Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vaccin och Biden ger hopp

Bild på Slussen i Stockholm med snö.

Ett effektivt vaccin och presidentbytet i USA kan förväntas innebära en återgång till en mer normal och förutsägbar världsordning. Detta är positivt för börsen, i synnerhet för miljöteknikföretag och bolag med stor exponering mot internationell varuhandel. Vi förväntar oss att detta kommer att resultera i ökade investeringar bland företagen och minskad oro i finansmarknaden. 

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 10-14 i senaste Investment Outlook (pdf)

 

Mer stabilitet, men de radikala reformerna uteblir

Med Joe Biden som president är det upplagt för mer stabilitet och förbättrade relationer med omvärlden, i synnerhet övriga OECD-länder. Däremot kommer den republikanskledda att blockera många av de mer radikala reformer som många hade väntat sig av en demokratisk president. Det talar mot skattehöjningar, en grön giv och utökade hälsovårdsreformer samt bör innebära mindre stimulanser än det scenario som såg mest sannolikt ut före valet.

Andra virusvågen har bromsat in återhämtningen, men vaccin väcker hopp

Efter den ekonomiska kollapsen i mars-april har världsekonomin uppvisat en kraftfull återhämtning, om än mycket ojämn. Nyheter om ett effektivt vaccin mot covid-19 tänder hopp om en mer fullskalig återhämtning 2021.

Den sammantagna bilden i börsbolagens rapporter för tredje kvartalet är otvetydig. Vi ser en tydlig återhämtning från avgrundsdjupet i början av andra kvartalet, även om takten och nivån skiljer sig påtagligt. I Europa är dock den fruktade andravågen nu ett faktum. Det positiva ur ett ekonomiskt perspektiv är att politikerna nu är mer försiktiga med att återinföra restriktioner som begränsar den ekonomiska aktiviteten. Dessvärre är spridningen så svår att nya restriktioner inte har kunnat undvikas. De redan hårdast drabbade branscherna är återigen de största förlorarna på detta.

Motståndskraftiga vinster

Även om rapporterna för tredje kvartalet överlag var uppmuntrande har coronakrisen inneburit att 2020 blivit ett förlorat år. Innan krisen briserade fanns tecken på förbättring i den globala industrikonjunkturen. Vi räknar nu istället med en negativ vinsttillväxt för helåret på nära 20 procent i både Sverige och Norden totalt. De aggregerade vinstprognoserna för de svenska börsbolag som vi bevakar har justerats upp med över 30 procent från botten tidigare i år, men är fortfarande 24 procent lägre än för 12 månader sedan.

"Vinstprognoser är uppjusterade med över 30 procent från botten"

Redan före de senaste positiva vaccinnyheterna räknade vi med en stark återhämtning så tidigt som 2021. Visserligen är vinstprognoserna för 2021 fortfarande drygt 10 procent lägre än före coronakrisen, men även dessa har justerats upp med mer än 15 procent jämfört med prognoser tidigare i år. Det innebär inte bara en förbättring på drygt 30 procent mot 2020, utan även en förbättring på mer än 10 procent mot 2019.

Revansch för utdelningarna 2021?

Investerare i Norden och internationellt har under flera års tid ratat utdelningsaktier, inte minst till förmån för tillväxtorienterade bolag.

I en längre artikel om utdelningar på sidan 19-23 i senaste Investment Outlook frågar vi oss om inte utvecklingen nu gått för långt? Vi bedömer att en diversifierad korg av aktier med hög direktavkastning i bolag med relativt stabila verksamheter kan vara ett intressant investeringsalternativ.

Fossiler eller grön infrastruktur

Kampen mellan ”Clean coal Trump” och ”Green deal Biden” blev en nagelbitare. Den splittrade makten i USA där motvikten i senaten minskar risken för skattehöjningar och vårdreformer, gör också miljötekniksektorn till en relativ förlorare. Men det är en lättnad för branschen att Biden blir president och det bådar gott på den regulatoriska fronten.

Oavsett valutgången i USA är det givetvis positivt för branschen att EU samt flertalet länder i Europa och Asien under året har annonserat planer för en uppsnabbad omställning av energiförsörjningen och utfasning av fossila bränslen.

Det finns ett mindre antal rena miljöteknikbolag av större storlek på börserna i Norden, men det finns ett flertal industriföretag med en mindre del av verksamheten fokuserad på dessa områden och ett mycket stort antal mindre teknikföretag i tidig utvecklingsfas. För de mest innovativa utvecklingsbolagen är det givetvis den egna teknikens kommersiella gångbarhet som är viktigast för om de kommer bli framgångsrika företag eller inte. Givet att bra och lönsamma lösningar kommer fram är det givetvis enbart positivt om också marknaden för hållbarhetsförbättrande lösningar växer och står redo för dem.

Sammanfattning

Coronavaccin och ett presidentval som kan förväntas ge förbättrad stabilitet och förutsägbarhet är positivt för börs och konjunktur. Andra coronavågen bromsar, men stoppar inte återhämtningen. Börsbolagen har hittills klarat coronakrisen med en betydligt bättre vinstutveckling än befarat tidigare i år.

Utdelningsaktierna har haft en svag utveckling i ett decennium och utvecklingen har accelererat i år, men förr eller senare reverseras en sådan rörelse och vi utesluter inte en revansch för utdelningar och utdelningsaktier 2021.

Störst vinnare på den senaste tidens politiska utveckling i världen är tveklöst miljöteknikaktier. Vi ser fördel miljöteknik både på kort och lång sikt och konstaterar att omställningen ännu bara har börjat. Sannolikt blir det dock inte ingen grön giv i USA i närtid, vilket innebär en något långsammare tillväxt än vad många hoppades på före valet. Likväl är förutsättningarna för branschen sannolikt bättre än någonsin tidigare både i USA och övriga världen, inte minst tack vare gröna stimulansprogram i både Europa och Asien, som rullar vidare oavsett maktbalansen i USA.

Bild på Esbjörn Lundevall, Aktiestrateg på SEB

Esbjörn Lundevall

Aktiestrateg
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Nordiska aktier på sidan 10-14 i senaste 

Investment Outlook (PDF) 
Sammanfattning (PDF)

Customer service