna i år. En helt naturlig följd av att marknader som Stockholm och Nasdaq gynnats extra mycket av centralbankernas aggressiva penningpolitiska stimulanser under pandemin. Den trendomläggning av penningpolitiken som signalerats i år från i princip alla tongivande centralbanker i världen, förutom Kinas, talar för en fortsatt utmanande miljö för i synnerhet de högst värderade aktiemarknaderna.

Efter årets nedgång sticker Stockholmsbörsen inte längre ut som extremt dyr, men den är till skillnad mot övriga nordiska aktiemarknader och europeiska storbolagsindex inte heller billig i ett historiskt perspektiv. Vi kan fortfarande inte se någon god förklaring till varför den relativa uppvärdering av Stockholmsbörsen, jämfört med såväl övriga Norden som de flesta stora internationella börser som skedde under 2021, ska vara en bestående förändring. Det kan inte förklaras av historisk vinsttillväxt och omvärderingen är misstänkt synkroniserad mellan en rad helt olika branscher och segment av börsen.

Sammanfattning

Efter de senaste veckornas accelererande börsras är det sannolikt med en motrörelse i index inom kort. För en mer uthållig uppgång i de konjunkturkänsliga segmenten av börsen krävs dock troligen en positiv upplösning av krisen i Kina och/eller tydliga tecken på en långsiktigt sund återställning från Europas energikris. Dessutom helst innan den ekonomiska överhettningen i USA blivit allt för kostsam för tillväxten. Fjolårets eufori inom räntekänsliga höga-P/E aktier, fastigheter, investmentbolag och serieförvärvsbolag bör inte kunna återuppstå i rådande inflationsmiljö, däremot är betydande kortsiktiga kurssvängningar sannolika efter den snabba nedgången hittills i år. Utan centralbanker som kommer till ekonomi och finansmarknadens räddning med nya massiva stimulanser, såsom vi varit vana vid i samband med alla börsras under de senaste 13 åren, finns en uppenbar risk för att återhämtningen från nästa kris blir betydligt mer trevande och långsam. Det kan motivera en något högre riskpremium på aktier redan idag.

Detta är en sammanfattning – här kan du läsa en längre artikel på sidan 12-15 i senaste Investment Outlook

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg, Investments
Private Wealth Management & Family Office

Kontakta oss

Customer service