Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Eufori eller logiskt svar på höjda vinstprognoser?

Bild på Slussen i Stockholm med snö.

De nordiska aktiemarknaderna har levererat en mycket fin avkastning de första fyra månaderna av året. Uppjusterade vinstprognoser har eldat på börsen, och många ser nu ljuset i coronatunneln, vilket har drivit på riskviljan ytterligare. Synen på konjunktur, inflation och ränteutveckling kan i år komma att bli extra betydelsefull. Den urstarka tillväxten ger fortsatt goda utsikter för cykliska bolag, samtidigt som återöppnandet av ekonomierna bör vara positivt för många konsumentrelaterade bolag. När tillväxten är ett faktum och viss inflation smyger sig in är det rimligt att själva värderingsfrågan blir mer aktuell, det är ett ämne som förväntas bli hett under andra halvåret.

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 11-14 i senaste Investment Outlook (pdf) 

 

De nordiska börsernas komposition

Förutom att börsen som helhet varit stark i år, har stort fokus legat på avkastningen för olika grupperingar inom börsindex, främst inom cykliska, defensiva (kvalitet), värde- och tillväxtaktier. De nordiska aktiemarknaderna skiljer sig mycket åt i sammansättningen av grupperingarna ovan, vilket ger olika förutsättningar för respektive börs utifrån rådande makroekonomiskt läge och värdering.

"De tre största bolagen står för drygt 50 procent av marknadsvärdet i danska KFX index"

Det är viktigt att förstå att dessa index är koncentrerade till de största och mest omsatta aktierna, vilket på vissa av marknaderna ger en stor vikt för en viss sektor, eller en väldigt stor exponering mot ett enskilt bolag. Det tydligaste exemplet är danska KFX index, där de tre största bolagen står för drygt 50 procent av marknadsvärdet.

Sektorindelningen för de nordiska börserna ger en indikation på känsligheten för konjunkturcykeln, även om man alltid måste ta hänsyn till specifik bolagsexponering samt att börsindex är rörlig materia. För fem år sedan var exempelvis bank tillsammans med industri de två enskilt största sektorerna i svenska OMXS30 index, med cirka 27 procent vardera. Idag utgör industri 35 procent och bank 13 procent. Värderingen skiljer sig inte så mycket mellan länderna förutom att Danmark sticker ut som en, i ett europeiskt perspektiv, högt värderad börs. Det har sin förklaring i den stora andelen läkemedelsbolag samt att sektorerna industri och råvaror innehåller bolag med mindre cykliska inslag än normalt. Norge har en stor energisektor och mycket finans, medan traditionell industri och IT har låg exponering. Finland har en stor råvarusektor, primärt inom skogsindustrin, men en låg andel konsumentrelaterade bolag. Sverige domineras av industrisektorn, men har även ett stort inslag av konsumentrelaterade bolag. Normalt är svenska börsen mest konjunkturkänslig, följt av Norge (oljepriset avgörande) och Finland.

Stilrotationen som kom av sig

Vi har tidigare i Investment Outlook skrivit om trenden att ”dyrt har blivit dyrare”. Hur har det då sett ut på de nordiska aktiemarknaderna i år?

Under första kvartalet kunde vi se en viss förändring i mönstret hos investerarna i takt med att tillväxt- och inflationsprognoserna skrevs upp, vilket ledde till köp av värde- och cykliska aktier till nackdel för högre värderade aktier. Från mitten av mars, när amerikanska 10-årsräntan toppade, tog vinnarna från 2020 åter kommandot.

Sverige sticker ut i rotationen

Det har i år skett en tydlig rotation till fördel för värdeaktier globalt. I Sverige har rotationen dock uteblivit; tillväxtaktier har gått starkare än värdeaktier. Vi ser flera möjliga anledningar till detta. Halvledarbristen slår hårdare mot svenska industribolag generellt då många har en relativt stor exponering mot fordonsindustrin. När Volvo i slutet av mars gick ut med nyheten att de på grund av komponentbristen kommer att stoppa lastvagnsproduktionen i 2-4 veckor under andra kvartalet spädde det på en redan inledd negativ trend för flera fordonsrelaterade bolag. Tungviktaren H&M bidrog också till att sänka värdeindex i mars i samband med den kinesiska bojkotten mot bolaget. Svenska värdeaktier har dock ändå levererat en mycket god avkastning i år, faktiskt överlägset bäst i Norden och högt upp på topplistan i världen. Det är bara det att tillväxtbolagen, främst IT och spelbolag, har utvecklats ännu bättre. Evolution Gaming sticker ut som det bolag som drivit tillväxtindex mest. Vi ser fortfarande goda möjligheter för värdeaktier under 2021, baserat på kraftigt stigande tillväxt, stigande inflation och räntor (under ordnade former).

Rapporterna överträffar höjda prognoser

Rapportperioden för första kvartalet har hittills varit urstark. Investerarna, som tydligen redan hade förväntat sig detta, valde i flera fall att sälja på rapportdagen. Ändå levererade även april som helhet mycket god avkastning. Allra starkast gick börserna i Danmark och Finland.

I Sverige steg småbolagsindex 7,8 procent under månaden efter att ha halkat efter de större bolagen under inledningen av året. I maj tog dessutom SEB:s småföretagarbarometer ett stort steg uppåt, vilket tyder på att förutsättningarna för småföretagen är på väg att normaliseras.

"Drygt 70 procent av de svenska bolagen har levererat en vinst som överträffade marknadens förväntningar"

Om vi tittar närmare på den svenska börsen har 75 av 96 bolag i skrivande stund rapporterat. Drygt 70 procent av bolagen har överträffat marknadens vinstförväntningar, 22 procent kom med ett sämre resultat. Bolagen har varit skickliga på att hålla nere kostnaderna och marginalerna är i många fall högre än förväntat. Generellt har det varit valutamotvind efter den kraftiga kronförstärkningen, något som troligen kommer hålla i sig även nästa kvartal. När det gäller försäljningen är det mer jämnt fördelat, 49 procent positiva siffror och 46 procent negativa, där många bolag talar om viss kapacitetsbrist. Det är tydligt att nästa viktiga steg i intjäningen kommer vara att öka den totala försäljningen, ett rimligt scenario menar vi då vi nu ser kraftig tillväxt och återöppnande av ekonomierna, samtidigt som orderböckerna fylls på i god takt. Analytikerna fortsätter att skruva upp vinstprognoserna efter rapporterna, vilket normalt är den viktigaste drivkraften för aktiekurserna.

En tydlig trend är att bolagen flaggar för högre priser på insatsråvara och logistik, lika tydligt är att de säger sig kunna kompensera fullt ut för det med höjda priser och redan startat den processen. Detta är mycket intressant då producentprisindex bekräftar den bilden, samtidigt som inflationsförväntningarna stiger hos konsumenterna. Frågan är om vi till slut ser högre slutpriser för konsumenterna, och vad det i så fall innebär för räntenivån, fortsättning lär följa.

Magnus Sabel  Investeringsstrateg  Investment Strategy

Magnus Sabel

Portföljförvaltare
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Nordiska aktier på sidan 11-14 i senaste
Investment Outlook (pdf) 
Sammanfattning (PDF)

 

Customer service