Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Återhämtning för cykliska aktier

Börshumöret har svängt rejält under året. Aktiemarknaden har till stor del hållits uppe av gradvis nedjusterade ränteförväntningar. De senaste månadernas börsutveckling har visat en stark återhämtning för cykliska aktier (konjunkturkänsliga bolag).

En viktig drivkraft är att det tänts hopp om en mild konjunkturavmattning, tack vare konstruktiva handelssamtal USA-Kina och nedgångar i ledande indikatorer har bromsat upp. Värderingen av de mest konjunkturkänsliga bolagen är dock fortfarande väsentligt lägre än för de defensiva. Vi föredrar därför cykliska aktier. Låga räntor fortsätter att stödja börserna, men eventuella bakslag i handelsdiskussionerna kan snabbt sänka riskaptiten igen.

Starkaste återhämtningen för cykliska bolag sedan finanskrisen

De senaste tre månaderna har karaktäriserats av en tydlig återhämtning för cykliska aktier, samtidigt som många defensiva tappat mark. Återhämtningen kommer dock efter mer än ett och ett halvt år av extremt svag relativ kursutveckling, den sämsta perioden sedan finanskrisen 2008/2009. Den relativa utvecklingen för nordiska aktier i de fyra cykliska sektorerna industri, finans, material (metaller, skog och kemi) och energi (olja) jämfört med de tre defensiva sektorerna hälsovård, dagligvaror (livsmedel, mm) och allmännyttiga bolag (exempelvis elverk) har därför skiljt sig åt markant.

15 av världens 100 mest hållbara storbolag kommer från Norden

Låga räntor har drivit börsuppgången

Det senaste decenniets dramatiska räntenedgång har varit av avgörande betydelse för börsuppgången, eftersom låga räntor har gett lägre avkastningskrav på aktier. Räntorna väntas vara fortsatt låga under en överskådlig tid. Därför är det rimligt att börsen som helhet också är högre värderad än historiskt. Däremot är fortsatta räntenedgångar av den magnitud vi har bakom oss, klart osannolik. Den starkt räntedrivna börsuppgången bör därför snarare se som en positiv engångseffekt.

Räntestödet för aktiemarknaden har varit långt ifrån jämnt fördelat mellan olika sektorer och bolag. Att lägre räntor först och främst påverkat högkvalitativa företagsobligationer och därefter mer riskabla räntepapper och fastigheter är rimligt. Däremot är vi skeptiska till att vi efter ett decennium av decimerade räntor inte har sett större effekter på värderingarna av en stor del av aktiemarknaden, om än den mest cykliska delen.

Håll utkik efter gröna stimulanspaket

Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet visar på en allmänt försämrad industrikonjunktur. Men många företag vittnar om en relativ styrka inom hållbarhetsförbättrande produkter eller sådana som bidrar till energieffektivisering. Skogsbolag uppger att intresset från kunder att ”lösa deras plastproblem” aldrig har varit större.

Konjunkturavmattningen sammanfaller med en påtagligt ökad medvetenhet hos politiker och allmänhet om behovet av att förbättra samhällsekonomins hållbarhet. Det gör att det är upplagt för gröna stimulansåtgärder. De kan gynna vissa bolag, men drabba andra.

Lyckligtvis har vi i Norden gott om bolag som tidigt satsat på hållbara processer och produkter. Enligt affärsmagasinet Corporate Knights kommer inte mindre än 15 av världens 100 mest hållbara storbolag från Norden.

Slutsats

Vi räknar med en fortsatt volatil börsutveckling framöver. De cykliska branscherna är attraktivt värderade och investerarflöden från defensiva till cykliska aktier sedan augusti är snarare en trendvändning än en tillfällig rekyl. Hållbarhetstrenden har bara börjat; vi föredrar aktier i de bolag som gynnas av ett mer hållbart samhälle.

Esbjörn Lundevall, aktieanalytiker på SEB

Esbjörn Lundevall

Aktieanalytiker
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Nordiska aktier på sidan 14-16 i senaste Investment Outlook (PDF)
Sammanfattning

Customer service