Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nordiska aktier

  • Konjunkturavmattning och sämre vinstprognoser
  • Hopp om centralbanksstimulanser ger börsstöd
  • Stor sektorrotation i nordiska aktier
  • Nordiska aktiemarknaden neutralt värderad

Trumps handelskrig kastar investerare mellan hopp och förtvivlan

Börshumöret har pendlat snabbt under året då investerarna kastas mellan hopp och förtvivlan av ökande respektive avtagande spänningar i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Oron för handelskriget och dess effekter på konjunkturen har tilltagit markant. Sektorrotationen från aktier i cykliska till defensiva sektorer har varit extrem i Norden de senaste tre månaderna. Den relativa uppgången för defensivt mot cykliskt är större än vid någon annan tremånadersperiod sedan 2008.

Index som helhet har under hela året fått en allt mer stödjande politik från centralbankerna och nerjusterade ränteförväntningar. Vi räknar med en fortsatt volatil utveckling framöver och bedömer att utfallet i handelskonflikten kommer att vara av avgörande betydelse för om börsen sammantaget går upp eller ner det kommande året. Normalt skulle en amerikansk president undvika att självmant framkalla en recession inför ett valår, men nuvarande situation är långt ifrån normal.

All industri förlorar på handelskriget

Handelskriget har en central roll bakom den snabbt försämrade industrikonjunktur vi kunnat se sedan hösten 2018. Den medför både minskad riskaptit bland investerare och försämrar utsikterna för börsens många cykliska bolag. I princip alla företag som producerar varor av något slag drabbas mer eller mindre negativt av tullarna. Framförallt påverkas även företagens investeringsvilja negativt. Det är därmed inte alls förvånande att konjunkturförväntningar och vinstprognoser har reviderats ner påtagligt under sommaren.

Räntefall räddar börsen

Ränteutvecklingen, framförallt i USA, och förväntningarna om en mer normaliserad penningpolitik (höjda räntor) var en central anledning till börsfallet sista kvartalet. Sedan dess har utvecklingen på räntefronten bara gått i en riktning, den har blivit allt mer stödjande för aktiemarknaden. Räntefaktorn har varit trumfkortet som räddat börsen i år och haft en kontinuerligt allt mer positiv inverkan. Lägre avkastningskrav hjälper i synnerhet aktier i defensiva och kapitalintensiva sektorer, t ex fastigheter.

Extrem sektorrotation i Norden är redan ett faktum

Kombinationen av cyklisk motvind och lägre avkastningskrav har medfört en historiskt extrem sektorrotation i Norden det senaste kvartalet. Den relativa utvecklingen för nordiska aktier i de fyra cykliska sektorerna industri, finans, material (metaller, skog och kemi) och energi (olja), jämfört med de tre defensiva sektorerna hälsovård, konsument dagligvaror (t ex livsmedel) och allmännyttiga bolag (t ex elverk), har under de senaste tre och tolv månaderna varit den sämsta sedan finanskrisen 2008.

Sektorrotationen speglas i börsvärderingarna

Den kraftiga sektorrotationen har resulterat i historiskt stora värderingsskillnader mellan de nordiska börserna. Köpenhamnsbörsen (KFX-index) värderas till historiskt höga P/E 20. Det är cirka 12 procent över snittet för de senaste fem åren. Samtidigt värderas Oslo och Stockholm 7-8 procent under snittet och Helsingforsbörsen är nära femårslägsta, med ett P/E-tal under 14 och 14 procent under snittet de senaste fem åren.

Slutsats

Konjunkturavmattning, geopolitisk oro och svaga vinsttrender gör att vi är mer försiktigt inställda till aktier än normalt. Det kan därför vara klokt att se över diversifieringen mellan tillgångsslagen, men också inom tillgångsslaget aktier. Efter en historiskt extrem kapitalrotation från cykliska till defensiva sektorer är återhämtningspotentialen för många aktier i cykliska branscher betydande, men det krävs en positiv katalysator för att denna potential ska realiseras.

Customer service